YouTube nyní započítává zhlédnutí reklamy již po 10 sekundách

Změna v počítání reklam True View
Společnost YouTube oznámila, že mění způsob placení za videoreklamy True View pro akce.
Dříve musel inzerent zaplatit za zhlédnutí reklamy v případě, že ji uživatel sledoval po dobu 30 sekund. Nyní se tato doba zkrátila na 10 sekund.

Systém True View pro akce dává divákům YouTube na výběr, jaké videoreklamy budou sledovat a kdy. Jejich hlavní výhoda tkví v tom, že inzerenti nemusí platit za nechtěná zobrazení, a uživatelé nejsou obtěžováni reklamou, kterou nechtějí vidět.

Na rozdíl od běžného videa True View využívá formát True View pro akce jako strategii nabídek cílovou cenu za konverzi. U kampaní True View pro akce můžete také využít automatickou strategii nabídek tCPA. Tento reklamní formát je doplněn také o nadpisy a výzvy k akci v podobě překryvné vrstvy.

YouTube nabízí dva typy reklam True View. In-stream reklamy, které se zobrazují před, po nebo v průběhu videa a diváci je mají možnost po 5 sekundách přeskočit, a reklamy Video Discovery, které se zobrazují například ve výsledcích vyhledávání YouTube nebo vedle souvisejících videí. Na tyto reklamy mohou uživatelé kliknout a tím je spustit. Zajistí se tak zhlédnutí pouze tím publikem, které o ně má skutečný zájem. Reklamy True View pro akce se spouští pouze jako formát in-stream.

Co se mění v podmínkách reklam True View pro akce?

Pokud používáte Smart Bidding, systém automatického nastavovaní cen za prokliky, účtoval vám dříve reklamní systém poplatky za zhlédnutí reklamy, které bylo delší než 30 sekund. Nyní se tato doba zkrátila na 10 sekund. Tato podmínka se vztahuje na strategie nabídek Cílová cena za konverzi a maximální CPA. Nyní tedy za reklamu True View in-stream zaplatíte i v případě, kdy divák sleduje reklamu déle než 10 sekund nebo klikne na nějaký interaktivní prvek ve videu.

Další změnou je způsob započítávání konverzí. Zatímco dříve se konverze započítala, pokud k ní došlo do 30 dní od zhlédnutí reklamy, nyní je tato doba v základním nastavení zkrácena na 3 dny. Pokud chcete dobu započítání konverzí změnit, nezbývá než kontaktovat podporu Google a požádat o přenastavení.

Pokud uživatel využije některého interaktivního prvku v reklamě, bude YouTube stále posuzovat konverze podle nastaveného konverzního okna, jehož výchozí hodnota je stále 30 dní.

Proč k této změně došlo?

YouTube tvrdí, že důvodem zkrácení doby potřebné k započítání zhlédnutí a konverze z 30 sekund a 30 dnů na 10 sekund a 3 dny je lepší viditelnost souvislostí mezi počtem zhlédnutí a konverzemi. Tato změna by měla znamenat přesnější počítání konverzí a přehlednější statistiky, které více odpovídají skutečnosti. Podle oficiálního vyjádření přistoupil YouTube k této změně po rozsáhlém testování, které zahrnovalo širokou škálu inzerentů a typů konverzí.

Změna v započítávání reklam TrueView

Co přinese změna ve způsobu počítání zhlédnutí

Pro inzerenty by kratší dobu trvající okno od zhlédnutí ke konverzi mělo znamenat zlepšení výkonu kampaní zaměřených na cílové CPA a také mnohem přesnější údaje o výkonu jednotlivých reklamních kampaní.

Inzerenti běžně platí za videoreklamy podle počtu impresí, ale protože kampaně True View pro akce, které používají Smart Bidding, jsou optimalizovány tak, aby získaly co nejvíce konverzí za cílovou cenu stanovenou inzerentem (cílení na CPA a na maximalizaci konverzí), budou inzerenti i nadále platit za jednotlivá zhlédnutí, nikoli za imprese. Nové nastavení pravděpodobně změní výkon reklamních kampaní, ať už k lepšímu, či k horšímu, proto by inzerenti měli výkon svých kampaní bedlivěji sledovat, aby dokázali včas reagovat na případné změny.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp