Základní tipy na facebookovou reklamu pro menší firmy

Základní tipy na facebookovou reklamu pro menší firmy
Několik užitečných tipů, které pomohou vaší firmě porazit konkurenci na Facebooku.

Není žádným tajemstvím, že Facebook je fantastickým místem k oslovení nového publika a rozšíření vašeho podnikání. Není na tom nic nepochopitelného. Na Facebooku se denně pohybuje obrovské množství lidí, pravděpodobně i vy, většina vašich známých a nepochybně také většina vašich minulých, stávajících i budoucích zákazníků. Kde je tedy lepší příležitost je oslovit než zde? Mnoho obchodníků zažilo po aktivaci PPC reklamy na Facebooku raketový nárůst zisku. Stále se však můžeme setkat s příběhy, zejména malých podniků, které tvrdí: „Vyzkoušeli jsme Facebook, ale pro nás to prostě nefungovalo.“ Jak je to možné? PPC reklamu na Facebooku samozřejmě mohou využít i menší firmy, které nemají obrovské rozpočty na reklamu. Musíte však vědět, jak na to, a mít realistické cíle vzhledem k některým omezením této PPC platformy.

Zde je několik užitečných tipů, které může vaše malá firma využít k úspěchu své PPC reklamy na Facebooku.

Nastavte správné cílení kampaní

Co se snažíte získat pomocí reklam na Facebooku? Více prodejů, větší tržby, více odběratelů pro váš e-mailový zpravodaj, nebo zvýšené povědomí veřejnosti o vaší značce? Ujasnění si tohoto cíle je velmi důležité pro správné nastavení PPC kampaně.

Naštěstí mají reklamy na Facebooku předdefinované varianty pro téměř každý cíl, kterého byste se mohli snažit dosáhnout. Neexistuje totiž jen jeden správný cíl. Každý je trochu jinak zaměřen, a pokrývají široké spektrum možností, které byste mohli ve svém podnikání uplatnit. Podrobnější informace o každém z cílení získáte, pokud najedete myší na malé písmeno „i“ vedle každého z nich. Dozvíte se zde o nejvhodnějších případech použití jednotlivých cílení pro vaše podnikání.

Pochopte své cílové publikum

Pokud chcete být úspěšní v jakémkoli typu PPC reklamy, nejen na Facebooku, je nezbytně nutné pochopit motivace vašeho publika. Kdo jsou, co je trápí a proč by měli chtít právě váš produkt?

Díky nástroji Statistiky publika je porozumění vaší cílové skupině velmi snadné. Chcete-li zobrazit Statistiky publika, musíte mít svou Facebook stránku propojenou s účtem Facebook Business Manager. Poté v hlavní navigaci v této aplikaci přejděte do sekce „Plánování“ a vyberte možnost „Statistiky publika“.

Následně se vám zobrazí vyskakovací okno, které se vás zeptá, zdali chcete zahrnout všechny uživatele Facebooku, nebo pouze uživatele, kteří jsou spojeni s vaší firemní stránkou.

Pomocí nástroje Statistiky publika si budete moci zobrazit demografické informace o uživatelích, jejich aktivitu na Facebooku, informace o zařízení, které použili k připojení, a podobně.

Facebook nastavení publika

Ujistěte se, že máte správně nastavené zeměpisné cílení

Při nastavování, komu se budou vaše PPC reklamy na Facebooku zobrazovat, nezapomínejte na zeměpisné cílení. Nemá totiž valného smyslu oslovovat lidi v lokalitách, které nedokážete obsloužit. Do vaší pobočky v Ostravě těžko někdo zavítá ze západních Čech a naopak. Snažte se proto svou reklamou oslovovat pouze takové publikum, u kterého existuje reálná pravděpodobnost, že se stane vašimi zákazníky. Facebook vám k tomu poskytuje opravdu hodně možností. Všechna nastavení geografického cílení na Facebooku probíhají na úrovni sady reklam. Můžete zobrazovat reklamu lidem, kteří jsou na konkrétním místě, nedávno toto místo navštívili, a dokonce i na lidi, kteří se místo navštívit teprve chystají. V závislosti na typu vašeho podnikání a preferencí vašich zákazníků můžete tyto skupiny buď zahrnout do svého publika, nebo je naopak vyloučit. Jednotlivá místa můžete vybírat na úrovni států, krajů, měst, adres, PSČ a dalších možností. Můžete také kliknout na ikonu špendlíku v pravém dolním rohu, který pak přetáhnete kamkoli na mapě. Poté budete moci upravit rádius vzdálenosti kolem tohoto bodu.

Hlavním cílem zeměpisného cílení je zajistit, aby se vaše reklama nezobrazovala uživatelům, kteří pro vás nejsou relevantní, protože jsou příliš daleko. Zajistěte, abyste utráceli vaše výdaje na reklamu pouze na lidi v oblastech, které dokážete vaší nabídkou obsloužit.

Facebook retargeting

Udržujte retargetingové reklamní kampaně oddělené od ostatních reklam

Pomocí retargetingu můžete oslovit lidi, kteří již s vaší značkou nějakým způsobem jednali. Tito uživatelé mohli navštívit váš web, sledovat vás na Facebooku, komentovat váš příspěvek nebo vložili zboží do košíku. Už jsou tedy s vaší značkou do jisté míry obeznámeni.

Oproti tomu běžné reklamy se zaměřují na získávání nových zákazníků na základě publik definovaných například podle zájmů, nebo jako lookalike publika. Pokud jsou tyto typy publika sloučeny do jediné kampaně, může být těžší určit, co funguje nejlépe a které publikum je pro vás výdělečnější. S tím souvisí i přidělování rozpočtu.

Bez ohledu na to, jaké jsou vaše cíle, je proto lepší ponechat retargetingové reklamy oddělené v samostatné kampani kvůli snazší správě a optimalizaci.

Sledujte frekvenci zobrazování reklamy

Frekvence je průměrný počet zobrazení reklamy jednomu uživateli v daném publiku během daného časového rámce (tento časový rámec se nastavuje automaticky na základě časového období, které si prohlížíte).

Ať už zacílíte na malou místní komunitu, nebo na celý svět, je důležité zajistit, abyste svému publiku neukazovali stejnou reklamu příliš často.

Není na tom nic složitého, frekvence reklam je sloupec, který můžete přidat na kartu Správce kampaní.

Obecně platí, že vaše frekvence zobrazení by měla být poloviční než počet dní, které jste vybrali v daném časovém období, např. pokud zobrazujete statistiky za sedm dní, vaše frekvence by neměla být větší než tři a půl. Znamená to, že byste reklamu neměli konkrétnímu člověku zobrazovat častěji než jednou za dva dny.

Pro reklamu na Facebooku neexistuje konkrétní přesný návod, jelikož každý účet a každé podnikání jsou jiné. Pokud se však budete držet výše zmíněných tipů, s velkou pravděpodobností se vám podaří dostat vaši PPC reklamu na Facebooku do černých čísel.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp