Změna řazení inzerátů v Skliku
Od 21.1.2013 proběhlo postupné nasazení upraveného řazení inzerátů Sklik.

Změna řazení inzerátů v Skliku

Ve vyhledávání Seznam.cz i na další serverech, kde je vyhledávání Seznamu použito, bylo 21.1. letošního roku upraveno řazení inzerce ve výsledcích vyhledávání. Inzeráty by se tak dle informací Seznamu měly ve čtvrtině případů prezentovat již s novým nastavením, které může vést v určitých případech k nepatrně odlišnému řazení inzerce. Seznam vyvíjel toto nové hodnocení relevance inzerce mnoho měsíců a v průběhu prosince a ledna jej také interně testoval. Důvodem k přepracování řazení inzerce je především tlak na relevanci.

Ačkoliv zůstávájí zachovány stěžejní kritéria pro řazení inzerce, jako je součin míry prokliku vybraného klíčového slova a nabízená maximální cena za proklik, lépe se bude nyní zohledňovat zpětná vazba uživatelů vyhledávání - konkrétně tedy klikání uživatelů na inzerátů v souvislosti s klíčovým slovem nebo spojením. Sklik navíc teď i lépe pozná klíčová slova, jež spouští inzeráty, které nejsou pro uživatele relevantní. Oproti tomu relevantní klíčová slova, která jsou na nižších pozicích, by si měla polepšit. Kromě toho byla předělána i funkce zastavení klíčových slov pro vyhledávání.

Výsledkem všeho pak má být relevantnější řazení inzerce, jež rychle a velmi přesně odráží chování uživatele vyhledávání. Inzerenti toto budou pozorovat zejména na výkonu svých kličových slov v reklamních sestavách a kampaních. Správně zvolená a strategicky dobře strukturovaná klíčová slova tak budou dosahovat vyšších pozic, zatímco špatně cílená a strukturovaná klíčová slova se budou propadat na nižší pozice. V případě podezření na nerelevantní chování systému Skliku po zavedených nových pravidel pro řazení inzerátů můžete kontaktovat podporu Skliku nebo přímo nás, rádi Vám s nastavením PPC kampaně v Skliku pomůžeme.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp