Změny cílení na alkohol v Skliku

Změny cílení na alkohol v Skliku
Od 12.11.2012 je možné v Skliku realizovat kampaně na alkoholické nápoje bez omezení.

Změny cílení na alkohol v Skliku

Doposud bylo možné v Skliku cílit výhradně na pivo, víno a medovinu. To jest žádný tvrdý alkohol, likéry a další nápoje mající vyšší obsah alkohol. Nově je možné cílit na všechny druhy alkoholu bez omezení. Je však potřeba brát v potaz zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sbírky. V principu jde o čtyři pilíře, které jsou v rámci inzerce tabu:

  1. v reklamě nesmíte zdůrazňovat obsah alkoholu
  2. nenabádejte k nestřídmému užívání alkoholických nápojů
  3. nesmíte cílit reklamu na osoby mladší 18 let
  4. reklama nesmí vytvářet pocit, že konzumace alkoholu zajišťuje společenské či sexuální úspěchy nebo má dokonce léčebné účinky

Zejména bod tři je velmi problematický. Na úrovni PPC kampaně jej nezajistíte, jelikož Sklik doposud nepodporuje demografické cílení na základě věku (jako to umí třeba Facebook a do určité míry i AdWords) a zřejmě tu tato možnost ještě dlouho ani nebude. Omezení je tak potřeba implementovat na úrovni webu. Cílová webová stránka tak musí obsahovat informaci o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a to ideálně formou vstupní brány, kde uživatel explicitně potvrdí svou plnoletost.

V Skliku tak byla uvolněna některá dříve naprosto nepřípustná a automaticky zastavovaná klíčová slova jako je například rum, whisky, koňak, likér a další. Dá se říci, že v oblasti cílení na alkohol je nyní Sklik v ČR mnohem benevolentnější než AdWords, který reklamu na tvrdý alkohol neschvaluje nebo ji schválí s omezením jako Nevhodné pro děti. Google prostě povoluje alkoholické nápoje jako je pivo, cider, saké, víno a sekt. Nepovoluje však tvrdý alkohol a likéry. V případě nejasností s reklamou propagující alkoholické nápoje v Skliku se můžete obrátit buď na svého account managera Seznam.cz nebo se dotázat emailem na adrese sklik@firma.seznam.cz.

Více článků z blogu