6 důvodů, proč má smysl outsourcovat SEO

SEO
Zjistěte, jestli je pro vaši firmu výhodnější dělat si SEO sami, nebo jeho správu svěřit zkušené agentuře.

Vaším cílem je najít nejlepší způsob, jak SEO posunout vpřed - a aby bylo pro vaši společnost nebo organizaci ziskové. Je lepší outsourcovat SEO nebo ponechat SEO ve vlastní režii? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. A za rok může být vaše odpověď jiná než dnes.

Níže uvádíme šest důvodů, proč má smysl outsourcovat SEO.

Přenesení odpovědnosti

V závislosti na velikosti a složení vašeho týmu se může stát, že mnoho lidí z marketingu, technického oddělení nebo oddělení obsahu má na sobě mnoho odpovědností.

SEO vyžaduje funkce, které přesahují základní aspekty výzkumu, strategií a implementace taktik. Zahrnuje obsah, IT, UX a schopnost orientovat se ve všech právních záležitostech nebo funkcích týkajících se dodržování předpisů.

Outsourcing SEO často zbavuje pracovníky marketingu jedné (nebo více) odpovědnosti, což jim umožňuje zadat větší část úsilí, než aby se museli stát odborníky a jít opravdu do hloubky konkrétního kanálu.

Vytvoření odpovědnosti

Hlouběji než o každodenních povinnostech je třeba přemýšlet o odpovědnosti. Když má někdo na sobě příliš mnoho odpovědnosti, může být těžké soustředit se na potřebnou práci a být plně odpovědný za pokrok a výkon.

SEO vyžaduje čas. Přesto potřebuje hodně taktické realizace v krátkodobém horizontu, abyste se dostali k přínosům v dlouhodobém horizontu. Za práci je třeba nést odpovědnost. To znamená schopnost vybavit odpovědnou osobu rozpočtem, zdroji, nástroji atd., aby práci odvedla správně. Navíc musí existovat očekávání ohledně strategie, klíčových ukazatelů výkonnosti. Pracovník na částečný úvazek nebo takový, který nemá všechny potřebné zdroje a odborné znalosti, nemůže být spravedlivě odpovědný za výkon a kvalitu úsilí.

Pohled zvenčí

Mít třetí stranu nebo někoho, kdo není zakotven v každodenním chodu organizace, může být velkým přínosem. Tato osoba nebo skupina může vidět věci, které se při řešení jiných marketingových aktivit, provozu, prodejních aktivit nebo zákaznického servisu přehlédnou.

Stejně jako není ideální, když si spisovatel dělá korektury vlastních textů, mohou mít i marketéři, kteří dělají svou práci sami, bez pohledu zvenčí, problémy.

Vytvoření konzistence

Konzistence může být pro interní SEO zaměření problémem. Pokud nejste součástí specializovaného týmu SEO, je pravděpodobné, že se vždy objeví konkurenční zájmy. Zákaznický servis nebo potřeba pracovat s potenciálními zákazníky mohou mít často přednost před SEO. Nedůsledné úsilí a závazky vůči celkové SEO strategii trpí, pokud se neprovádí důsledně a podle priorit.

Získání odborných znalostí

Schopnost udržet si aktuální informace a být odborníkem na úrovni potřebné k vytvoření, udržování a přizpůsobení SEO strategie může být obtížné zvládnout vlastními silami.

Algoritmy a výsledky vyhledávání se neustále mění. Konkurenti jsou všude. A existuje záplava informací (ať už přesných, nebo ne).

I ten nejgeniálnější interní SEO specialista se musí umět zapojit do komunity SEO, aby si udržel přehled. Kromě strategie a taktického provedení se vždy objeví nový problém k řešení nebo něco, co je třeba vyřešit. Pro složitou organizaci nebo velký web je náročné být SEO specialistou na všechno. Pro menší značky a firmy je těžké najmout někoho, natož více lidí, pouze na SEO.

Zlepšení návratnosti investic

Pokud děláte SEO, investujete do lidí, techniky, obsahu a měření. Chcete vědět, že se vám tato investice vrátí. Jste to schopni říct s interním týmem? Existují důvody nebo výmluvy, proč se SEO nedaří?

Opravdu všechny důvody, které uvádíme pro outsourcing, nějakým způsobem poukazují na návratnost investic. Někdy je nejlepší volbou získat specializovaného partnera, který se bude věnovat SEO a bude to jeho jediné nebo hlavní zaměření, aby se toto úsilí vyvíjelo zodpovědně a s měřenou návratností investic.

Ponechání SEO ve vlastní režii

Některé týmy a organizace jsou dobře nastaveny na interní tým, který může úzce spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami a posouvat věci kupředu. Pokud máte interní tým nebo plánujete do něj investovat, nezapomeňte na tyto důvody pro outsourcing pamatovat, aby se nestaly překážkou nebo nebrzdily možnost dosáhnout vašich cílů.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp