automatizované nabídky
Automatické nabídky využívají strojového učení a umělé inteligence, aby automaticky optimalizovaly nabídky a pomohlo dosáhnout co nejlepších výsledků PPC kampaně.

Umělá inteligence (AI) hraje v PPC reklamě (Pay-per-Click) čím dál důležitější roli - zejména při optimalizaci výkonu reklamních kampaní a dosažení lepších výsledků. Umělá inteligence dokáže optimalizovat nabídkové strategie v PPC kampaních. Zvládá například automaticky upravovat nabídky na klíčová slova na základě cílových metrik, jako jsou náklady na konverzi nebo ROI.

Níže jsou uvedeny nejužitečnější prvky, které je třeba pochopit, abychom věděli, jak algoritmy ve vašich PPC kampaních fungují.

Strategie cílení

Cílení na ROAS (návratnost prostředků investovaných do reklamy) jako chytrá nabídková strategie se nejlépe uplatňuje v kampaních, které NEJSOU rozpočtově omezené a v posledních 30 dnech měly alespoň 15 konverzí. Tato strategie dosahuje co nejvyšší hodnoty konverzí při zachování konzistentní návratnosti výdajů na reklamu.  Tato strategie však nefunguje dobře v účtech s omezeným rozpočtem. Cílová CPA funguje velmi podobně, až na to, že optimalizuje směrem k hodnotě CPA (cena za akvizici) a nemá minimální objem konverzí.

Při používání cílových strategií je důležité pochopit, co od strategie požadujete:

Pokud máte pro své odvětví agresivní cílovou hodnotu CPA nebo ROAS, řekněme 20x ROAS, žádáte algoritmus, aby omezil vaše riziko tím, že silně omezí počet aukcí, kterých jste ochotni se účastnit. V podstatě tím říkáte: Pokud si nejste zatraceně jistí, že mi můžete zajistit 20násobnou návratnost, nepřihazujte v aukci. To způsobí, že algoritmus bude velmi selektivní a bude do aukcí vstupovat velmi opatrně. To může mít za následek pokles podílu imprese, zvýšení CPC a celkový pokles objemu. Paradoxně, aby automatizace fungovala optimálně, potřebuje mít k dispozici spoustu dat, na jejichž základě se může rozhodovat. Při stanovování cílů je tedy důležité být REALISTICKÝ.  Zde je několik pravidel, která je třeba dodržovat:

1.            Pokud přecházíte na některou z těchto automatizovaných nabídkových strategií poprvé, počáteční cíle nastavte na základě CPA nebo ROAS za posledních 30 dní.

2.            Překalibrování algoritmu trvá 7-14 dní - dejte mu tedy čas, aby se "usadil", a neprovádějte změny. Nezačne "fungovat", dokud neskončí jeho fáze učení.

3.            Posouvejte své cíle CPA nebo ROAS po 15-20 % krocích. Například, pokud vaše poslední 30denní ROAS bylo 5X a chcete se posunout k 10X cíli, nejprve se posuňte na 6X - nechte to běžet několik týdnů, Pak se posuňte opět o 20%. Vyhněte se agresivním posunům v CPA nebo ROAS, abyste „nerozhoupali loď“.

Pokud se snažíte škálovat objem kampaně, limitujícím faktorem mohou být vaše cíle. Zkuste zvýšit CPA nebo snížit cílové hodnoty ROAS v 15-20% krocích. To nemusí nutně vést ke zhoršení výkonu. Snížením laťky algoritmu efektivně sdělujete, že nejste tak averzní vůči riziku a jste ochotni při snaze dosáhnout svého cíle trochu riskovat. Pokud se u vašich účtů projevuje sezónnost, důrazně doporučuji snížit ROAS a zvýšit CPA alespoň 1 týden předem, abyste umožnili účtu se přizpůsobit s dostatečným předstihem.

Strategie maximalizace

Maximalizace hodnoty konverze nebo počtu konverzí jsou strategie založené na rozpočtu a měly by být využívány u kampaní, které jsou pravidelně omezovány rozpočtem nebo utrácejí většinu svého denního rozpočtu. Minimální kritérium pro tyto strategie je 20 kliknutí/den. Aby maximalizace konverzí fungovaly efektivně, ujistěte se, že sledujete pouze důležité konverzní akce, nebo nastavte sady vhodných konverzních akcí. Tyto strategie fungují nejlépe s klíčovými slovy typu široká shoda, která umožňují větší návštěvnost a poskytují strategii více dat, z nichž se může učit.

Když požadujete maximum, žádáte strategii, aby v aukci zachytila co nejvíce hodnotných konverzí, které může na základě poskytnutého rozpočtu získat. Na ostatní vstupy kampaně se neohlíží.

Tyto strategie se také nezajímají o CPC. Pokud máte klíčová slova s nastavenými cíli CPC, přesuňte je do jiné kampaně, tato strategie není pro tyto výrazy vhodná. Častým omylem při používání těchto strategií je, že musíte začít s eCPC a pak se vyšplhat na maximální konverze. Toto NENÍ nutné. Ve skutečnosti, pokud to uděláte, způsobíte, že se algoritmus bude muset učit dvakrát a rekalibrovat. Můžete začít nové kampaně se strategiemi nabídek Maximalizovat konverzi nebo Maximalizovat hodnotu konverze.

I když je to těžké, musíte u chytrých strategií vydržet období učení. Obecné doporučení je 7-14 dní beze změn, než začnete zaznamenávat významné posuny ve výkonu. Jednou z největších chyb pro marketéry je ztráta trpělivosti a označení strategie za neefektivní před koncem fáze učení. Plánujte proto dopředu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp