Doporučení ve skóre optimalizace, můžete se na ně spolehnout?

Doporučení ve skóre optimalizace, můžete se na ně spolehnout?
V nástroji Optimization Score od Googlu získáte informace o tom, jaký je potenciál úspěchu vaší PPC reklamy, a doporučení, jak tento potenciál zvýšit. Lze se na tato doporučení spolehnout?

Od roku 2018, kdy Google poprvé představil svůj nástroj Optimization Score, neboli skóre optimalizace, klade na tuto metriku v rámci PPC reklamy stále větší důraz, což je důvodem, proč byste v rámci optimalizace vašich PPC kampaní měli těmto údajům věnovat bedlivou pozornost i vy.

Co je to skóre optimalizace?

Skóre optimalizace je nástroj Google Ads, který odhaduje, jak dobře si váš účet Google Ads pravděpodobně povede. Hodnota skóre optimalizace se pohybuje v rozsahu od 0 do 100 %, přičemž 100 % znamená, že účet naplno využívá celý svůj potenciál.

Spolu s tímto údajem se vám v nástroji zobrazí seznam doporučení, která vám řeknou, jak optimalizovat jednotlivé kampaně. Každé z doporučení v procentech ukazuje, jak vysoký bude dopad na vaše skóre optimalizace, pokud konkrétní doporučení uplatníte.

Vyplatí se poslechnout rady, které nám skóre optimalizace dává?

Poznatky, které vám skóre optimalizace může přinést, jsou téměř vždy užitečné, jelikož i u nejlépe spravovaných PPC účtů se občas vyskytnou chyby. Pravidelná kontrola karty Doporučení, která odhalí problémy, jako jsou nefunkční cíle reklam (weboví vývojáři mohou omylem přesunout či zrušit vstupní stránku používanou ve vyhledávacích kampaních), nebo reklamní sady bez spuštěných reklam (komu se nestalo, že by omylem udělal chybu ve filtrování při použití štítků a automatických pravidel pro zapnutí/vypnutí reklam?), vám může pomoci tyto chyby zavčasu odhalit a co nejrychleji je opravit.

Ani tato doporučení ovšem nejsou bezchybná. Občas se stane, že se v doporučení objeví rada, která by pravděpodobně měla silně negativní dopad na výkonnost účtu. Pojďme se podívat na některá z nejčastěji navrhovaných doporučení, u kterých byste si měli předem rozmyslet, zdali je chcete opravdu využít.

Přidání nových klíčových slov

Přidávání nových klíčových slov je zásadním aspektem škálování každého PPC účtu, nicméně některá z klíčových slov, která vám Google navrhuje, nemusí být pro vaši kampaň vhodná. Přestože některá slova zohledňují specifika vašeho účtu, může se stát, že vám Google navrhne slovo, které, ač hledané, vám zákazníky pravděpodobně nepřinese. Může jít sice o slovo z vašeho oboru, ale může například popisovat produkt, který neprodáváte, nebo jde o slovo, které nemá odpovídající nákupní záměr. Vždy proto dejte pozor, zdali doporučované klíčové slovo odpovídá záměru, který by mohl mít váš potenciální zákazník.

Místo toho doporučujeme pravidelně kontrolovat vyhledávané výrazy, využívat nástroj Plánovač klíčových slov a provádět průzkum konkurence, abyste objevili nová potenciální klíčová slova pro své kampaně.

¨skóre optimalizace

Rozšíření cen

Implementace cenových rozšíření může být velmi strategickým krokem, pokud nabízíte produkt nebo službu, které jsou ve svém oboru cenově konkurenceschopné – ukázka toho, že váš produkt je k dostání za nižší cenu než u ostatní konkurence v SERPu, může pomoci přitáhnout pozornost k vaší reklamě a přivést uživatele na váš web. Platí to však i naopak – využití cenových rozšíření, pokud je vaše cena vyšší než cena ostatních v oboru, může být často na škodu, jelikož odradí uživatele ještě předtím, než se dostanou na váš web, aby se dozvěděli více.

Rozšíření o volání

Pokud působíte v oblasti lead-generation nebo provozujete místní PPC kampaň, rozhodně doporučujeme využívat rozšíření o volání, kdykoli je to možné. Rozhodně se však ujistěte, že na druhém konci bude vždy někdo, kdo zvedne sluchátko. Pokud se vaše reklama s rozšířením o volání bude zobrazovat i v době, kdy má vaše firma zavřeno, nikdo u telefonu není, nebo nelze konvertovat zákazníka z jiného důvodu, je provoz takové reklamy v podstatě vyhazováním peněz do kanálu.

Zvyšte své rozpočty

Tohle je velmi ošemetná otázka – na jednu stranu není příliš dobré nechat se omezovat příliš striktním rozpočtem, jelikož to většinou výkon PPC kampaně zhorší. Na druhou stranu si prostě některé firmy zkrátka nemohou dovolit utratit za reklamu příliš mnoho.

V takové situaci je tedy lepší, než bezhlavě zvyšovat rozpočet, raději se hlouběji ponořit do stávajících kampaní a identifikovat potenciální příležitosti ke zvýšení efektivity. V některých případech to může být přechod na manuální strategii nabídek, abyste mohli otestovat nižší nabídky a zvýšit objem prokliků při stejném rozpočtu. V jiných případech se můžeme podívat na odstranění cílení z málo výkonných geografických nebo demografických oblastí, abyste ušetřili rozpočet pro oblasti s vyšší výkonností.

Využití reklam v obsahové síti

Zvýšení počtu konverzí při podobném CPA (cost per acquisition), které údajně přináší použití reklam v obsahové síti, zní na první pohled skvěle, nicméně byste měli mít na paměti, že publikum reklam v obsahové síti je zcela jiné než u PPC reklam ve vyhledávání. V obsahové síti jsou lidé, kteří vaše produkty aktivně nehledají, a je proto lepší ji využívat spíše ke zvýšení povědomí o vašich produktech, než k získávání konverzí.

Několik slov závěrem

S ohledem na výše uvedené platí, že žádné dva účty placeného vyhledávání nejsou stejné a některá z těchto doporučení mohou být ve správných situacích velmi dobrým přínosem pro vaše PPC strategie.

Vždy byste si však měli uvědomovat, že jde jen a pouze o doporučení a je třeba pracovat se svými interními daty a cíli, abyste dokázali rozhodnout o nejlepším postupu v každém účtu.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu