Flashová reklama pro AdWords

Pohled do historie reklamy ve formátu Flash
Flash je stále moderním a datově výhodným formátem grafické reklamy.

Flashová reklama pro AdWords

Pohled do historie reklamy ve formátu Flash

Flash patří mezi pionýri reklamních formátů pro bannery. V době, kdy o formát pečoval původní tvůrce formátu - společnost Macromedia - se bannery ve flashi objevovali téměř na každém webu. Byl to vlastně jediný formát pro vektorovou grafiku, který se výrazně prosadil na webu už od jeho prapočátků už někdy v roce 1994. V té době to ještě zdaleka nebyl takový formát jako je tomu dnes. Původní název byl SmartSketch aneb chytré kreslení a postaven byl na platformě Java. Od Javy se upustilo brzy díky nárokům na rychlost a stabilitu vektorového grafického formátu.

V roce 1995 se objevily první prohlížeče podporující rozšíření v podobě pluginů. Tehdy byl SmartSketch přejmenován na FutureSplash Animator. V té době se jeho formát transparentně měnil. Samotná Macromedia pracovala v devatesátých letech na svém vlastním projektu Shockwave. Od té doby známe Shockwave Flash. Až v roce 2005 koupil gigant Adobe Inc. společnost Macromedia vč. jejích produktů a na trh se dostává první verze Flash 8. Jeho předností byla v té době velmi pokroková práce s videem vč. alfa kanálu, filtry, možnost kešování vektorů jako rastrů, antialiasing písma, vytváření multiplatformních animací a velká škála dalších vylepšení - zejména v možnostech programování Action Scriptu (tehdy verze 2.0).

Výhody formátu Adobe Flash pro bannerovou reklamu

Vzhledem k faktu, že jde o vektorovou grafiku, jsou soubory ve formátu flash oproti bitmapové grafice velmi malé a v případě animací i velmi rychlé. To je nesporná výhoda pro využití v bannerových a animovaných reklamách. Dříve používaný GIF a animovaný GIF je tak odsunut do pozadí a pro většinu aplikací je zvolen jako výhodnější právě Flash. Jedinou nevýhodou formátu je dlouhodobě nutnost doinstalování pluginu do prohlížeče tak, aby bylo možné všechna ta videa, hry, animace a grafické reklamy v rámci brouzdání na internetu spouštět. Výhodou flashe je také integrace vlastního skriptovacího jazyka Action Script, jež už je dnes v plně objektovým programovacím jazykem a umožňuje vytvářet ve flashi nejen grafiku, ale také plnohodnotné aplikace.

Využití formátu Flash v Google AdWords

Z pohledu grafické inzerce v Google AdWords rozlišujeme tyto druhy grafické reklamy:

  • Neanimované grafické reklamy (JPG, PNG, GIF)
  • Animované grafické reklamy (GIF)
  • Reklamy Flash

Datová velikost souboru Flash pro reklamu v Google AdWords nesmí přesáhnout 50kB. Podporované velikosti obrázků (animace) jsou: banner 468×60, široký banner 728×90,čtverec 250×250, malý čtverec 200×200, velký obdélník 336×280, vkládaný obdélník 300×250, sloupec 120×600 a široký sloupec 160×600 pixelů.

V rámci animací a animované reklamy jsou také omezení. Především nesmí délka animace přesáhnout 30 vteřin. Pokud je animace postavena na smyčce - resp. opakování určité části animace - pak se musí tato smyčka po 30 vteřinách zastavit. Frekvence snímků může být maximálně 20 snímků za sekundu. Formát musí být publikován, resp. podporovat přehrávače Flash verze 6 až 10.

Proměnná clickTAG

Velmi důležitou informací pro grafiky, kteří pro Vás tvoří bannery a jež byste rádi využili v Google AdWords je povinná proměnná clickTAGVelmi často se stává, že reklamy tuto proměnnou nepodporují a AdWords je pak neakceptuje. ClickTAG je měřicí kód, který přiřazuje Google jednotlivým bannerům. Díky tomu může Google zaznamenat, kde se reklama zobrazila a kdy na ni uživatel kliknul. Inzerentům pak clickTAG umožňuje revidovat výkon a účinnost reklamní kampaně.

Po každém kliknutí na banner by flashové reklamy měly uživatele přesměrovat na URL adresu zadanou právě parametrem clickTAG. Mezitím nesmí dojít k žádnému jinému přesměrování. Název proměnné ve flashi musí být definován skutečně přesně takto: clickTAG (TAG velkými písmeny, mezi výrazy click a TAG bez mezery). Existují dvě varianty správného zápisu - první pro Action Script 2.0 a druhá pro novější AS3. Detailní informace naleznete na stránce věnované grafické reklamě Google.

Omezení měření událostí a kódovaných funkcí

Vzhledem k povaze binárního formátu Flash jsou zde ještě omezení pro měření událostí. Google AdWords nepovolí následující měření uživatelské interakce, která nezahrnují kliknutí. Mezi zakázané parametry měření patří tyto:

  • měření konverzí po zhlédnutí
  • měření modifikátoru kláves
  • měření polohy ukazatele myši

Google omezuje mimo jiné také používání určitých kódovaných funkcí. Patří sem např. zvláštní volání reklamy Flash na server třetí strany se žádostí o další kód. Toho se hojně využívá v souvislosti s asynchronním JavaScriptem (AJAX) a voláním XML dat. Všechny funkce musí být umístěny v samotném kódu Action Script dané animace.Je zakázáno měnit chování reklamy s úmyslem obejít či vyloučit adresu URL pro přesměrování definovanou programem AdWords a předávanou flash souboru pomocí proměnné clickTAG. Reklama má přivádět uživatele na web s příslušnou cílovou adresou.

Reklamy mohou obsahovat zvukovou stopu, ovšem pouze tehdy, pokud ji spouští manuálně sám uživatel. Je také definováno několik zásad pro chování kurzoru. Reklamy mohou v rámci svých parametrů ovlivňovat nebo měnit polohu kurzoru myši. Není-li taková interakce spuštěná uživatelem, měl by mít možnost ji zastavit nebo by se měla sama ukončit po 5 vteřinách. Ve flash reklamě nelze používat kód generující a prezentující jakkoliv náhodná čísla.

Flash nebo HTML5?

Celkem oprávněnou hrozbou pro Flash jsou moderní prohlížeče podporující chystaný standard v podobě novinkového HTML5, který díky svým rozšířením a novým funkčnostem umožňuje vytvářet velmi dobře i grafiku. Pokud chcete využít těchto možností, můžete sáhnout po automatickém převodu SWF reklamy do formátu HTML5. Výhodou takového převodu je vyšší dostupnost reklamy na větším počtu zařízení s přístupem na internet. Ne všechna zařízení a prohlížeče totiž podporují Flash Player ať už nativní nebo nějaký navržený třetí stranou. Proto je takto možné oslovit reklamou mnohem větší množství uživatelů.

Převod do HTML5 se provádí přímo v rozhraní grafických reklam AdWords. Přidáte novou grafickou reklamu ve formátu SWF a kliknete na tlačítko Náhled. Následně se ukáže banner s reklamou v HTML5. Jste-li s prezentací banneru spokojeni, stačí už jen zaškrtnout políčko "Uložit reklamu kromě formátu Flash také ve formátu HTML5". A je to. Nyní máte k dispozici jeden inzerát ve dvou reklamách, tedy ve dvou široce podporovaných formátech. Důrazně doporučujeme převedenou reklamu před jejím ostrým spuštěním zkontrolovat. Převedený HTML5 formát nemusí být zcela stejný jako banner ve flashi. Převod nepodporuje prozatím nový Action Script 3.0.

Systém by měl navíc sám rozpoznat, který z formátu reklamy nabídne danému uživateli. Rozhoduje se samozřejmě podle systému a zařízení, kterým uživatel k webu přistupuje. Dva formáty stejné reklamy si tak v žádném případě nekonkurují. Jediným zádrhelem v automatickém převodu SWF do HTML5 je ještě stále slabá podpora českých znaků a diakritiky. Prakticky je tak v našich končinách možné využívat tento nástroj zatím na vyloženě grafickou reklamu bez velkého množství textu. Věříme však, že i to se společnosti Google podaří dotáhnout a budeme moci plně využít novinky v AdWords i pro ryze české kampaně.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp