Inteligentní reklamy

Umělá inteligence způsobuje pokrok v PPC reklamách
Reklama je již dlouho považována spíše za formu umění. Může se zdát záhadou, proč se některé reklamy stávají velmi populárními, zatímco jiné upadají v zapomnění. Pokroky v oblasti dat a technologií mohou naštěstí přinést větší přehled o tom, které reklamy budou účinné, což vám poskytuje mnohem přímější cestu k úspěchu než generacím inzerentů před vámi.

Vynález internetu s sebou přinesl nové příležitosti pro inzerenty. Technologie placení za proklik (PPC) nabídla možnost zjistit nové informace o tom, kolik návštěvníků stránek považovalo konkrétní reklamu za dostatečně lákavou, aby na ni klikli. Ale to, co data z PPC reklam nemohla inzerentům říci, byl důvod, proč tito potenciální zákazníci vlastně na reklamu klikli.  

Inteligentnější způsob, jak inzerovat  

To ale ještě není konec příběhu, pokud jde o vývoj reklamního průmyslu. Díky rychlému tempu technologií mají inzerenti a reklamní systémy možnost efektivně předvídat, které reklamy budou mít lepší míru konverze, stejně tak jako vyšší míru prokliku. Představte si, že můžete vytvořit reklamní kampaň s plnou jistotou, že bude úspěšná, protože předem víte, že každý její jednotlivý prvek, od slov až po barvy, byl optimalizován přesně pro vaše cílové publikum.  

Představte si, že můžete do detailu porovnávat různé verze reklam, abyste zjistili, které z nich budou nejefektivnější, a dokážete neustále své reklamy vylepšovat, tak abyste zůstali na vrcholu trendů. Pro člověka je to velmi obtížný úkol, ale inteligentní reklamy si s tím dokážou poradit mnohem lépe.

Co jsou inteligentní reklamy?  

Pro cílové publikum budou vypadat inteligentní reklamy velmi podobně jako běžné reklamy, až na to, že tyto reklamy odvádějí mnohem lepší práci při správném doručení správného reklamního formátu na správné místo ve správný čas. Díky nejnovějšímu vývoji v oblasti umělé inteligence a automatizace promění inteligentní reklamy nejednoznačný a vysoce subjektivní proces tvorby reklam na proces překvapivě předvídatelný a mnohem efektivnější.

Přestože umělá inteligence je trendem, který stále více mění reklamní průmysl, vysoké procento inzerentů při průzkumech uvádí, že chytré reklamy v současné době nepoužívají. To znamená, že většina obchodníků stále přistupuje k reklamě postaru – postupně mění design a obsah reklamy na základě dat, která získají po jejím zveřejnění.

Možná jste součástí této skupiny a uvědomujete si, že existují nástroje pro vytváření efektivnějších reklam, ale nevíte, kde začít.

Díky inteligentním reklamám můžete využít vysoce sofistikovaný přístup založený na analýze údajů, kterých využívá strojové učení s podporou umělé inteligence pro organizování a vyhodnocování velkých objemů dat. Cenné údaje z těchto analýz mohou být využity jako zdroj prediktivní analýzy, která může inzerentům pomoci s každou fází reklamy, od kreativních myšlenek a designu až po výběr a optimalizaci kampaní.  

Čtyři klíče k chytřejším reklamám  

I když to může znít složitě, je to ve skutečnosti docela jednoduché, jelikož technologie udělá všechnu těžkou práci za vás. Inteligentní reklamy vám umožní vytvoření reklam, které přivedou návštěvníky a promění je ve věrné zákazníky, zatímco nástroje pro automatizaci vám umožní efektivněji využít váš čas.

Data  

Páteří každé inteligentní reklamní kampaně jsou data, která do procesu začnete vkládat na samém začátku. Čím větší je množství informací, s nimiž můžete pracovat, tím máte větší šanci vytvořit přesvědčivé reklamy. Samotné množství informací však k zajištění vašeho úspěchu nestačí, rozhodující je také jejich kvalita. Prostřednictvím chybných nebo neúplných dat můžete do procesu optimalizace reklam zanést zkreslení nebo chyby, které se budou promítat do celkového výkonu a efektivity kampaně.

Dnešní technologie usnadňují nejen shromažďování velkého množství informací, ale také jejich podrobnou analýzu. Získané výstupy můžete poté s pomocí umělé inteligence a strojového učení využívat v reklamních kampaních.

Umělá inteligence a strojové učení

Umělá inteligence a strojové učení  

Strojové učení je specifická kategorie umělé inteligence, která zahrnuje počítačové programy využívající algoritmy, které se dokážou samy učit a vyvíjet nové postupy řešení úloh na základě získaných dat. Tyto počítačové programy pak mohou tyto informace aplikovat na nové situace a díky nim předpovídat, které reklamy budou úspěšnější než jiné.

Zejména pochopení a odhady výkonnosti, které nabízí strojové učení, vám mohou pomoci v doručování vhodných zpráv správným osobám ve správný čas.

"Obchodníci, kteří používají prediktivní analýzy, mají dvakrát větší pravděpodobnost, že přesně identifikují své nejcennější zákazníky a budou se na ně moci zaměřit se správným marketingovým poselstvím."

Automatizace  

Nedávný vývoj v oblasti automatizace, informačních a reklamních technologií ovlivnil několik aspektů reklamního procesu. Reklamní systémy používají algoritmy pro vytváření nabídek ceny za proklik v reálném čase, a zvyšují tak šance, že se vaše reklama zobrazí na co nejlepší pozici.

Ve srovnání s manuálním nabízením cen za proklik je automatizace užitečným nástrojem pro úsporu času. Má také dvě další výhody, díky nimž jsou vaše kampaně efektivnější: lepší cílení a nižší celkové náklady na reklamu.

Automatizace je mnohem přesnější při výběru správných míst pro zobrazování reklam, než by mohl být jednotlivec. Díky neustálému monitoringu výkonu vynakládá algoritmus na reklamy s nižší výkonností méně reklamního rozpočtu.

Vyšší relevance reklam a kreativ  

Chytré reklamy nejsou jen o lepším porozumění a cílení na vaše hlavní publikum. Dokážou také zajistit, aby vaše reklamy byly přitažlivé pro zákazníky, které chcete oslovit. Umělá inteligence a strojové učení mohou poskytnout důležité informace o správných barvách, slovech nebo symbolech, které lze použít ve vašich reklamách a které přitáhnou pozornost zákazníků. Díky tomu jsou inteligentní reklamní kampaně mnohem efektivnější.

Výhody inteligentní reklamy  

Pro zavedení inteligentních reklam do marketingového procesu existuje celá řada významných důvodů, které vyústí v lepší výkon a větší množství konverzí. Použití inteligentních nástrojů vám ušetří čas na několika místech v procesu tvorby a správy reklamní kampaně, od průzkumu trhu a tvorby správného publika až po automatickou tvorbu reklam a průběžnou optimalizaci kampaní. Inteligentní reklamy také představují významnou úsporu finančních a časových zdrojů.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp