Jak analyzovat kampaně ve vyhledávací síti

Analýza PPC kampaně
Analyzujte výkon vašich PPC kampaní jako profesionál. V článku najdete tipy na několik pár užitečných analýz, které byste měli na vašem PPC účtu vyzkoušet.

Abychom byli schopni dosáhnout maximum z našich PPC kampaní, je potřeba vše pečlivě měřit a získaná data průběžně analyzovat. Analýza toho, jak se PPC kampaně chovají v průběhu času, je zásadní pro zlepšení výkonu a snížení zbytečných výdajů. Prostředí placené reklamy ve vyhledávání je velmi proměnlivé a neustále se vyvíjí. Vždy zde existuje prostor pro zlepšení, kterého však budete moci dosáhnout pouze v případě, že víte, co se s vaší PPC reklamou děje. Níže najdete několik užitečných analýz, které byste rozhodně měli na vašem PPC účtu vyzkoušet.

Statistiky aukcí a analýza konkurentů

Použijte Statistiky aukcí Google, ve kterých zjistíte údaje jako:

• Podíl zobrazení

• Míra překrytí

• Míra vyšší pozice

• Míra zobrazení v horní části stránky

• Podíl vítězných zobrazení

Vytvořte si tabulku, do které si budete zaznamenávat každý týden data ze statistik aukcí po předem určenou dobu (například 60 dní). Proč každý týden, a ne například každý den? Týdenní statistiky dokážou eliminovat různé výkyvy, jejichž důvod může být zcela nesouvisející, a statistika se tím zpřehlední.

Sledujte, jak se vyvíjejí data u vás a vašich konkurentů. Pokud zjistíte, že se vaše kampaně hodně překrývají s nabídkami stránek, které vy osobně nepovažujete za své konkurenty, zkontrolujte své vyhledávací dotazy, abyste zjistili, zda nabízíte správná klíčová slova. Pokud naopak máte nápadně vysoký podíl zobrazení oproti konkurentům, ověřte si, zda náhodou vaši konkurenti necílí na jiná, lepší slovní spojení.

Pokud zjistíte vyšší míru překrytí s vašimi konkurenty, prozkoumejte klíčová slova a zjistěte, kterých se překrývání týká. Vypátrejte, na jaká spojení dělají vaši konkurenti nabídky a jaké texty reklam používají. To vše vám pomůže vylepšit vaši vlastní reklamní kampaň. Můžete také identifikovat nové konkurenty, o kterých jste dosud nevěděli, dozvědět se více o jejich nabídce a porovnat vaše a jejich vstupní stránky.

Nakonec zhodnoťte, zda náhodou neutrácíte více, než je nezbytně nutné. Je možné, že si můžete udržet svůj podíl na trhu a zároveň ušetřit peníze, které můžete věnovat na jiné marketingové aktivity.

Analýza skóre kvality

Skóre kvality je odhad toho, jak relevantní jsou vaše reklamy, klíčová slova a vstupní stránky pro uživatele, kterému se vaše reklama zobrazí. Vyšší skóre kvality obvykle vede k nižším nákladům a lepším pozicím reklamy. Je to velice důležitá metrika, stejně jako konverze, návratnost nebo náklady. Přestože vysoké skóre kvality samo o sobě nezaručí vyšší počet konverzí, jde o nezbytnou metriku pro analýzu a optimalizaci, protože ovlivňuje výkonnost PPC reklamy.

Vysoké skóre kvality umožňuje vyšší hodnocení reklamy a vyšší umístění v SERP. Při zlepšování skóre kvality mějte na paměti, že odráží relevanci mezi použitými klíčovými slovy, texty reklamy a vstupní stránkou. Hledejte proto příležitosti, jak zlepšit zážitek ze vstupní stránky a shodu s použitými klíčovými slovy. Zajistěte, aby obsah vaší vstupní stránky byl pro uživatele relevantní a užitečný, a snažte se, aby uživatel nalezl klíčová slova, která použil při vyhledávání, také v textu reklamy i v obsahu na vstupní stránce.

Pokud jsou klíčová slova, text reklamy a vstupní stránka ve shodě, znamená to, že uživatel nalezne, co hledá, a to je dobrá zpráva nejen pro něj, ale také pro váš konverzní poměr.

Rozšíření textových reklam Google Ads

Text reklamy a rozšíření

Mnoho online obchodníků věnuje spoustu času a energie výběru správných klíčových slov, ale zapomínají na text reklamy, který by měl být vysoce kvalitní a relevantní, aby byl schopen zaujmout uživatele a přesvědčit jej ke kliknutí. Zajistěte, aby se vaše hlavní klíčová slova objevila v nadpisu, textu reklamy i v zobrazované URL adrese. Uživatelé totiž mají tendenci klikat na reklamy, které se zdají být pro jejich vyhledávání nejrelevantnější. Pokud vaše klíčová slova nejsou relevantní pro text reklamy, rozvažte, zda tato klíčová slova nepřesunout do jiné reklamní sestavy, nebo pro ně nevytvořit reklamní sestavu novou. Text reklamy zaměřte na výhody pro uživatele, jelikož potenciální klienti a zákazníci budou pravděpodobně častěji reagovat na reklamy, které nabízejí uspokojení jejich potřeb nebo vyřešení jejich problému. Míru interakce zvyšují také správné výzvy k akci. Pokuste se také co nejvíce využívat rozšíření reklam, která mají smysl pro vaše podnikání. Rozšíření reklamy má schopnost přitáhnout pozornost uživatele, který má navíc možnost dozvědět se z něj co nejvíce důležitých a relevantních informací o vaší firmě.

Čím víc rozšíření bude vaše reklama mít, tím bude pravděpodobně lepší její výkon.

Nespoléhejte se pouze na jednu variantu reklamy. Testujte a optimalizujte různé varianty, analyzujte důvody, proč jsou některé reklamy výkonnější než jiné, a získané poznatky využijte k tvorbě ještě lepších reklam. Optimalizace PPC reklam je nikdy nekončící běh. Využijte při správě svých kampaní tyto tipy a předstihněte tak svoji konkurenci.

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp