Jak v AdWords hodnotit skóre kvality pomocí skriptů?

Jak v AdWords hodnotit skóre kvality pomocí skriptů
Skóre kvality je velice důležitou součástí vaší reklamy. Získat informace k celkovému skóre kvality je jednoduché. Ale jak hodnotit jednotlivé faktory, které skóre kvality ovlivňují?

Skóre kvality je velice důležitou součástí vaší reklamy. Získat informace k celkovému skóre kvality je jednoduché. Ale jak hodnotit jednotlivé faktory, které skóre kvality ovlivňují? AdWords nedávno k API reportům přidal 3 faktory, které usnadní práci s důležitými statistikami.

Skóre kvality odhaduje kvalitu vašich reklam, klíčových slov a vstupních stránek. Je velice důležité pro úspěšnost zobrazování jednotlivých PPC reklam a zároveň snížení ceny za proklik. Čím relevantnější jsou reklamy a vstupní stránky, tím je vyšší pravděpodobnost, že dosáhnete vyššího skóre kvality.

Faktory skóre kvality

Skóre kvality se skládá ze 3 hlavních faktorů, a to :

  • Míra prokliku (CTR)
  • Dojem ze vstupní stránky
  • Relevance reklamy

Očekávaná míra prokliku (CTR) vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou uživatelé kliknou na vaši reklamu ve srovnání s ostatními inzerenty. Pokud se tato hodnota zvýší, ještě to neznamená, že i skóre kvality bude vyšší.

Velkou roli při hodnocení reklamy hraje vstupní stránka. Představme si situaci, kdy uživatel na internetu vyhledává určitý produkt a na základě tohoto hledání klikne na vaši reklamu. Bude přesměrován na stránku, kde jsou místo informací o vyhledávaném produktu zobrazeny naprosto odlišné informace. Takový výsledek skóre kvality příliš nepomůže. Uživatel by měl vstoupit na stránku, která je co nejvíce relevantní k jeho dotazu.

Skóre kvality je vyjadřováno číselně od 1 do 10 s tím, že 1 vyjadřuje nejhorší hodnocení, 10 pak nejlepší.

Přístup k datům jednotlivých faktorů

Díky nedávné aktualizaci API AdWords nyní zobrazuje v reportu 3 hlavní faktory skóre kvality. Každý z těchto faktorů je hodnocený jako podprůměrný, průměrný, nebo nadprůměrný. Jak se ale k AdWords API dostanete? K tomuto úkonu je potřeba ovládat JavaScript. V rámci skriptů AdWords pak vložíte kód, který provede vámi požadovanou změnu. Pro změnu, kterou ale nyní potřebujete vy, skriptování nepotřebujete. Stačí vložit do AdWords skriptů následující kód:

function main(){ /*For additional detail and context check out the original post on PPCHero.com For additional script help, see https://developers.google.com/adwords/scripts/ */ //Report Builder - WHERE and DURING can be easily changed as needed to different values or metrics. //For example you could filter on Clicks by changing line 13 to ' WHERE Clicks > 10 ' //For more help see, https://developers.google.com/adwords/scripts/docs/features/reports var report = AdWordsApp.report( 'SELECT Criteria, CampaignName, AdGroupName, Clicks, Impressions, Cost, Conversions, QualityScore, SearchPredictedCtr, CreativeQualityScore, PostClickQualityScore ' + 'FROM KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT ' + 'WHERE Impressions > 25 ' + 'DURING LAST_30_DAYS'); var accountName = AdWordsApp.currentAccount().getName(); var spreadsheet = SpreadsheetApp.create(accountName + " Quality Score Report"); var sheet = spreadsheet.getActiveSheet(); report.exportToSheet(sheet); }

Jak tedy postupovat?

V AdWords v rámci karty kampaně přejdete na hromadné operace – skripty.

Výše uvedený skript vám umožní vidět základní metriky a základní údaje týkající se skóre kvality. Veškerá data je možné exportovat.

Jak dát datům smysl?

Jak dát grafům smysl

Jeden ze způsobů, jak zpřehlednit data z AdWords, je vytvořit z nich koláčové grafy pro každou kategorii. Například relevance vstupních stránek nebo relevance reklamy.

Ze získaných dat bychom si vždy měli vzít ponaučení. A proto, pokud jsou například vaše vstupní stránky hodnoceny jako podprůměrné, měli byste zvážit testování alternativních stránek.

Takto získané údaje nejsou nijak převratné, ale rozhodně pomohou k lepšímu porozumění skóre kvality a vy tak budete mít k dispozici další vodítko, jak dosáhnout zlepšení.

Autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

zdroj: google.com, wordstream.com, ppchero.com, searchengineland.com, foto: Stuart Miles, freedigiralphotos.net

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp