Online reklama
Zjistěte, jaké nové trendy hýbou digitálním světem a jak byly ovlivněny pandemií COVID-19.

Současná a doufejme že již končící pandemie COVID-19 změnila v B2B marketingu mnohé – od některých cílů, kterých se snažíme dosáhnout, až po navázání kontaktu a komunikaci s našimi současnými i potenciálními zákazníky. I když nebezpečný virus bude snad brzy minulostí, tyto změny, jak to tak vypadá, s námi budou i nadále.

Pojďme se podívat na několik nejpodstatnějších změn v B2B marketingu, které pandemie vyvolala, a prozkoumat jejich důsledky, které mohou ovlivnit vaše podnikání v blízké budoucnosti.

Rozvoj dálkové komunikace přinesl bližší vztahy v oblasti B2B

Typickým způsobem komunikace během lockdownu byl Zoom, Teams, Slack, Skype, telefon či e-mail, a to i s lidmi z nejbližšího okolí. Osobní schůzky, pracovní obědy a podobné akce téměř vymizely. Kupodivu tato omezení, která jsme museli v průběhu pandemie všichni respektovat, překvapivě v mnoha případech přinesla užší B2B vztahy.

Mnoho lidí si uvědomilo, že na vzájemné fyzické vzdálenosti vlastně nezáleží a dálková komunikace může být stejně hodnotná jako osobní setkání.

Jádrem online komunikace jsou přece stále lidé na obou koncích konverzace. Konkrétní nástroje, které používají, přicházejí a odcházejí, ale mezilidská komunikace je zde stále s námi. Současné komunikační prostředky jsou dnes již natolik technicky vyspělé, že bez problémů dokážou suplovat osobní setkání. Lidé navíc poznali, že online komunikace jim ušetří obrovské množství času, který by jinak museli trávit cestami na osobní schůzky. Díky tomu mohou být mnohem produktivnější.

Nárůst digitální reklamy

Jelikož všichni byli nuceni v tomto náročném období výrazně zvýšit využívání digitální komunikace, vede to k nárůstu konkurenčního prostředí v digitální reklamě. Ceny PPC reklamy stoupají s tím, jak se stále více a více inzerentů snaží protlačit své produkty vzhůru.

Rozvoj digitálního světa znamená nová místa, kde můžete oslovit své zákazníky

Digitální vesmír se neustále zvětšuje a přibývají v něm nové služby, které si získávají oblibu uživatelů. Dnes již nestačí jako před pandemií propagovat své služby pouze na webových stánkách, pomocí e-mailového marketingu či na Facebooku. Pokud se budete spoléhat pouze na tato tradiční místa kontaktu s potenciálními zákazníky, riskujete, že nebudete k dispozici na nových místech, kde uživatelé očekávají, že vaši firmu najdou – ať už jsou to nové sociální sítě, jako je například Clubhouse nebo Discord, živý chat s lidmi nebo chatboty.

Čím více se dozvíte o vašich zákaznících a cestách digitálním univerzem, na které se dennodenně vydávají, tím snáze je budete moci oslovit na klíčových místech, kde vaši zákazníci hledají odpovědi na své otázky.

Samozřejmě, není možné být na všech možných místech digitálního vesmíru skutečně přítomen, a to i s vynaložením značných prostředků, proto je důležité vybrat ta správná místa, která právě vaši zákazníci navštěvují a oslovit je zde.

Influencer marketing

Zvyšující se popularita influencerů

Pokud někomu pandemie přinesla skvělou příležitost, byli to jednoznačně influenceři. Výdaje na influencer marketing neustále rostou a jeho podíl v marketingovém mixu firem se zvětšuje. Není divu – dnešní zákazníci se chovají zcela jinak než před několika lety. Stále více ignorují klasické reklamní formáty a na místo toho hledají recenze a doporučení od jiných lidí.

Pokud influencer marketing děláte správně, jde v současnosti o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit prodeje, povědomí o značce a v neposlední řadě také podíl na trhu. Pokud zatím influencery k propagování svých produktů a služeb nepoužíváte, měli byste to alespoň zvážit. Influencer marketing vám totiž může poskytnout výraznou konkurenční výhodu.

Stále více lidí trvale pracuje z domova

Jedním z typických znaků současné pandemie je nárůst počtu lidí na home office. Díky komunikačním programům, jako je Zoom či Skype, je práce na dálku mnohem efektivnější, bezproblémovější a méně frustrující než dříve. Přestože se mnoho lidí již vrátilo zpět do svých kanceláří, firmy si stále více uvědomují, že home office a jiné formy práce na dálku jsou výhodné pro obě strany.

Vylepšete své strategie v oblasti B2B marketingu

Pokud si uvědomíte existenci těchto změn, může to přispět k tomu, že budoucnost vaší firmy v roce 2022 i dále bude mnohem úspěšnější, protože se vám podaří využít na maximum nastupujících trendů.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp