zeměpisné přehledy Adwords
Geografická data v systému Adwords nabízí přehled výkonu podle zeměpisné lokace uživatelů. Se znalostí těchto údajů můžete identifikovat nejvíce a nejméně výkonné lokace a budete schopni nastavit kampaně pro každý region zvlášť.

Geografická data v systému Adwords nabízí přehled výkonu podle zeměpisné lokace uživatelů. Se znalostí těchto údajů můžete identifikovat nejvíce a nejméně výkonné lokace a budete schopni nastavit kampaně pro každý region zvlášť tak, aby vaše PPC kampaně dosáhly maximální efektivity a co nejvyšší návratnosti vložených investic. Každý region má specifickou skladbu obyvatel. Vyhodnocením výkonu PPC kampaní v různých lokacích můžete odhalit skryté příležitosti, které se nabízejí.

Nastavte si přehledy pro sledování zeměpisných dat

V účtu Adwords najeďte na „Vytváření přehledů“ (ikona čtverečku se třemi čárkami v horním menu). Zobrazí se menu s položkami:

 • Přehledy (Reports)
 • Předdefinované přehledy (dříve Dimenze)
 • Hlavní panely (Dashboards)

V předdefinovaných přehledech si můžete vybrat z mnoha možností. Klikneme na položku  „Zeměpisné“ a můžeme zvolit jednu z kategorií nazvaných:

 • Polohy uživatelů
 • Zeměpisné
 • Vzdálenost

Přehled poloh uživatelů

Klikněte na „Předdefinované přehledy“", „Zeměpisné“ a poté na „Polohy uživatelů“. V tomto přehledu můžete sledovat polohu uživatelů podle mnoha kritérií. Na výběr máte z:

 • Země
 • Oblast
 • Metropolitní oblast
 • Město
 • Nejlépe specifikované cílové místo

Pokud například cílíte na Českou republiku, můžete kromě údajů na úrovni státu získat i informace o uživatelích na úrovni různých regionů a měst. Prostřednictvím menu můžete tyto úrovně přidávat nebo odebírat, takže si sestavíte přehled na míru jen s těmi údaji, které vás zajímají. Díky schopnosti kontrolovat úroveň detailů můžete vytvářet specializované přehledy pro různé cíle vašich PPC kampaní. Podle výkonu reklamních sestav můžete zvyšovat nebo snižovat ceny za proklik, abyste dosáhli optimálního ROI. Pokud se například některé vaše dražší zboží prodává v určitém regionu lépe kvůli vyšším průměrným příjmům obyvatel, můžete zde nastavit mnohem agresivnější prodejní strategii.

Zeměpisný přehled

Zeměpisný přehled je velmi podobný přehledu poloh uživatelů. Jediný rozdíl je v jedné kolonce navíc. Tato kolonka zobrazuje uživatele, kteří se sice v konkrétní lokaci fyzicky nenacházejí, ale projevují o ni zájem. Zatímco v přehledu Polohy uživatelů se zobrazuje pouze to, kde se uživatel nachází, v Zeměpisném přehledu se zobrazuje jak to, kde se uživatel fyzicky nachází, tak i to, o jakou zeměpisnou lokaci projevuje ve svých dotazech zájem.

Pomocí tohoto přehledu tak můžete podchytit i uživatele, kteří se sice nacházejí jinde, ale jejich dotaz se týká konkrétní lokace, například uživatele, kteří se zajímají o ubytování v cílové destinaci (dovolená) a podobně.

Jaký typ přehledu bude pro vás nejvhodnější, závisí hlavně na oboru a typu služeb, který vaše stránka nabízí.

Zeměpisný přehled

Přehled podle Vzdálenosti

V tomto přehledu získáte informace o výkonu reklamní kampaně podle vzdálenosti od místa, kde se nachází vaše firma. Pokud nabízíte služby, u kterých vzdálenost hraje roli, tento přehled vám může poskytnout cenné informace.

Pokud provozujete například autoservis, jak se mění konverzní poměr a ROI v závislosti na vzdálenosti uživatelů? V některých oblastech a u některých typů služeb není problém, aby zákazník přijel i 20 km.V některých typech podnikání je však i vzdálenost vyšší než 5 kilometrů hranicí, za kterou výkonnost kampaně rapidně klesá. Pokud je to také váš případ, můžete po vyhodnocení situace nastavit cílení podle vzdálenosti, a ušetřit tak velkou část nákladů na PPC kampaň.

Jedinou drobnou nevýhodou tohoto přehledu je nemožnost zvolit si vzdálenost podle vlastního výběru. Musíte si proto vybrat z předdefinovaných vzdáleností.

K čemu se dají využít zeměpisné přehledy Adwords

Nejjednodušším způsobem, jak využít data z těchto přehledů, je zjistit, jak si který region, město nebo lokace vede. Vzájemným porovnáním jednotlivých lokací můžete objevit skryté problémy výkonu, ale i odhalit skryté příležitosti. Zjistíte, zdali vám někde neutíkají peníze, nebo neinzerujete v místě, kde o vaše výrobky či služby není velký zájem. Zde je několik způsobů, jak získaná zeměpisná data využít.

 • Lokalizujte místa, ve kterých vaše kampaň nemá pozitivní ROI. Zkuste snížit cenu za proklik, abyste se dostali opět do plusu, případně zobrazování reklamy v dané lokaci vypněte.
 • Pokud kampaň v některém regionu generuje velkou návštěvnost, která ovšem nepřináší dostatečný zisk, zkuste kampaň rozdělit do několika segmentů, s lepším cílením na uživatele oblasti.
 • Vytvořte speciální sadu reklam pro každé místo zvlášť. Zvyky a povaha lidí se v jednotlivých regionech liší a obyvatele Prahy osloví jiné reklamy než obyvatele jižní Moravy.

Geografické cílení pomůže vyladit PPC kampaně na maximum

Geografická data v Adwords jsou cenným zdrojem informací, který vám může pomoci vyladit vaše PPC kampaně k maximální efektivitě. Jak tyto data využijete, záleží především na typu a povaze služeb, které poskytujete. Pokud poskytujete služby elektronického charakteru nebo třeba provozujete e-shop, může se vám zdát, že pro vás údaje o tom, kde žijí vaši uživatelé, nejsou příliš důležité. I v takovém případě ovšem můžete pomocí geografického cílení získat konkurenční výhodu. Uživatelé v každém regionu jsou trochu jiní a vhodným cílením můžete zvednout proklikovost i celkový zisk. Můžete například vytvořit pro uživatele v konkrétním regionu reklamní kampaň se slogany v místním nářečí.

Pokud je však vaše podnikání závislé na lokálních uživatelích (například kadeřnictví, restaurace, nebo autoservisy), je pro vás cílení na místní uživatele velice důležité. Zeměpisné přehledy Adwords vám umožní přesné cílení vašich reklam, takže vaše inzeráty uvidí jen ti lidé, kteří mají opravdový zájem stát se vašimi zákazníky.

zdroj: google.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Martina Rosenkrancová a kolektiv

foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet