Jak vyřešit zamítnutí reklamy na Facebooku

Reklama na Facebooku
Při propagaci firmy na Facebooku může občas dojít k situaci, kdy vám přijde zpráva, že vaše reklama je zamítnuta. Jak tuto situaci vyřešit?

Pokud používáte PPC reklamu na Facebooku pro propagaci vašeho zboží nebo služeb, možná jste se již setkali se situací, že vám Facebook reklamu zamítl. Tato situace je poměrně nepříjemná, nejen proto, že náprava trvá nějakou dobu, ale zejména proto, že někdy není zcela jasné, proč k zamítnutí došlo. Podívejme se tedy na některé běžné důvody, které mohou vést k zamítnutí reklamy a co s nimi můžete udělat.

 

Proces kontroly reklam na Facebooku

 
 

Než bude reklamě umožněno zobrazování na Facebooku, musí projít procesem kontroly. Tento proces zahrnuje několik částí:

  • Kontrola obrázku
  • Kontrola textu
  • Kontrola cílení
  • Kontrola umístění reklamy
  • Obsah vstupní stránky
 

Nezapomeňte, že i když je vaše reklama zcela v pořádku, pokud je vstupní stránka nefunkční, neodpovídá službě nebo produktu ve vaší reklamě anebo nevyhovuje zásadám inzerce Facebooku, reklama může být zamítnuta.

 
 

Nejběžnější důvody zamítnutí

 
 

Na obrázku je příliš mnoho textu 

 

Facebook obecně dává přednost vizuálnímu obsahu, který obsahuje málo textu. To znamená, že ve vašich obrázcích a videích je nejlepší vložit text reklamy do sekce „text“ a „titulek“ a nikoli do obrázku nebo videa.

Je třeba dodržet pravidlo, že reklamní obrázek by neměl obsahovat více než 20 % textu. Facebook omezuje podíl textu v obrázcích, protože si myslí, že obrázky bez textu jsou pro uživatele zajímavější, a mají tudíž vyšší kvalitu. Pomocí nástroje „Facebook Text Overlay Tool“ můžete zkontrolovat, kolik procent textu obrázek obsahuje. Další informace a výjimky z pravidla pro text, jako jsou reklamní obrázky obsahující knihy, hry nebo plakáty událostí, naleznete v Centru nápovědy pro reklamy v sekci „Informace o textu v obrázcích v reklamě“.

 

Obecně zakázaný obsah

 

Existuje několik kategorií reklam, které jsou na Facebooku zakázány. Chcete-li přesto tyto reklamy zobrazovat, budete muset ověřovat věk adresátů, a navíc budete potřebovat zvláštní povolení k zobrazování těchto reklam.

Vaše PPC reklama na Facebooku zároveň nesmí být v rozporu s místními zákony v oblastech, na které cílíte. Mezi tyto omezené kategorie patří reklamy na alkohol, seznamky, hazardní hry, státní loterie, internetové lékárny, služby předplatného, finanční služby, značkový obsah, půjčky a politická reklama. Pro více informací se podívejte na Zásady inzerce na Facebooku.

 
Pravidla reklamy na Facebooku
 

Obsah omezený na věk

 

Reklamy budou také zamítnuty, pokud inzeráty nebo vstupní stránky propagují obsah, který Facebook považuje za mládeži nepřístupný a zobrazoval by se mladšímu publiku. 

Tento obsah zahrnuje věci jako alkohol, hazardní hry, potravinové doplňky nebo půjčky. Pokud provozujete reklamy na podobné produkty, zkontrolujte, zda cílíte pouze na dospělé publikum.

 

Zmínka o Facebooku 

 

Facebook vám umožní uvést ve svých reklamách slovo „Facebook“, pokud ovšem dodržíte určitá pravidla.

Například musíte slovo Facebook psát vždy s velkým písmenem F na začátku, pokud jej píšete stejnou velikostí písma a fontem jako okolní text. Nesmíte místo slova používat logo Facebooku, používat zkratky nebo jakýmkoliv způsobem měnit logo. Více informací naleznete v Centru nápovědy Facebooku. 

 

Implikování osobních atributů 

 

"Rozhodně byste se měli vyvarovat reklamy, která obsahuje přímo nebo nepřímo něčí osobní údaje." 

Existuje mnoho údajů, na které si musíte dát pozor, například jméno osoby, rasa, etnický původ, náboženství, věk, sexuální orientace, genderová identita, zdravotní postižení, zdravotní stav, finanční stav, rejstřík trestů nebo členství v politických stranách. Chcete-li najít příklady toho, co je a není povoleno, prostudujte stránku Osobní údaje v Centru nápovědy pro Facebook. 

 
 

Co si počít se zamítnutou reklamou 

 
 

Pokud Facebook z nějakého důvodu vaši reklamu zamítne, můžete udělat několik věcí.

  • Když Facebook reklamu odmítne, většinou uvede důvod, proč byla PPC reklama zamítnuta. Pokud je možné důvod zamítnutí opravit, proveďte změnu a reklamu znovu publikujte.
  • Pokud jste si jisti, že vaše PPC reklama dodržuje veškeré zásady, může vám pomoci opětovné vytvoření reklamy. Někdy algoritmy Facebooku reklamu nesprávně vyhodnotí a nové vytvoření bývá nejrychlejším řešením.
  • Pokud bude vaše reklama opět zamítnuta, přestože víte, že jste všechny zásady dodrželi, zkuste se proti zamítnutí reklamy odvolat. V odvolání uveďte důvod, proč si myslíte, že je vaše PPC reklama v pořádku. Bohužel to nějakou dobu potrvá, než bude vaše odvolání přezkoumáno.
  • Pokud vše ostatní selže, přečtěte si výše uvedené důvody a důkladně si prostudujte Pravidla inzerce na Facebooku, abyste se ujistili, že opravdu dodržujete všechny zásady. Důvodů, proč může být vaše reklama zamítnuta, existuje totiž mnohem více než jen ty, které jsou uvedeny výše.
 

Zdroj:

marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com 

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu