Jak na reklamu pro podobné publikum na Facebooku?

reklamy pro podobné publikum na Facebooku
Podobné publikum již delší dobu patří mezi standardní nástroje internetového marketingu. Ne vždy jsou však možnosti, které podobné publikum nabízí, využity naplno.

Podobné publikum již delší dobu patří mezi standardní nástroje internetového marketingu. Ne vždy jsou však možnosti, které podobné publikum nabízí, využity naplno.

Nastavení reklam tak, aby maximálně vyhovovaly podobnému publiku, z velké části probíhá automaticky. Doporučujeme však zaměřit se na dostatečnou kontrolu. Je jen na vás, jakému publiku bude reklama na váš produkt či službu určena.

Zvolte vhodné zdrojové publikum pro vaše cíle

V první řadě je nutné vědět, jaké cíle má vaše reklama na Facebooku splňovat. Hned dalším krokem pak je, zvolit vhodné zdrojové publikum. Právě zdrojové publikum je totiž základním hnacím motorem, který pak poskytuje podobnému publiku data důležitá ke splnění stanoveného cíle. Klíčovou otázkou také je, jakou aktivitu od vašeho publika očekáváte.

Budete se tedy muset rozhodnout, jaké publikum chcete přilákat a s jakým cílem. Budete se snažit přimět uživatele k nákupu, zvýšit návštěvnost vašeho webu nebo bude vaším cílem registrace uživatelů? Právě určení cíle vám pomůže správně zvolit publikum pro vaši reklamu na Facebooku.

Vytvoření podobného okruhu uživatelů

Míra podobnosti publika

Jakmile budete mít k dispozici zdrojové publikum, můžete se pustit do definice podobného publika. V rámci nastavení můžete zvolit míru podobnosti publika od 1 do 10 s tím, že 1 % představuje menší vzorek uživatelů, a tedy nejvíce podobné publikum, 10 % pak nejméně podobné publikum a širší okruh uživatelů.

Několik dalších typů

Po nadefinování zdrojového a podobného publika doporučujeme vytvořit reklamní text, který bude vycházet z chování vašeho publika a zároveň cíle reklamy.  Otestujte také jak automatické, tak ruční cenové nabídky. Mějte však na paměti, že k dosažení optimálního počtu konverzí je soulad mezi stanovenými cíli a volbou publika i vhodných reklamních textů.

autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

zdroj: ppchero.com, facebook.com, agorapulse.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp