Jak vytvořit publika na Facebooku na základě zákaznických person?

Zákaznické persony na Facebooku
Zjistěte jak pomocí zákaznických person vytvořit na Facebooku vlastní nebo podobné publikum, u kterého je vysoká pravděpodobnost, že si koupí vaši službu nebo produkt.

Zásadní problém online prodeje je ten, že se snažíte prodat své produkty lidem, které neznáte a nevidíte. Je proto obtížné poznat, co tito lidé vlastně chtějí, jakým prodejním argumentům budou nakloněni a jak je přesvědčit, že právě tento produkt nejlépe odpovídá jejich přáním a potřebám. Tento problém řeší marketingoví odborníci pomocí takzvaných zákaznických person, které vám umožní lépe poznat vaše zákazníky.

Co je to zákaznická persona?

Jedná se vlastně o popis imaginární osoby, která má vlastnosti vašich ideálních zákazníků. Tento popis by měl být založen na demografických informacích, jako je věk, místo pobytu, pohlaví, stejně tak jako na vzorcích chování, cílech a motivacích. Zákaznické persony definují vaše cílové publikum a pomáhají vám optimalizovat prodej vašich produktů či služeb. Persony popisují uživatele, kteří s největší pravděpodobností budou komunikovat s vaší reklamou. Nebo ještě lépe, koupí si vaši službu nebo produkt.

Při sestavování zákaznické persony pro PPC reklamy na Facebooku si dejte záležet na co nejdůkladnějším popisu. Do detailu popište její vzhled, povahové vlastnosti, zkrátka vše, co dokáže z imaginární postavy vytvořit "skutečného člověka", kterého dobře znáte. Při tvorbě zákaznické perony byste si měli odpovědět na otázky:

  • Jak se persona jmenuje?
  • Jak je stará?
  • Jaká jsou její přání?
  • O jaké vaše výrobky má největší zájem a proč?
  • Jaké jsou její problémy?
  • Jakým způsobem obvykle problémy řeší?
  • Jak tráví volný čas, jaké má zájmy, koníčky atd.?
  • Kolik vydělává?

Čím konkrétnější budete při popisu jednotlivých person, tím cílenější bude vaše publikum na Facebooku.

Jak zjistit potřebné informace o vašem publiku

Vytvořit profil ideálního zákazníka z lidí, o kterých prakticky nic nevíte, není samozřejmě nic jednoduchého. Pokud si nejste jisti, jak na otázky popisující zákaznickou personu odpovědět, vyzkoušejte některou z následujících strategií:

  • Facebook Pixel - Facebook Pixel měří akce zákazníka na vašem webu.  S jeho pomocí se dozvíte více o chování osoby kupujícího.
  • Nechte vaše zákazníky vyplnit dotazník - oslovte vaše uživatele a nechte je vyplnit podrobný anonymní dotazník, ve kterém se jich zeptejte na všechny důležité informace, jako je jejich zaměstnání, zájmy a důvod, proč koupili váš produkt.

Bohužel, ochota uživatelů Facebooku vyplňovat dotazníky klesá úměrně počtu otázek. Abyste získali dostatek informací, budete zákazníkům muset nabídnout něco na oplátku. Hezká sleva na příští nákup by je mohla přesvědčit. Po prozkoumání dotazníků vytvořte několik typických zákaznických person, které budou mít vlastnosti vyskytující se u respondentů průzkumu nejčastěji.

Jakmile dokončíte své zákaznické perony, budete připraveni začít s vybudováním příslušných publik.

Facebook okruh uživatelů

Zákaznická publika na Facebooku

Pomocí zákaznických person můžete vytvořit na Facebooku vlastní nebo podobné publikum. Vlastní publikum je skupina uživatelů, kteří již s vaší firmou v nějaké formě interagovali. Buď si od vás již něco koupili, nebo o vaše produkty projevili zájem. Vlastní publikum můžete vytvořit na základě vlastních obchodních kontaktů, údajů o návštěvnosti vaší stránky nebo mobilní aplikace.  Na základě vlastního publika poté můžete vybudovat podobné publikum neboli lookalike audience, což je skupina uživatelů podobná vašemu vlastnímu publiku.

Začneme vlastními segmenty publika. Přejděte na kartu Vytvořit okruh uživatelů ve Správci reklam na Facebooku. Zde klikněte na tlačítko Vytvořit nový, které se nachází dole. Všimněte si, že si můžete vytvořit vlastní publikum ze svých vlastních zdrojů nebo údajů z Facebooku.

FB okruh uživatelů

Vytvořte si vlastní publika na základě zákaznických person, které jste předtím vytvořili. Jakmile budete mít vaše zákazníky rozdělené do jednotlivých publik, můžete na jejich základě vytvořit podobná publika. Jak na to? Jednoduše klikněte na kartě Vytvořit publikum na tlačítko „Vytvořit podobné publikum“. Otevře se vám stránka s formulářem, který jednoduše vyplníte:

Vyberte podobný zdroj - Zde zadejte své vlastní (počáteční) publikum, vytvořené na základě zákaznických person. Umělá inteligence Facebooku toto publikum analyzuje a vytvoří na jeho základě nové publikum z lidí, kteří vykazují podobné charakteristiky jako lidé ve vašem počátečním publiku.

Vybrat umístění okruhu uživatelů - Můžete vybrat jednu zemi a více regionů. Aby mohlo být publikum vytvořeno, je zapotřebí, aby ve vybraných lokalitách odpovídalo charakteristikám alespoň 100 uživatelů.

Výběr velikosti okruhu uživatelů - Při výběru velikosti publika zvažte svůj rozpočet. Navrhuji proto zvolit pro začátek 1 %.

Navíc počítejte s tím, že možná budete chtít vytvořit více podobných publik najednou. Čím menší procento zvolíte, tím "podobnější" publikum bude.

Vytvořit podobné publikum na FB

 

Shrnutí

Když vytváříte zákaznickou personu na Facebooku, odpovězte si na každou otázku co nejpodrobněji. Využijte zkušenosti z reálného života a data z minulosti k vytvoření co nejpřesnějších osobností. Pokud jde o budování publika na Facebooku, můžete si vytvořit vlastní nebo podobné publikum. Vlastní publikum, tvořené vašimi stávajícími zákazníky, je ideální pro remarketing, opětovné oslovení zákazníků novou nabídkou. Pokud naopak potřebujete získat zákazníky nové, jsou jasnou volbou podobná publika.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp