Jak zvítězit v SEO

SEO
Dosáhněte lepších úspěchů se svým SEO pomocí těchto našich prověřených postupů.

SEO se dá rozdělit na jasné a opakovatelné kroky. Je však důležité vědět, že:

 • Google vyžaduje jedinečný, komplexní a relevantní obsah, aby bylo vyhledávání co nejsnazší.
 • Každá webová stránka se musí načítat rychle a musí uživatelům co nejvíce usnadňovat provádění požadovaných akcí.
 • Obsah textu na webu by měl obsahovat krátkou zmínku a odkaz na jiné relevantní webové stránky.

Následujícími způsoby můžete optimalizaci pro SEO snáze rozdělit do čtyř fází:

 • Průzkum
 • Audit
 • Vytvořit
 • Zmocnit

Chcete se také naučit jednoduchý a snadno opakovatelný marketingový program krok po kroku tak, aby vám umožnil implementovat úspěšnou digitální marketingovou strategii? Tento článek vám poskytne přehledný návod, „co a jak.“

Proveďte podrobný průzkum

Než odstartujete jakoukoliv SEO kampaň, musíte nejdříve věnovat určitý čas průzkumu. Tady pro vás máme několik klíčových prvků, které je třeba prozkoumat před každou kampaní:

Základní průzkum:
 

Co: 

Zjistěte, jak si web aktuálně vede. Která klíčová slova jsou nejvíce relevantní? Jak jsou jednotlivá klíčová slova hodnocena? Jakou návštěvnost má váš web za měsíc?

Jak:

 • Přehled domény Semrush
 • Organický výzkum Semrush
 • Semrush Benchmark Report 

Analýza konkurence: 
 

Co: 

Nejdříve ze všeho určete, kdo je vaší největší konkurencí. Poté proveďte analýzu mezer a zjistěte, jaká klíčová slova jsou nejlépe hodnocená, a která nikoliv. V této fáze udělejte také sledování klíčových odkazů.

Jak: 

 • Semrush klíčová slova
 • Organický výzkum Semrush
 • Semrush uložený report
 • Analýza zpětných odkazů Semrush

Výzkum klíčových slov:
 

Co: 

Podívejte se na klíčová slova, která aktuálně hodnotíte, a na ta slova, která hodnotí vaši konkurenti. Když už máte jasnou představu o cílovém publiku a jednotlivých fázích nákupu, můžete si začít tvořit seznam klíčových slov.

Jak:

 • Kouzlo klíčových slov Semrush
 • Semrush klíčová slova
 • Organický výzkum Semrush (konkurenti)
 • Google Search Console
 • Lidé se také ptají
 • Návrhy vyhledávání Google

SEO

 

Průzkum cílového publika:
 

Co: 

Zjistěte, kdo je vaše cílová skupina. Vysledujte, co u vás lidé hledají v každé fázi nákupního procesu. V této fázi budete chtít vytvořit osoby kupujících a zmapovat jejich cestu až k nákupu.  

Jak: 

 • Údaje o zákaznických službách
 • Demografické údaje Google Analytics
 • Průzkumy

Audit (analyzovat, sladit, aktivovat)

Teď, když už máte provedený průzkum, je čas přejít do další fáze, a to k auditu. Proveďte několik auditů, abyste mohli jednoduše zjistit, zda vaše stránky obsahují všechny správné prvky.

Technický SEO audit:  
 

Co:

Své webové stránky nechte projít několika nástroji. Tak pochopíte, jak je vytvořen kód, jak ovlivňuje výkon a hodnocení. K získání komplexního obsahu datových souborů a následnému odeslání těchto informací příslušným členům týmů můžete použít také více nástrojů.

Počet datových bodů při provádění auditu by mohl být nekonečný. Zaměřte se proto na ty nejdůležitější parametry, které znamenají při optimalizaci pro Google významný rozdíl.

Jak:

Použijte například tyto nástroje:

 • Semrush Audit
 • Screaming Frog
 • SiteBulb
 • Critical CSS  
 • Cloudflare
 • GTmetrix
 • Pingdom
 • Website Auditor

Nástroje Google:

 • Google Lighthouse
 • URL Inspection
 • Structured Data Markup Helper
 • Rich Results Test
 • Chrome DevTools

Audit obsahu:

Co: 

Pokud děláte audit u staršího webu, pravděpodobně při něm objevíte spoustu zastaralých stránek nebo podstránek, které nezaznamenávají žádný provoz a snižují zbytečně skóre obsahu.

Zcela běžně se dělá to, že lidé kanibalizují obsah. To znamená, že mají více článků cílených na stejná klíčová slova. Často se setkáváme také s nedostatečným obsahem, nerelevantním obsahem nebo dokonce s žádným textem.

Jak: 

Pomocí Screaming Frog nebo Semrush vytvořte seznam stránek svého webu, přidejte metriky a analytická data. Pak si označte stránky, které chcete zachovat, předělat, odstranit nebo konsolidovat.

EAT audit
 

Co: 

Odbornost: zajistěte odborný a relevantní text

Autorita: zajistěte příchozí odkazy z relevantních webů, do textu přidejte úderné citace, sociální sdílení a velkou pozornost věnujte kvalitě tématu

Důvěryhodnost: SSL, kontaktní údaje, soukromí, zásady vrácení peněz, stránka O nás, odkazy, přihlašovací údaje na stránce O nás

Jak:

Pokyny Google EAT

Audit zpětných odkazů

Co: 

Má váš web toxické zpětné odkazy? Staly se vaše stránky obětí negativního SEO útoku? Pokud máte toxické zpětné odkazy, vaše hodnocení může být potlačeno.

Jak:

Audit zpětných odkazů Semrush: spusťte odkazy pomocí jejich filtrů a odešlete každý odkaz na seznam povolených odkazů. Nakonec zkontrolujte všechny, které nebyly součástí vzoru. Poté projděte seznam povolených i nepovolených metrik pomocí vyhledávače metrik, abyste mohli zkontrolovat, zda lze některé přesunout. Po dokončení nahrajte do Search Console.

Audit Analytics:
 

Co:

Ujistěte se, zda máte správně nastavené GA. Sledujte cíle a konverze a ujistěte se, zda máte dobře nastavené cesty. Provádíte pravidelně A/B testování a spouštění pixelů tak, jak se patří?

Jak: 

Zkontrolujte svůj účet Google Analytics. Zkontrolujte, zda máte všechny výše uvedené položky správně nastavené.

Vytvořit (zaujmout, zachytit, přinutit) 

Teď, když váš web prošel důkladným auditem, můžete klidně přejít k té zábavnější části. Začněte tvořit působivý a podmanivý obsah.

Vytvořte si redakční strategii:

Co: 

Cílem úspěchu je vytvoření redakční strategie. Zaměřte se na správně zvolená klíčová slova, která jste si vyhledali ve výzkumu KW. Připravte si zajímavá témata a poutavý obsah, který se bude týkat horní, střední a spodní části nákupních fází každé cílové osoby.

Jak:

Plán:

 • Udělejte si časový harmonogram: Jak často budete publikovat?
 • Určete zdroje: Kolik autorů/editorů je k dispozici?
 • Určete formáty: mikropříspěvky, dlouhé příspěvky, infografika, video grafika, e-knihy, návody?
 • Populární témata: Pomocí Feedly, BuzzSumo nebo Google News vytvořte seznam relevantních, populárních témat.

Redakční kalendář:

Na základě kadence přiřaďte klíčové slovo nebo téma každému termínu. Ujistěte se, že cílíte na všechny cílové osoby, fáze nákupu a relevantní klíčová slova.

Spravovat:

Redakční pracovní postup:

 • Přidejte podrobnosti ke každé objednávce obsahu: Primární a sekundární klíčové slovo, URL / metanázev / H1, délka, typ obsahu, autor, datum vydání autora, plánované datum zveřejnění.
 • Zkontrolujte čitelnost obsahu, obsažená klíčová slova, přidejte podobné varianty klíčových slov a zkontrolujte použití odrážek a odstavců. 
 • Zkontrolujte, zda obsah na vašich stránkách není duplicitní.
 • Podívejte se, zda web obsahuje všechny důležité prvky SEO na stránce.
 • Ujistěte se, že existují odchozí odkazy na relevantní zdroje.
 • Přidejte odkazy na další relevantní stránky vašeho webu.

Publikovat:

Při publikování zkontrolujte, zda článek neobsahuje gramatické chyby, chyby ve formátování a zda jsou všechny prvky SEO na svém místě.

Časový harmonogram:

Vytvořte si poznámku s datem publikování. Tak můžete jednoduše sledovat výkon článku po 60, 90 a 120 dnech.

Optimalizovat:

Nezapomínejte pravidelně každý měsíc a každé čtvrtletí provádět audity, při kterých optimalizujete své stránky, které mají vzestupný a sestupný trend.

Konsolidovat:

Obsah, který nefunguje dobře, lze konsolidovat s obsahem, který si vede dobře.

Aktualizujte meta-názvy pro optimalizaci CTR pomocí GSC.

Dosah

Linkbuilding:

Co:

Propagujte svůj web se všemi svými obsahovými prostředky na jiných webech. Pomocí přímého e-mailu a dosahu sociálních médií se spojte s dalšími relevantními stránkami. Přimějte je, aby souhlasily s umístěním odkazu na váš web.

Jak: 

Manuál: Sestavte si seznam důležitých cílů vyhledáním relevantních stránek na Googlu. Stáhněte si jejich sociální a e-mailové profily. Nabídněte jim svůj obsah, výměnu odkazů nebo si jen vyžádejte jejich odkaz.

Nástroje:

 • Pitchbox
 • LinkedIn

Influenceři a ambasadoři značky:

Co: 

Mnoho lidí má své oblíbené stránky, které přitahují právě vaši cílovou skupinu. Oslovte tyto stránky a domluvte se na partnerství. 

Jak: 

Manuál: Vytvořte si seznam influencerů a zacilte na ně prostřednictvím e-mailu a sociálních sítí.

Nástroje: 

 • Izea
 • BuzzSumo

Média:

Co: 

Oslovte média a propagujte svůj obsah, kampaně nebo události.

Jak: 

Použijte Cision nebo jiný PR software k identifikaci členů médií, se kterými se můžete spojit.

Zaujmout

Teď už máte všechny důležité stavební kameny pomyslně poskládané tak, abyste mohli sledovat, jak se vašim stránkám daří a jak vám pomalu začíná růst návštěvnost. Teď, když už jste v tomto bodě, sledujte nárůst návštěvnosti webu, hodnocení a příjmy. Máte za sebou tvrdou práci a nyní můžete začít stavět na svém úspěchu! V této závěrečné fázi se budete chtít určitě zaměřit na to, aby vám zákazníci důvěřovali a stali se vašimi stálými zákazníky.

Analýza dat

Co:

Tato fáze je celá zaměřená na analýzu řízenou daty a statistiky. Získáte zde data z různých zdrojů. Zaměřte se na používání těchto dat k posílení pravomocí vašich spotřebitelů, kupujících, ambasadorů značky, prodejního týmu a marketingových týmů ve fázi „zaujmout“. Díky těmto datům jednoduše určíte nejlepší klíčová slova, na která se zaměříte, kampaně, které mají ohlas, zjistíte, jak ambasadoři značky získávají na síle a další.

Jak:

GSC: Najděte stránky nebo klíčová slova s narůstajícím a klesajícím trendem. Optimalizujte pomocí dalšího obsahu, příchozích odkazů, klíčových slov a vizuálních aktiv. ​​

BuzzSumo: Které stránky/články získávají hodně sdílení na sociálních sítích? Vytvořte podobné články nebo se na ně zaměřte hlouběji.

Zpětné odkazy: Které stránky získávají velké množství přirozených zpětných odkazů? Jak si vedou vaši konkurenti? Koukněte se na ně a najděte je pro zvýšení dosahu. K získání těchto dat použijte analýzu zpětných odkazů Semrush.

Konverze: Pomocí Google Analytics zjistěte, které stránky mají nejlepší konverzi. Sledujte, jaké prvky mají tyto stránky, které můžete replikovat? 

Optimalizace konverzního poměru (CRO):

Co: 

V této fázi je důležitá optimalizace konverzního poměru. Odpíchněte se od toho, jak uživatelé interagují s vaším obsahem, vstupními stránkami a procesem placení. Provádějte průběžné experimenty tak, abyste mohli maximalizovat veškerý stávající provoz a zlepšit svůj konečný výsledek.

Jak: 

 • Vwo
 • Optimizely
 • FigPii
 • Hotjar
 • Heap.io

Sledujte trendy

SEO jde neustále kupředu. Pokud jde o strategii vašeho SEO, nikdy nesmíte přestat sledovat okolní dění. Vytvářejte obsah, sledujte výkon vašeho webu, zjišťujte, jaký máte dosah. Google stále mění své algoritmy. Proto je důležité, abyste pořád sledovali trendy a podle nich přizpůsobovali své stránky.  

Zde jsou některé z největších posunů:

Hlasové dotazy a dotazy založené na otázkách. Chytrá zařízení, jako jsou hodinky, telefony, tablety, se stále rozvíjejí. Interakce s vyhledávači mohou stále častěji probíhat prostřednictvím hlasu. Vždy byste měli používat otázky jako klíčová slova a optimalizovat pro hlasové vyhledávání. Odpovědi by pocházely z vybraných úryvků, takže je stále důležitější získat hodnocení vašich stránek v těchto funkcích Google.

Kvalita před kvantitou. Priorita procházení bude stále relevantnější a důležitější, protože bude důsledně vytvářeno a indexováno více obsahu. Můžete se rozhodnout produkovat méně částí obsahu. Pak se ale ujistěte, že tyto části poskytují nejlepší a nejkomplexnější uživatelskou zkušenost. Propagujte své články tak, aby vytvářely odkazy tak často, jak budete publikovat obsah. Rychlost růstu vašeho obsahu by měla být v souladu s vaším poměrem publikování obsahu.

Signály zapojení uživatelů. Zejména SPEED. Google představil Web Core Vitals, aby rozdělil prvky rychlosti načítání webu, od „jak rychle se stránka načítá“ po „jak rychle uživatelé vidí první věc na stránce“. Jak rychle je stránka plně funkční? Jak je interaktivní?  

Priorita indexování a procházení: Počet indexovaných stránek roste exponenciálně. Proto Google přechází od indexování všeho k indexování kvalitního obsahu. 

Budování odkazů: Po jejich celkovém posunu směrem k autoritě bude získávání zmínek z médií a důvěryhodných zdrojů stále důležitější. Zaměřte se na získání autoritativních odkazů, které vaši konkurenti ještě nemají. 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp