Návod: Jak nastavit cíle akvizice nových zákazníků v Google Ads?

PPC reklama
Společnost Google nedávno inzerentům nabídla nejnovější typ cílů: cíle pro akvizici nových zákazníků. Jak můžete tyto cíle efektivně využít ve svých kampaních?

Cíl akvizice zákazníků efektivně vyhledává nové zákazníky prostřednictvím různých typů kampaní Google Ads na základě marketingových cílů. Ve svém nedávném výukovém videu Google popsal, jak nový cíl akvizice zákazníků funguje a jaké jsou způsoby jeho podpory.

Jak fungují cíle pro získávání zákazníků?

Noví zákazníci jsou určováni pomocí tří zdrojů dat:

  • Seznamy zákazníků (údaje první strany)
  • Značka Google
  • Signály automatické detekce

Google podporuje dva různé režimy získávání zákazníků:

Režim Hodnota nového zákazníka: Nabídka je vyšší pro nové zákazníky než pro stávající zákazníky. Tato možnost podporuje cíle maloobchodního a online prodeje.

Režim Pouze nový zákazník: V tomto případě jsou reklamy omezeny jen na zákazníky, kteří jsou pro vás noví. Touto možností je možné podpořit cíle maloobchodního prodeje, online prodeje a lead gen. Režim Pouze nový zákazník ale doporučujeme jen tehdy, když máte na akvizici vyhrazený rozpočet nebo máte kampaň zaměřenou na jiné než nákupní konverze (například potenciální zákazníky).

Cíl akvizice nových zákazníků lze nastavit pro nové i stávající kampaně.

Nastavení cílů pro nové kampaně Performance Max

Výběr cíle pro akvizici zákazníků pro novou kampaň Performance Max se provádí během vytváření kampaně. Nejprve vyberte jako typ kampaně možnost Performance Max a pojmenujte kampaň. Druhým krokem je nastavení nabídky, kde se nachází i nový typ akvizičního cíle.

Použití režimu Hodnota nového zákazníka

Po zaškrtnutí výše uvedeného políčka pro získání zákazníka bude inzerent vyzván k výběru z existujících segmentů publika. Po výběru publika je třeba přiřadit hodnotu pro získání zákazníka. Hodnota je přiřazena konverzím nových zákazníků, což pomáhá aplikaci Smart Bidding optimalizovat směrem k novým zákazníkům. Google doporučuje nastavit hodnotu na očekávané budoucí organické příjmy nového zákazníka, abyste dosáhli optimálních výsledků.

Použití režimu Pouze nový zákazník

Postup přidání cíle získání zákazníka je stejný jako výše, pouze místo toho zvolíte možnost Pouze nový zákazník. Tímto krokem se cílení zúží pouze na vyhledávání nových zákazníků.

Nastavení cílů pro stávající kampaně

Cíl akvizice zákazníků je k dispozici pro tyto existující typy kampaní:

  • PMax
  • Vyhledávání
  • Videokampaně

1: Konfigurace cíle akvizice zákazníků v části Konverze

Chcete-li to provést, přejděte na "Nástroje a nastavení" >> "Konverze" >> "Akvizice zákazníků – nastavení".

  • Vyberte existující seznamy zákazníků.
  • Nastavte hodnotu přiřazenou k získání zákazníka.
  • Nyní je tento cíl nastaven na úrovni účtu a je k dispozici pro přidání do stávajících kampaní.

2: Konfigurace cíle akvizice zákazníků v kampani

Nejprve vyberte kampaň, která bude používat nový typ cíle. Dále klikněte na záložku "Nastavení" v levém panelu nabídek. Poté vyberte pole "Akvizice zákazníků", čímž se otevře panel cíle. Nakonec vyberte vhodný typ akvizice zákazníků pro danou kampaň a klikněte na tlačítko "Uložit".

Jak měřit výkonnost cíle akvizice nových zákazníků?

Vylepšení reportingu patří mezi nejzajímavější novinky týkající se typu cíle akvizice zákazníků. V online rozhraní Google Ads je k dispozici nový sloupec "Noví zákazníci". Sloupec "Noví zákazníci" zobrazuje počet nových zákazníků získaných jednotlivými typy kampaní s využitím cíle. Kromě nového dostupného reportingu pomáhá vypočítat klíčové ukazatele, jako jsou náklady na získání zákazníka.

Závěr

Nejnovější cíl společnosti Google v oblasti získávání zákazníků pomáhá inzerentům strategičtěji nakládat s jejich marketingovými prostředky. Vyvážením potřeby nových zákazníků a klíčových obchodních ukazatelů, jako je ROAS nebo ziskovost, pomáhá cíl získávání zákazníků získat nové zákazníky a zároveň dosáhnout těchto cílů.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp