PPC a možnosti klíčových slov
Google AdWords nabízí hned 3 možnosti cílení dle klíčových slov – volnou, frázovou nebo přesnou shodu. Pokud ale nevíte, jak tyto možnosti používat správně, můžete utrácet svůj PPC rozpočet zbytečně.

Google AdWords nabízí hned 3 možnosti cílení dle klíčových slov – volnou, frázovou nebo přesnou shodu. Pokud ale nevíte, jak tyto možnosti používat správně, můžete utrácet svůj PPC rozpočet zbytečně.

Výběr vhodného typu shody klíčových slov v rámci PPC vám může pomoci lépe zacílit reklamy tak, abyste na web dostali co nejrelevantnější návštěvy.

Možnosti klíčových slov pro PPC reklamu

Nejdříve si odpovězme na jednoduchou otázku. Co je to vlastně typ shody u klíčových slov? Stručně řečeno, typ shody, kterou pro každé klíčové slovo zvolíte, určuje, jak přesně bude Google zobrazovat vaše reklamy na základě zadaných klíčových slov uživateli do vyhledávače. Přesněji řečeno, typ shody určuje, zda vaše reklamy budou zobrazovány širšímu publiku nebo bude cílení přesnější a reklamy budou zobrazovány pouze uživatelům, kteří zadali vaše klíčové slovo přesně.

Prvním krokem v reklamě je zadání klíčových slov pomocí tlačítka + klíčová slova.

Po kliknutí na tlačítko se ocitnete na stránce, kde se již nachází několik klíčových slov. Přímo zde také můžete zvolit typ shody.

Volná shoda

Volná shoda cílí na nejširší okruh publika. V případě, že zvolíte pro zadaná klíčová slova volnou shodu, bude vaše reklama zobrazena lidem, kteří zadali klíčové slovo v různých variantách. Pokud například zadáte klíčové slovo keramické nádobí, vaše reklama v tomto případě nebude zobrazována pouze uživatelům, kteří hledají keramické nádobí, ale také těm, kteří do vyhledávače zadali modré keramické nádobí, keramické hrnky, atd.

Volná shoda je také výchozím typem shody klíčových slov v AdWords. Pokud si přejete zvolit jinou možnost, je třeba nastavit ji ručně.

Frázová shoda

Některé nevýhody klíčových slov s volnou shodou je možné obejít pomocí frázové shody. Ta vám umožní určit přesnou frázi, která musí být obsažena ve vyhledávacím dotazu. Umožňuje vám zkonkretizovat cílení na publikum, ale neomezuje cílení tak, jako přesná shoda. Klíčová slova ve frázové shodě dáváme do uvozovek. Zadáte-li například klíčové slovo keramické nádobí, ve frázové shodě se již nebude reklama zobrazovat na dotaz keramické hrnce atd. Zobrazována však bude na modré keramické nádobí, levné keramické nádobí atd.

Přesná shoda

Když použijete klíčové slovo s přesnou shodou, bude se reklama zobrazovat pouze osobám, které zadají do vyhledávače přesně toto klíčové slovo. Tento typ shody bude maximálně omezovat vaše zobrazení, a proto ho používejte opatrně. Klíčová slova v přesné shodě jsou označována hranatou závorkou.

autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

zdroj: google.com, searchenginewatch.com, ppchero.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp