kyberbezpečnost
V posledních dvou letech byl zaznamenán dramatický nárůst kybernetické kriminality, protože stále více lidí pracuje na dálku a podniká online. Jak se bránit?

Vzhledem k tomu, že podvody s mobilní reklamou mohou být velice dobře maskovány, je těžké přesně říci, jak jsou rozšířené. Odhady ztrát z podvodů se pohybují celosvětově od 6,5 miliardy dolarů ročně do 19 miliard dolarů. To je obrovské číslo.

Podvodníci vedou neustálé závody ve zbrojení s PPC platformami, jako je Google Ads, které se je snaží na svých platformách vymýtit. Často jsou však podvodníci o krok napřed. Pokud však marketéři vědí, na co se zaměřit, mohou se chránit a zabránit neúspěchům v oblasti návratnosti investic do PPC reklamy svých společností.

Co jsou podvody s mobilní reklamou?

Podvody s mobilní reklamou zahrnují širokou škálu činností. Všechny využívají chytré telefony k odčerpávání peněz z marketingových rozpočtů pomocí nelegitimních taktik. Patří mezi ně podvody s prokliky, boti, neplatný reklamní provoz, podvržení domény nebo falešné instalace.

Důsledky těchto podvodů nejsou jen finanční. Netýkají se jen jednotlivých společností nebo marketingových kampaní. Pokud se nezachytí včas, falešná data vytvořená podvody s mobilní reklamou ovlivňují rozhodování marketérů založené na datech. To má zase vliv na příjmy vydavatelů, kteří reklamu šíří. Může dokonce ovlivnit toky v dodavatelském řetězci, protože systémy pro správu inventáře jsou citlivé na údaje o spotřebitelích v reálném čase.

Podvody s mobilní reklamou jsou obzvláště závažné v regionu Asie a tichomořských ostrovů. V roce 2020 utrpěly tamní firmy 60 % celosvětového vystavení podvodům s mobilní reklamou, a to i přes stále úspěšnější snahy obchodníků o jejich potírání.

Mnohé z těchto zemí z různých důvodů "přeskočily" éru osobních počítačů. Za posledních deset let jim tak přibylo více uživatelů chytrých telefonů než kdekoli jinde na světě. Jedná se o země "mobile-first", kde je chytrý telefon hlavním zařízením pro připojení k internetu. Mobilní ekonomika je tam proto cennější než ve zbytku světa. Například Jižní Korea byla první zemí, která v roce 2018 zavedla 5G do podnikových telefonních systémů, a první zemí, která v roce 2019 začala poskytovat 5G na celostátní úrovni.

Vzhledem k tomu, že svět tyto země v používání chytrých telefonů dohání, je naléhavější než kdy jindy, aby byli marketéři ostražití vůči podvodům s mobilní reklamou. Pokud nebudou aktivní nyní, brzy trpět stejnými problémy jako země v Asii.

Jak to funguje?

Podvody s mobilní reklamou mají mnoho podob. Díky stále vyspělejší technologii podvodníci velmi rychle inovují své metody. K některým běžným taktikám patří níže uvedené body.

Klikací spam

Podvodníci provozují sklady plné chytrých telefonů běžících 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Často jsou telefony ovládány z počítače, který veškeré klikání provádí automaticky. Někdy však na desítkách telefonů najednou klikají zaměstnanci na stejné tlačítko.

Neplatný reklamní provoz

Neplatný reklamní provoz může vytvářet libovolný počet botů, ne všechny jsou vždy podvodné. Například webové SEO crawlery neustále sbírají data pro webovou analytiku. Boti nejsou vázáni na konkrétní zařízení nebo IP adresu, což ztěžuje jejich blokování, ale obvykle se objeví v sekci "neznámé" ve webové analytice.

Podvržení domény

Podvodník prodává umístění reklamy na lepším webu, než má, což zaručuje vyšší cenu za impresi nebo kliknutí.

Stohování reklam

Jedná se o jednoduchý trik, kdy se zobrazuje více reklam nad sebou, přičemž uživatel vidí pouze tu, která je na vrcholu "stohu". Podvodníci mají k dispozici velmi legitimně vypadající údaje, které potvrzují jejich tvrzení, že vaše reklama získala mnoho zobrazení.

mobil

SDK spoofing

V posledních letech začali hackeři provádět "SDK spoofing", což je pokročilejší metoda klikacího spamu, kdy se nabourají do kódu aplikací a mohou vývojáře aplikací informovat o libovolném počtu falešných instalací.

Jak můžete zabránit neúspěchům v návratnosti investic do PPC reklamy?

Pečlivou analýzou dat lze pro odhalení a prevenci podvodů s mobilní reklamou udělat mnoho.

Pro začátek byste měli pečlivě prověřit analytická data, která shromažďujete. Podívejte se na zobrazení a prokliky u svých kampaní v každém kroku marketingového trychtýře. Zkontrolujte také prokliky a imprese pro konkrétní segmenty uživatelů a zdroje návštěvnosti. Extrémně vysoká nebo nízká míra prokliků, konverzí nebo udržení v jakémkoli kroku může být známkou toho, že něco není v pořádku.

Velmi nízké procento konverze by mohlo být známkou nadsazené míry prokliků. Pokud prodáváte mobilní aplikaci, extrémně nízká průměrná doba od kliknutí do instalace (CTIT) by mohla být známkou hacknutí instalace. Velmi vysoká hodnota CTIT by mohla být známkou spamových prokliků.

Marketéři, kteří používají PPC reklamu na sociálních médiích nevlastní svá analytická data, což je činí zranitelnými vůči podvodům s mobilní reklamou. Pokud provozujete kampaň na sociálních sítích, snižte své vystavení falešnému provozu tím, že omezíte dosah reklamy na úzce vymezené cílové skupiny. Dávejte pozor na konkrétní IP adresy přicházející na vaše stránky a vylučte všechny, které vypadají podezřele, aby nemohly zkreslit vaše data.

V ideálním případě by váš marketingový tým měl mít jednu osobu zodpovědnou za prevenci podvodů. Tím se zaměříte na prevenci a odpovědnost, pokud podvodníci proklouznou sítem.

Tomuto jednomu členovi týmu také umožněte, aby se specializoval a získal hluboké technické znalosti o podvodech s mobilní reklamou a o tom, jaké nástroje vám je mohou pomoci zachytit. Časem pochopí, jak prozkoumat vaše analytická data lépe než kdokoli jiný, a bude si klást otázky, které nikoho nenapadly. Můžete také tuto činnost svěřit externí marketingové agentuře, která má s prevencí a odhalováním těchto negativních jevů dostatek zkušeností.

A konečně, prevence podvodů s mobilní reklamou by měla být společným úsilím. Pro začátek byste měli trvat na přístupu k analytickým údajům svých partnerů, kterým spravujete reklamu. Zeptejte se jich, jak tato data shromažďují - co pro ně znamená "konverze" - a co dělají pro boj s podvody s mobilní reklamou.

Spolupráce při prevenci podvodů s reklamou

Pokud marketéři, vydavatelé a platformy na celém světě dokážou spolupracovat, mohou pro potlačení podvodů s mobilní reklamou udělat mnoho. Zvýšená kontrola dat vybuduje důvěru mezi marketéry a vydavateli a ztíží práci podvodníkům, kteří chtějí parazitovat na vašem podnikání.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

7 mocných výhod PPC reklamy

Objevte svět PPC reklamy - strategie s nízkým rizikem a vysokým ziskem pro B2B, B2C i neziskové organizace. Vyzkoušejte ji nyní a doplňte své marketingové úsilí.
Přečíst článek

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp