Proč Google neindexuje vaše stránky

Proč Google neindexuje vaše stránky
Zdá se vám, že Google neindexuje vaše weby tak, jak by měl? Možná je to některým z následujících důvodů.

Existuje mnoho důvodů, které mohou Googlu bránit v indexování webových stránek, a na většině webů se alespoň některé z nich vyskytují. Pokud máte tedy pocit, že Google vaše stránky neindexuje tak, jak byste si představovali, zkuste si své stránky zkontrolovat, zdali neobsahuji některé z následujících problémů. Pokud nějakou chybu objevíte, snažte se ji co nejrychleji odstranit, aby Google mohl vaše stránky opět začít indexovat.

Vaše stránky nejsou vhodné pro mobilní zařízení

Schopnost zobrazovat se korektně na mobilních zařízeních je pro indexaci vašeho webu v Googlu klíčová již od doby, kdy Google zavedl při indexaci princip Mobile-First.

Bez ohledu na to, jak skvělý je obsah vašeho webu, pokud není optimalizován pro zobrazení na chytrém telefonu nebo tabletu, přijdete o pozice a návštěvnost.

Optimalizace pro mobilní zařízení nemusí být nic složitého – často stačí pouhá instalace šablony využívající principů responzivního designu. Jde o to, aby se vzhled webu automaticky přizpůsobil velikosti displeje, a byl tak čitelný na jakémkoli zařízení. Abyste zjistili, zda je váš web kompatibilní s mobilními zařízeními, stačí použít bezplatný  testovací nástroj od Googlu pro mobilní zařízení Google Mobile-Friendly Test. Jeho výsledky vám nejen ukážou, zdali váš web splňuje nároky na mobilní optimalizaci, ale zároveň vám i poradí, jak případné problémy řešit.

Mobilní telefon

Vaše stránky se načítají pomalu

Pomalu se načítající stránky snižují pravděpodobnost, že je bude Google chtít zobrazovat v indexu a v horních výsledcích svého vyhledávání. Pomalé načítání také odradí spoustu vašich návštěvníků, kteří půjdou raději ke konkurenci.

Pokud se váš web načítá příliš dlouho, může to být způsobeno mnoha různými faktory. Můžete mít například na stránce příliš mnoho obsahu, než aby ho prohlížeč uživatele zvládl, nebo používáte zastaralý hostingový server s omezenými prostředky.

Řešení je relativně snadné – použijte bezplatný nástroj Google Page Speed Insights, který vám pomůže určit, jaké části webu potřebují naléhavou pozornost při zlepšování jeho rychlosti. Nástroj analyzuje vaši webovou stránku na základě pěti osvědčených postupů pro zvýšení výkonu (které jsou zásadní pro rychlejší načítání stránek), jako je minimalizace připojení, snížení velikosti užitečného zatížení, využití mezipaměti prohlížeče atd., a poskytne vám návrhy, jak můžete jednotlivé aspekty webu zlepšit.

Například by stálo za to uvážit přesun webu na nový hostingový plán (čistě dedikované servery jsou mnohem lepší než sdílené), nebo použít službu CDN, která bude statický obsah doručovat ze své mezipaměti na více místech po celém světě.

Po aplikaci všech zlepšení změřte stránku znovu a ujistěte se, že hodnoty z Pagespeed Insights dosahují alespoň 70 nebo více. Ideální je co nejvíce se přiblížit hodnotě 100.

Obsah vašich stránek není příliš kvalitní, nebo je ho málo

Dobře napsaný obsah je pro úspěch v Googlu klíčový. Pokud máte nekvalitní obsah, který nedosahuje alespoň úrovně vaší konkurence, pak můžete mít značné problémy nejen s indexováním, ale i s proniknutím do první padesátky výsledků.

Obsah na vašich stránkách musí být kvalitní, unikátní a informativní. Musí odpovídat na otázky, poskytovat informace, nebo mít úhel pohledu, který se dostatečně liší od ostatních webů ve stejném oboru jako ten váš.

Pokud váš web tyto standardy nesplňuje, Google pravděpodobně najde jiný web s kvalitnějším obsahem, který je splňuje.

Jestli váš web obsahuje pouze informace, které se uživatel může dozvědět kdekoli jinde, proč by indexoval právě váš web?

Vaše stránky nejsou uživatelsky dostatečně přívětivé, nebo nejsou pro návštěvníky poutavé

Mít uživatelsky přívětivé a poutavé stránky je pro dobrou SEO optimalizaci zásadní. Google bude váš web ve výsledcích vyhledávání hodnotit výše, pokud na něm návštěvníci snadno najdou to, co hledají, a budou se po webu pohybovat, aniž by se cítili frustrovaní nebo otrávení.

Google nechce, aby uživatelé trávili příliš mnoho času na stránce, která se buď načítá věčnost, má nepřehlednou navigaci, nebo se prostě špatně používá, protože je na ní příliš mnoho rušivých prvků (například reklamy nad ohybem stránky). Důležité je nejen cílit na klíčová slova v rámci každého příspěvku, ale také zajistit, aby všechny související příspěvky odkazovaly na další relevantní stránky k danému tématu.

Pokud uživatel na vašem webu hledá další související informace, měl by se k nim dostat minimálně na dvě kliknutí. Ani lidé, ani vyhledávače nechtějí procházet složitou hierarchií odkazů.

Jsou vaše stránky poutavé?

Máte na webu zacyklené přesměrování

Dalším častým problémem, který brání indexaci, jsou smyčky přesměrování. Ty jsou obvykle způsobeny běžným překlepem, kdy stránka přesměrovává na sebe sama a lze je odstranit následujícími kroky:

Najděte stránku, která způsobuje smyčku přesměrování. Pomocí externího vyhledávače, jako je Screaming Frog, můžete zjistit stavové kódy 404 a dalších chyb. Poté opravte všechny překlepy v souboru .htaccess, aby neexistovala duplicitní URL adresa směřující zpět sama na sebe.

Pokud vše vypadá v pořádku, použijte službu Google Search Console k opětovnému procházení webu, a znovu jej odešlete k indexaci. Počkejte zhruba týden a pak se znovu podívejte do služby Google Search Console, zda se neobjeví nová varování, kterým je třeba věnovat pozornost.

Google nemá čas aktualizovat své indexy každý den, ale snaží se o to každých několik hodin, což znamená, že někdy se váš obsah nemusí zobrazit hned, i když víte, že byl aktualizován. Buďte trpěliví! Pokud se vám podařilo nežádoucí přesměrování opravit, brzy by měl být indexován.

Chyba v souboru robots.txt

Tento soubor říká robotům vyhledávačů, co mají na vašem webu dělat. Pokud nastavíte soubor robots.txt tak, aby váš web neindexoval, Google bot jej nebude moci procházet.

Otevřete proto soubor robots.txt a proveďte následující kroky:

Ujistěte se, že je soubor nastaven jako veřejný, aby jej mohli roboti bez omezení číst.

Ujistěte se, že soubor robots.txt neobsahuje následující řádky:

User-agent: *

Disallow: /

Lomítko znamená, že soubor robots.txt blokuje všechny stránky z kořenové složky webu. Aby jej mohli roboti prohledávat, měl by text v souboru robots.txt vypadat spíše takto:

User-agent: *

Disallow:

Pokud je řádek za disallow prázdný, říkáte tím robotům, že mohou procházet a indexovat všechny stránky na vašem webu bez omezení (za předpokladu, že nemáte konkrétní stránky označené jako Noindex).

Vaše stránky používají k vykreslování obsahu JavaScript

Používání JavaScriptu samo o sobě není problémem, který by způsoboval problémy s indexováním. Javascript však vstupuje do hry jako problém, pokud brání procházení tím, že dělá podezřelé věci – techniky, které se mohou podobat maskování a skrývání obsahu.

Pokud vykreslené HTML neobsahuje nějaké prvky (jako odkazy nebo text) oproti surovému HTML, Google to může považovat o pokus něco skrývat a manipulovat výsledky vyhledávání.

Pokud byste byli v pokušení některé prvky stránky skrýt pomocí Javascriptu nebo CSS, raději to nedělejte. Pokud chcete, aby uživatel něco neviděl, raději to ze stránky odstraňte úplně.

Nepřidali jste všechny vlastnosti domény do služby Google Search Console

Pokud máte více než jednu variantu své domény, zejména v situaci, kdy jste přešli z http:// na https://, musíte mít všechny varianty domény přidané a ověřené v Google Search Console.

Je důležité ujistit se, že při přidávání do služby GSC nevynecháte žádnou z variant své domény.

Přidejte je do Google Search Console a ujistěte se, že jste ověřili vlastnictví všech doménových variant.

Vaše meta tagy jsou nastaveny na Noindex, Nofollow

Značka "noindex" říká vyhledávačům, aby stránku nezařazovaly do výsledků vyhledávání.

Nejběžnějším důvodem nezařazení stránky do indexu je přidání značky Noindex do hlavičky HTML nebo do souboru robots.txt. Prohlédněte si proto zdrojový kód vaší stránky a hledejte, zdali se v části mezi tagy <head> a </head>  nenachází text <meta name="robots" content="noindex, nofollow">.

Druhá část tagu, nofollow, označuje, že robot nemá následovat odkazy na této stránce.

Alternativně lze tag noindex použít v tagu X-Robots-Tag v hlavičce HTTP:

X-Robots-Tag: noindex

Řešení je jednoduché: pokud na některý z těchto tagů na svých stránkách narazíte, změňte jej na index, follow. Váš problém s indexací by to mělo vyřešit.

Nepoužíváte mapu stránek

Mapa stránek je seznam všech stránek na vašem webu a je to také jeden ze způsobů, jak Google zjistí, jaký obsah máte. Tento nástroj pomůže zajistit, že každá stránka bude procházena a indexována nástrojem Google Search Console.

Pokud nemáte mapu stránek, Google následuje odkazy, které na stránkách najde, a indexace mu tak trvá mnohem déle. Mapa stránek by ideálně měla být ve formátu Sitemap.xml. Pokud používáte CMS, jako je například WordPress, můžete použít některý z pluginů, který stránku sitemap.xml vytvoří automaticky za vás a navíc ji okamžitě aktualizuje, pokud například přidáte nový obsah.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet