Průvodce sledováním konverzí v reklamách Google Ads

PPc reklama
Zjistěte, jak snadno a efektivně sledovat konverze v PPC reklamách Google Ads a odhalit, zdali se vám vaše reklamní kampaň vyplácí.

Takže máte spuštěnou kampaň Google Ads a vaše reklamy a klíčová slova začínají generovat působivý počet kliknutí. Skvělé! Ale pokud nemáte nainstalované sledování konverzí, nemůžete zjistit, kolik z těchto kliknutí skutečně vede k prodeji. Jak tedy sledovat konverze v Google Ads? A co to vůbec je konverze?

To všechno a ještě více se dozvíte v tomto článku. Nezáleží na tom, zda chcete obnovit sledování pro stávající účet, nebo začínáte úplně od začátku, tento příspěvek se bude zabývat vším, co potřebujete, abyste se stali profesionály v oblasti sledování konverzí v Google Ads.

Proč sledovat konverze v Google Ads?

Sledování konverzí v Google Ads může rozhodnout o tom jestli se vám PPC reklama vyplatí či nikoli. Pokud nevíte, co funguje a co ne, jak můžete provést zlepšení? Sledování konverzí vám umožní zjistit, které reklamy vedou k největším konverzím. Na základě těchto informací můžete provést úpravy klíčových slov, rozpočtu, nabídek a dalších parametrů, abyste tyto kampaně dále optimalizovali, a také použít strategie osvědčené v úspěšnějších kampaních na ty, které potřebují zlepšení.

Stručně řečeno, sledování konverzí vám umožní maximalizovat zisky a ušetřit peníze v Google Ads.

Jak mohu sledovat konverze v Google Ads?

Abyste mohli sledovat konverze v Google Ads, musíte definovat konverzi, nainstalovat správný sledovací tag a zvolit atribuční model. Kdyby to bylo tak jednoduché, nepotřebovali bychom k tomu samozřejmě celý příspěvek na blogu. Zanedlouho se budeme věnovat návodu krok za krokem, ale ještě předtím si rozebereme, co jednotlivé pojmy znamenají, abyste si mohli udělat úplnou představu o tom, co to všechno pro váš účet Google Ads znamená.

Konverze jsou všechny smysluplné akce, které členové vašeho publika provedou po zobrazení vaší reklamy. To, co definuje konverzi, bude pro každou firmu vypadat jinak. Za konverzní akce lze považovat například interakce s live chatem, volání do vaší firmy, kliknutí na konkrétní stránky, zobrazení videa, vyplnění formuláře, zakoupení produktu či služby a další.

 • Sledování konverzí spočívá v tom, že se započítají všechny dokončené konverzní akce, které přiřadíte k reklamám, které jsou za ně zodpovědné.
 • Atribuční model je nastavení v rámci sledování konverzí, které ovlivňuje způsob započítávání konverzí. Pokud uživatel před dokončením konverzní akce interaguje s více než jednou z vašich reklam (ale neprovede konverzi), atribuční model rozhodne, která reklama (reklamy) by měla získat kredit za konverzi. například atribuce prvního kliknutí přisuzuje veškerý kredit první reklamě, se kterou uživatel interagoval, zatímco lineární atribuce přisuzuje každé reklamě část kreditu. Více se dozvíte v našem průvodci atribučními modely.
 • Hodnota konverze je možnost v rámci některých konverzních akcí, která umožňuje přiřadit konkrétní hodnotu vůči dané akci. Koupě jednoho produktu může vynést 100 Kč, zatímco u jiného je to 1000 Kč, takže na konverzní akci této stránky bude aplikována tato hodnota. To může ovlivnit strategie nabízení v rámci účtu, například maximalizovat hodnotu konverze.
 • Google tag je kód, který přidáte na své webové stránky a který funguje jako "prostředník" mezi vašimi webovými stránkami a účtem Google Ads. Proces instalace značky Google tag a její účel plně vysvětlíme později. Prozatím mějte na paměti, že právě díky němu mohou vaše webové stránky přesně signalizovat provedené akce zpět do účtu Google Ads.

Jaké typy konverzí můžete sledovat pomocí Google Ads?

Společnost Google definuje pět hlavních typů konverzních akcí, z nichž si můžete vybrat při nastavení sledování konverzí ve svém účtu:

 • Akce na webových stránkách: Jedná se o nejzákladnější nebo nejznámější typy konverzí Google Ads. Webovou akcí může být nákup, vyplnění formuláře, kliknutí na tlačítko a další.
 • Telefonní hovory: Telefonní hovory jsou akce, které se uskuteční po telefonu: Tento typ konverze je také velmi oblíbený, protože se jednoduše jedná o volání do vaší firmy, které pochází z vašich reklam Google.
 • Instalace aplikací a konverze v aplikacích: Tyto konverze se týkají pouze podniků, které inzerují aplikaci. Jejich účelem je započítat stažení aplikace nebo jiné interakce v aplikaci.
 • Importované nebo offline konverze: Jedná se o akce, které se uskuteční offline, ale mohou pocházet z reklamy. Tyto sledované offline akce, jako je prodej po telefonu nebo osobní akce, byste importovali prostřednictvím platformy pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
 • Místní konverze: Kdykoli někdo během interakce s reklamou nebo po ní dokončí akci specifickou pro fyzickou polohu inzerenta, považuje se to za místní konverzi. Ty jsou pro vás automaticky definovány službou Google Ads, protože k nim dochází pouze v rámci produktů nebo služeb Google, jako jsou například Mapy Google. Příkladem místních akcí jsou kliknutí na volání, zobrazení jídelního lístku nebo získání pokynů k cestě.

Kategorie konverzí

Pro své konverzní akce budete muset zvolit také kategorii konverzí. Smyslem tohoto kroku je usnadnit pozdější segmentaci výkazů PPC tím, že data rozdělíte podle kategorií. V Google Ads existuje více než 12 kategorií konverzí, ale Google je rozděluje do tří typů:

 • Kategorie prodeje: Příkladem kategorií prodeje je uskutečnění nákupu, přidání položky do košíku, spuštění pokladny nebo přihlášení k odběru opakované služby.
 • Kategorie získání potenciálního zákazníka: Do těchto kategorií patří další akce na webových stránkách i místní akce, jako je odeslání formuláře, rezervace schůzky, žádost o cenovou nabídku, zavolání do vaší firmy nebo získání pokynů k cestě.
 • Další kategorie: Další kategorie: Existují další kategorie, které máte možnost zvolit pro jedinečné situace sledování konverzí v Google Ads, například zobrazení stránek.

Jak nastavit sledování konverzí v Google Ads ve 3 krocích

Nyní, když už víte, co můžete během procesu očekávat, projděme si základní nastavení akce sledování konverzí na webových stránkách. K nastavení sledování konverzí budete potřebovat:

 • Webovou stránku, na kterou umístíte kód Google tag.
 • Možnost upravovat kód webové stránky. Vy nebo váš webový vývojář budete muset na webovou stránku vložit krátký úryvek kódu.

Na začátku cesty ke sledování konverzí v Google Ads jsou dva základní kroky: vytvoření konverzní akce a instalace Google tagu.

Krok č. 1: Vytvoření konverzní akce

Prvním krokem standardního nastavení sledování konverzí v Google Ads je vytvoření konverzní akce v rámci platformy Google Ads. Zde jsou uvedeny rychlé a snadné kroky, jak to udělat:

 1. Přihlaste se do svého účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte do nabídky nástrojů a vyberte možnost Konverze, která se nachází v oddíle Měření.
 3. V rámci zobrazení Konverze se dostanete do sekce Souhrn, kde klikněte na možnost +Nová konverzní akce.
 4. Vyberte webovou stránku.
 5. Podle pokynů zadejte svou doménu a prohledejte své webové stránky. Tím zkontrolujete, zda máte na webu nainstalovanou značku Google tag. Pokud nemáte, zobrazí se úryvek kódu, který budete vyzváni vložit na své webové stránky.
 6. Zvolte, jak chcete nastavit konverzní akci. Dostanete dvě možnosti: nastavení URL adresy nebo ruční nastavení.

Kterou možnost nastavení byste měli zvolit?

Nastavení adresy URL je sice rychlejší a jednodušší možnost, ale bude se vás týkat pouze v případě, že chcete sledovat načtení stránky jako konverzi. Ruční nastavení oproti tomu umožňuje sledovat kliknutí na tlačítka nebo na odkazy a má možnost přizpůsobit značku události pomocí sledování hodnoty konverze, ID transakce a dalších vlastních parametrů.

Pojďme si ukázat, jak na nastavení adresy URL a na ruční nastavení. Jedná se o poměrně jednoduchý proces, u kterého stačí postupovat podle pokynů.

Krok č. 2: Nastavení značky Google

Váš další krok pro nastavení sledování konverzí v Google Ads bude záviset na tom, zda již máte nastavenou značku Google tag.

 • Pokud je váš Google tag nastaven a vytvořili jste konverzní akci pomocí URL adresy, máte hotovo a můžete začít zobrazovat data o této konverzi.
 • Pokud značka Google tag není nastavena a konverzní akci jste vytvořili pomocí URL adresy, zobrazí se obrazovka s pokyny pro nastavení značky Google tag.
 • Pokud je značka Google tag nastavena a akci konverze jste vytvořili ručně, zobrazí se pokyny k přidání jedinečného úryvku události akce.
 • Pokud značka Google tag není nastavena a konverzní akci jste vytvořili ručně, zobrazí se pokyny k přidání značky Google tag na každou stránku vašeho webu a také úryvku události konverzní akce.

Instalace značky Google tag

Smyslem značky Google tag je nastavit na vaší doméně nové soubory cookie, které budou ukládat informace o tom, co uživatel na vašem webu dělá po kliknutí na vaši reklamu. Značku Google tag budete muset nainstalovat na každou stránku svého webu, ale na každý účet Google Ads budete potřebovat pouze jednu značku. Instalaci značky Google můžete provést buď vložením značky Google do kódu webu nebo prostřednictvím nástroje Google Tag Manager.

Krok č. 3: Zkontrolujte značku Google tag

Chcete-li se ujistit, že je značka Google správně nainstalována a správně spouští sledování konverzí, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do svého účtu Google Ads a přes nabídku v pravém horním rohu přejděte zpět do sekce Konverze.
 2. V tabulkovém zobrazení konverzních akcí můžete ve sloupci Stav vidět, jak si vede kterákoli jednotlivá konverzní akce.

Analýza údajů o konverzích v Google Ads

Jakmile je sledování konverzí v Google Ads správně nastaveno, můžete začít zobrazovat údaje o konverzích v rámci svého účtu. Ujistěte se, že jsou do zobrazení přidány sloupce jako konverze (ve sloupcovém zobrazení platformy známé jako "conv."), míra konverze (conv. rate) a náklady na konverzi (cost/conv.). Tímto způsobem můžete zjistit, zdali za své peníze dostáváte co nejvíce.

Řešení problémů se sledováním konverzí v Google Ads

Pokud se objeví problémy se sledováním konverzí v Google Ads, podívejte se na tyto tipy.

Sloupce pro sledování konverzí nezobrazují žádná data

Může trvat až 24 hodin, než se v reklamách Google začnou zobrazovat údaje o konverzích. Pokud se po 24 hodinách konverze stále nezobrazují, je možné, že ještě žádný zákazník nekonvertoval. Jedním ze způsobů, jak to otestovat, je projít si konverzi sám tak, že kliknete na reklamu, když se zobrazí, a provedete jakoukoli akci, která je nutná k vyvolání konverze na vašem webu. Pokud ani po dalších 24 hodinách konverzi nezaznamenáte, překontrolujte, zda byl kód nainstalován správně. Možná budete muset nainstalovat další pluginy nebo přesunout kód do jiné části stránky.

Kampaň zaznamenává mnoho kliknutí, ale málo konverzí

Kampaně, které dostávají mnoho kliknutí a málo konverzí, způsobují vyšší náklady na konverzi, což snižuje návratnost investic (ROI). Chcete-li pochopit, proč k tomu může docházet, položte si otázku:

- Používáte speciální vstupní stránku? Odesílání uživatelů pouze na domovskou stránku může mít za následek nízkou míru konverze.

- Je vstupní stránka optimalizovaná pro konverze? Je na ní výrazná výzva k akci (CTA), jednoduchý formulář a jsou klíčové informace dostupné nad záhybem?

- Je vstupní stránka relevantní k textu reklamy? Obsahuje stejná klíčová slova a stejný text, aby se člověk po kliknutí na reklamu ujistil, že dostane to, co jste mu slíbili?

Nyní je čas nastavit si sledování konverzí v Google Ads

Sledování konverzí je zásadní pro každou úspěšnou strategii placených reklam, proto se vyplatí mu věnovat čas. Není vhodná doba na otálení, začněte s měřením konverzí ještě dnes!

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp