Seznamte se s lidmi, kteří dokážou posunout váš byznys dál
Navazujte kontakty s lidmi, kteří ve vašem oboru něco znamenají - spolupráce s nimi má potenciál posunout váš byznys dál.

V online marketingu stále více vítězí kvalita nad kvantitou. Nejen u samotného obsahu stránek, ale také u zpětných odkazů, které mají smysl pouze tehdy, vedou-li z tematických a autoritativních stránek. Je proto stále více jasné, že pokud chcete svůj web dostat do popředí zájmu potenciálních zákazníků, neobejdete se bez spolupráce s lidmi, kteří jsou ve vašem oboru autoritami, ať už se to týká tvorby obsahu nebo získávání zpětných odkazů. Vaším úkolem by mělo být nalezení správných lidí, kteří mají schopnost posunout váš byznys dál, od kterých se můžete učit a jejichž spolupráce pro vás bude přínosem a posunem vpřed. Jak však takové lidi najít a vybudovat s nimi vzájemné vztahy, které budou ku prospěchu oběma stranám

Využijte guest posting

Guest posting se týká psaní a publikování článků na blogu nebo webových stránkách někoho jiného. Je to fantastický způsob, jak se spojit s novým publikem, zvýšit vaši důvěryhodnost a budovat povědomí o vaší značce mezi širokou veřejností. Zveřejnit článek o vaší firmě, pokud možno doplněný odkazem na váš web, je pro vás samozřejmě velice prospěšné, hlavně v případě, že se hostitelský web zabývá stejnou nebo velmi podobnou tematikou a je v tomto oboru zdrojem autoritativních informací. I pro hostitelský web jde ale o výraznou pomoc, protože mu poskytujete cenný a poutavý obsah zdarma. Pravidelné zveřejňování guest postů vám kromě posílení SEO může přinést rozvíjení vztahů s majitelem a budování vzájemné důvěry, což by potenciálně mohlo otevřít dveře i jiným projektům.

Jak začít s guest postingem

Možná vám oslovování někoho cizího s nabídkou guest postingu připadá obtížné, ale pokud se budete řídit následujícími radami, zjistíte, že na tom nic tak těžkého není.

Zde je několik klíčových kroků, které vám pomohou s guest postingem začít:

  1. Pomocí nástroje na výzkum klíčových slov, jako je  Ahrefs nebo BuzzSumo, vyhledejte nápady na obsah, který na vyhlédnutém webu v minulosti dobře fungoval, a který souvisí s klíčovými slovy, na která chcete cílit.

  2. Jakmile dokončíte svůj výzkum a získáte nápady na kvalitní obsah, který by pomohl jak hostitelskému webu, tak i vám, vypracujte na jejich základě několik zajímavých titulků.

  3. Spolu s nabídkou guest postingu poté majiteli webu zašlete i tyto titulky (třeba i s krátkým perexem, o čem článek bude). Jakmile majitel či administrátor uvidí, že nabízíte něco konkrétního, jednání o guest postingu bude mnohem jednodušší.

Pokud získáte souhlas se zveřejnění guest postu, snažte se o co nejvyšší kvalitu. Článek by měl uživatelům webu přinášet hodnotné informace, neměl by být jen propagací vašeho webu.

Požádejte o rozhovor autoritu ve vašem oboru

Guest posting je skvělý způsob, jak navazovat a rozvíjet vztahy s lidmi z vašeho oboru a kromě toho zvyšovat popularitu vašeho webu, ale publikování cizího obsahu na vašem vlastním blogu může fungovat stejně dobře.

Pokud máte na vašem webu kvalitní odborné články, o kterých víte, že budou mezi lidmi populární, můžete toho využít k navázání nových kontaktů a získání dalšího kvalitního obsahu. Nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout, je oslovit odborníka v daném oboru a vést s ním rozhovor. Vy získáte kvalitní obsah zdarma, podpořený ještě jménem dotyčného odborníka, a on získá bezplatnou propagaci své značky. Do rozhovoru samozřejmě uveďte jméno a krátký životopis odborníka spolu s odkazem na jeho web. Pomůže to jeho propagaci a obsahu na vašich stránkách to dodá důvěryhodnost.

Čím více budete s lidmi spolupracovat, žádat je o rozhovor či radu a budovat vzájemné obapolně výhodné vztahy, tím je pravděpodobnější, že s vámi budou chtít spolupracovat i na jiných projektech.

Navazujte obchodní kontakty

Spolupracujte na soutěžích a reklamách

To, co vaše publikum zajímá ze všeho nejvíce, je vyhlídka na získání něčeho hodnotného, co skutečně stojí za to. Proto jsou soutěže o různé ceny na internetu tak populární. Pokud nedokážete publiku nic z toho nabídnout, je pravděpodobné, že budete ignorováni. Rychlý způsob, jak zvýšit zájem publika o vaši soutěž, je partnerství s dalšími společnostmi a profesionály, kteří přispějí do vaší soutěže vlastními cenami.

Podobně jako v případě zveřejnění guest postů můžete oslovit další obchodníky, aby se zapojili do organizace vaší soutěže. Získají tím propagaci na vašem webu jako sponzoři soutěže, přičemž náklady na ceny nemusejí být příliš vysoké.

Zúčastňujte se různých marketingových školení

Osobní setkání je stále jeden z nejlepších způsobů, jak navázat kontakty. Najděte si různé oborové konference, školení nebo přednášky, u kterých je předpoklad, že se jich zúčastní i lidé, o které máte zájem. Nejen, že se naučíte něco nového, ale navážete vztahy s lidmi, kteří vás mohou posunout dál. Při budování vztahů se zaměřte na kvalitu, nikoli na kvantitu. Zjistěte si, kdo se události zúčastní a předem si promyslete, na co byste se dané osoby rádi zeptali, a co byste jí nabídli, pokud budete mít příležitost. Lidé si rádi vyměňují zkušenosti a podobné akce jsou k tomu ideální příležitostí.

Spojte se se správnými lidmi na LinkedIn

Na sociální síti LinkedIn naleznete především profesionály z nejrůznějších oborů. Je to tedy ideální platforma pro navazování obchodních partnerství. Navíc o jednotlivých uživatelích víte předem poměrně hodně informací, které vám usnadní žádost o připojení. Lidé na LinkedInu většinou reagují nedůvěřivě, pokud je osloví někdo, o kom nic nevědí. Dejte si proto práci a vaši nabídku na připojení vytvořte tak, aby oslovený věděl, kdo jste, co děláte a hlavně, co hodnotného mu můžete nabídnout.

Budujte mosty

Na důvěře a vztazích mezi lidmi je postavena většina obchodování, online byznys nevyjímaje. Stále platí, že není důležité, co znáte, ale koho znáte. Navazujte kontakty s lidmi, kteří ve vašem oboru něco znamenají, spolupráce s nimi má potenciál posunout váš byznys dál.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp