Skóre relevance v reklamě na Facebooku
Facebook představil zcela nový nástroj pro hodnocení relevance reklamních inzerátů v rámci reklamy na Facebook.

Skóre relevance v reklamě na Facebooku

Reklama na Faceboku začíná používat pro inzerci skóre relevance.

Facebook představil zcela nový nástroj pro hodnocení relevance reklamních inzerátů v rámci reklamy na Facebooku. Od 11. února tak u svých reklam můžete vidět průměrné skóre relevance (Relevance Score) pro každou z Vašich reklam. Kromě toho se u reklam zobrazuje i míra pozitivní a negativní odezvy na Vaši inzerci. To vše jsou velmi hodnotná vodítka pro přípravu kvalitních a optimálně zacílených reklam.

Relevance Score je vypočítáváno právě na základě pozitivní a negativní odezvy, které získá Vaše inzerce od zacíleného publika. Čím více bude mít reklama pozitivní interakce s publikem (indikátory se liší podle typu reklamy, ale mohou zahrnovat např. zobrazení videa, konverze apod.), tím vyšší skóre relevance získáte. Naopak čím více budou lidé skrývat a vypínat Vaši reklamu nebo nahlašovat nerelevantní či obtěžující reklamu, tím hůř pro Vás. Vaše skóre relevance bude nízké.

Reklamy mohou získat skóre relevance ve škále od 1 do 10, kde 10 je známkou nejvyšší relevance. Nové reklamy, kde ještě neproběhlo ani 500 zobrazení inzerátu (což je na Facebooku jak nic), mohou mít na začátku skóre kvality 0. Z nového systému hodnocení relevance jsou vyjmuté reklamy s garancí doručení. Obecně má skóre relevance trochu vliv na ceny prokliků (podobně jako skóre kvality v AdWords, při jehož růstu se může snížit cena za prokliky). Čím bude reklama na Facebooku relevantnější a čím bude skóre vyšší, tím méně bude stát. Facebook Ads tak implementuje naprosto stejný model a algoritmus, jakým už roky disponuje právě Google nebo i Sklik ve svých PPC systémech. Na druhou stranu, pokud budou vedle sebe postavené dvě reklamy cílené na totožný segment publika, z nichž jedna bude relevantnější a druhá jen o trochu méně, ale bude nabízet řádově vyšší cenu za proklik, pak se může stát, že se prosadí reklama s vyšší nabídkou ceny za proklik. A to i přesto, že je o trochu méně relevantní. Jiné to bude samozřejmě u naprosto rozdílných skóre relevance (např. skóre 1 vs. skóre 10, tam už to nabídka ceny za proklik nemusí zachránit).

Nový princip umožní inzerentům testovat různé varianty inzerátu (textů, obrázků) a experimentovat se zacílením na to správné publikum. Snadno tak zjistí, co funguje a je ze strany Facebooku (potažmo cílového publika) hodnoceno pozitivně a co nikoli. Je to skvělá zpětná vazba pro inzerenta, výborné měřítko relevance pro Facebook coby provozovatele reklamního systému a ve finále i přidaná hodnota pro návštěvníky Facebooku, jelikož budou stále méně vídat zcela nerelevantní reklamu, a naopak pro ně bude reklamní inzerce prospěšnější a přínosnější.

Pro stávající inzerenty s již běžící kampaní může být Relevance Score vodítkem k optimalizaci kampaně. Díky monitorování skóre relevance lze určit, kdy nám kvalita cílení a relevance reklamy klesá pod únosnou hranici a kdy je potřeba trochu pozměnit texty inzerátů, grafiku nebo změnit cílové publikum. Jak už to však v PPC kampaních chodí, skóre relevance / kvality není jediným kritériem- je zkrátka jen velmi důležité. Hlavní je nadále model, kdy víte, kolik investovat do prokliku nebo kolik utratit za kredit, než přijde konverze v určité hodnotě.

Autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp