Testování a učení -– vylaďte své reklamy na Facebooku

vylaďte své reklamy na Facebooku
K tomu, abychom zjistili co na našich reklamách vylepšit, spustil nyní Facebook skvělý nástroj, který dokáže měřit efektivitu vašich reklam.

Snad každý, kdo se někdy zabýval reklamou na Facebooku, se musel potýkat se situací, kdy jeho ROI nedosáhlo očekávané hodnoty a peníze investované do reklamy nepřinesly kýžený zisk. K tomu, abychom zjistili co na našich reklamách vylepšit, spustil nyní Facebook skvělý nástroj, který dokáže měřit efektivitu vašich reklam.

Co je to Facebook Testování a učení?

Efektivita reklam je úhelným kamenem, který rozhoduje, zdali se reklama vyplatí, či ne. Nástroj Testování a učení vám pomůže se rozhodnout, která ze strategií používaných pro propagaci vašich produktů je účinnější. Díky tomu můžete postupně své reklamní kampaně na Facebooku, Audience Network nebo na Instagramu vyladit k maximální efektivitě a ziskovosti. Můžete například zjistit, která reklamní strategie generuje konverze za nejnižší cenu, nebo která jich získává nejvíce. Vše můžete měřit a vyhodnocovat na úrovni jednotlivých kampaní, nebo v rámci celého vašeho účtu. Získáte tak celkový přehled o výkonnosti vašich reklamních kampaní a budete moci lépe a efektivněji využít svůj rozpočet na reklamu.

Jak používat nastroj Testování a učení

Nástroj Testování a učení vám dokáže doporučit nejvhodnější typ testu, který vám přinese požadované výsledky. Nastavení testů je velice snadné. Abyste mohli používat tento nástroj, je třeba mít správně nainstalovaný a nastavený Facebook pixel. Poté se stačí jen nalogovat do vašeho reklamního účtu na Facebooku a spustit nástroj Testování a učení. Najdete jej ve Správci reklam v části Měření a reporty. Zde si můžete zvolit, jaký typ testu chcete spustit. Na výběr máte ze dvou základních otázek:  Ve které kampani získáváte konverze za nejnižší cenu a kolik konverzí vyprodukoval celý můj účet?

Jak používat nastroj Testování a učení

Nastavení testů – Pro nastavení testů následujte průvodce. Nastavte časové rozmezí, ve kterém chcete testovat kampaně, a vyplňte název testu. Můžete si také zvolit, jaký typ události chcete sledovat. Můžete si vybrat z mnoha možností: registrace, přidání do košíku, nákup, přidání do listu přání, hledání položky, zobrazení položky a mnoha dalších.

Výsledky testů – Jakmile test skončí, výsledky se objeví v záložce „Učení“. Najdete zde veškeré potřebné údaje o tom, kolik platíte za konverzi a jaká je návratnost vašich investic do reklamní kampaně.

Test můžete spouštět v rámci jedné kampaně, v rámci celého reklamního účtu, nebo můžete porovnávat jednotlivé kampaně mezi sebou. Získáte tak odpovědi na zásadní otázky:

  • Vyplatí se moje reklama?
  • Kolik konverzí bych získal bez nasazené reklamy?
  • Které reklamy jsou efektivnější a mají lepší návratnost?

Porovnání jednotlivých kampaní

Během tohoto testu zjistíte, jak si vedou vaše jednotlivé reklamní kampaně. Dozvíte se, která z vašich kampaní má nejnižší náklady na jednu konverzi a která si tak zaslouží větší podíl z vašeho reklamního rozpočtu. Zjištěné údaje můžete analyzovat a zjistit, proč je zrovna tato kampaň úspěšnější než jiné. Můžete pak ostatní kampaně upravit podle té nejúspěšnější, popřípadě ostatní kampaně zastavit a věnovat ušetřený rozpočet na provoz té,která má nejvyšší návratnost investic.

Jak fungují testy

Vyberte si dvě podobné kampaně ke srovnání. Snažte se, aby se kampaně od sebe lišily v co nejméně parametrech. V ideálním případě pouze v jednom. Snadněji tak odhalíte to zásadní, co způsobuje, že jedna kampaň je efektivnější než druhá. Jakmile vyberete kampaně ke srovnání, Facebook vaše reklamy spustí a začne porovnávat jejich výkon a efektivitu na různých skupinách uživatelů. Při testování se porovnává chování skupiny lidí, kteří navštívili vaše stránky na základě vaší reklamy, s kontrolní skupinou návštěvníků, kteří přišli na vaše stránky jinými kanály. Po skončení testu vám Facebook zobrazí výsledky, ze kterých se dozvíte, která kampaň přinesla vyšší návratnost vašich peněz utracených za reklamu.

Test celého reklamního účtu

Nástroj Testování a učení můžete také použít k zhodnocení reklamních aktivit celého vašeho reklamního účtu. Získáte tak celkový obraz o vašich marketingových kampaních. Spuštění tohoto testu je velmi snadné. Vyberete si událost, na kterou se chcete během testu zaměřit, a nástroj vám řekne, kolik uživatelů v daném časovém rozmezí splnilo podmínky pro spuštění konkrétní události.

Výhodou obou typů testů je to, že Facebook vyhodnocuje kromě skupiny návštěvníků, která přišla přes vaše reklamy, i kontrolní skupinu, které se vaše reklamy nezobrazují. Poté srovnává skupiny mezi sebou a zjišťuje, jaký vliv na konverze měla vaše kampaň.

Vylepšete svou CPC strategii

Testování a učení je velice efektivní nástroj, který vám pomůže vymáčknout z vašeho marketingového snažení maximum. Stejně jako u většiny analytických nástrojů správnou kombinaci nezískáte napoprvé. Testujte a laďte své marketingové kampaně podle výsledku testů. Poté testujte znovu a znovu, až dospějete k optimálnímu nastavení.

zdroj: ppchero.com, cpcstrategy.com, google.com

Autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp