Tři modely reklamy: CPA, PPC a CPM

Online marketing
Jakou metodu propagace použít pro marketing svých služeb v cestovním ruchu? To se dozvíte v tomto článku.

Chcete-li uspět ve vysoce konkurenčním odvětví, jako je cestovní ruch, musíte zvolit reklamní strategii, která je v souladu s cíli a prioritami vašeho podnikání. Naštěstí existuje mnoho strategií, jak propagovat svou značku online. Rozhodli jsme se porovnat nejoblíbenější z nich a zhodnotit jejich výhody a nevýhody.

Upřímně řečeno, není možné vybrat jediný model, který by byl nejlepší vždy a všude. Velké značky používají několik modelů, nebo dokonce všechny najednou, v závislosti na situaci.

Model Pay-Per-Click (PPC)

Reklama typu Pay-per-click (PPC) je jednou z nejoblíbenějších forem reklamy. Funguje velmi jednoduše: firmy nakupují reklamu a platí za jednotlivá kliknutí. K nákupu těchto reklam firmy často využívají platformy, jako je Google Ads nebo Facebook.

PPC reklama je u firem velice oblíbená, protože je jednoduchá, efektivní a snadno spravovatelná. V závislosti na svých potřebách si můžete určit, kde se vaše publikum nachází, a přidat k němu libovolné charakteristiky. Objem návštěvnosti je navíc neomezený (jediným omezením je váš rozpočet).

Běžnou praxí v PPC reklamě je brand bidding, kdy firmy přihazují na klíčová slova konkurenční značky, aby ji předstihly a přilákaly její zákazníky. Musejí však přihazovat také na svou vlastní značku, aby se na ni nezobrazovala konkurence. To znamená, že i když jste první v přirozeném vyhledávání, musíte si zaplatit i PPC reklamu, abyste obsadili i pozice nad organickými výsledky, jinak to udělá vaše konkurence. Pokud se vaše společnost neobjeví v reklamní sekci, může přijít o klienty za bílého dne. PPC reklama je proto velmi rozšířená.

Model PPC má však obrovskou nevýhodu: konverze nejsou zaručeny. Firmy mohou vyhodnocovat výsledky kampaní, takže ty, které nejsou efektivní, mohou ukončit. Je také možné, že společnost utratí více, než kolik vydělá. To je nejdůležitější riziko, které je třeba vždy zvážit. Pro zmírnění dopadů doporučuji ujistit se, že kampaně zasahují správnou cílovou skupinu. Mějte otevřenou mysl a zůstaňte flexibilní.

Digitální marketing

Model CPM (Cost-Per-Mile)

Model Cost-Per-Mile je jedním z nejoblíbenějších modelů pro ty, kteří chtějí získat pokrytí a zvýšit povědomí veřejnosti o své značce. Inzerenti platí za tisíc zobrazení nebo impresí reklamy. Často se používá v přímé reklamě.

CPM funguje obzvlášť dobře při budování povědomí o značce. Společnosti mohou měřit dopad pomocí různých ukazatelů. Například pro zvýšení známosti značky by společnost zkoumala, kolikrát lidé značku vyhledávají, počet prodejů atd.

CPM je všudypřítomné v influencer marketingu, který je stále relativně novým oborem. V posledních letech došlo v tomto odvětví k exponenciálnímu nárůstu influencerů.

Velikost globálního trhu s platformami pro influencerský marketing byla v roce 2020 oceněna na 7,68 miliardy USD. Očekává se, že do roku 2028 poroste o 30,3 % ročně.

CPM má však i některé nevýhody. Například některé firmy tuto strategii v počátečních fázích svého podnikání odmítají, protože je obtížné posoudit dopad těchto reklam.

Model nákladů za akci (CPA)

CPA je nejspravedlivější model pro přilákání návštěvnosti – firmy platí pouze za uskutečněné prodeje nebo jiné akce. Je poměrně komplikovaný, protože není možné spustit reklamní kampaň za 2 hodiny jako u PPC reklamy, ale výsledky jsou mnohem spolehlivější. Pokud se vám to podaří hned na začátku, výsledky budou měřitelné ve všech ohledech. Díky CPA reklamě oslovíte cílovou skupinu a získáte kvantitativní údaje o účinnosti kampaní.

Firmy mají o tento způsob propagace velký zájem, protože platí pouze za akci a zároveň získávají pokrytí a imprese.

I když se CPA může zdát jako nejlepší reklamní strategie, doporučuji uvažovat šířeji. Pokud doufáte, že zaujmete velký segment cílové skupiny, nemůže to být vaše jediná strategie. Když ji však zahrnete do své obchodní strategie, oslovíte celkově větší publikum, protože spojíte publikum svých partnerů. Toho kontextová reklama nedokáže dosáhnout.

A na závěr jedna rada: Je důležité uvědomit si, že žádná z uvedených strategií není konečným řešením. Každá z nich má svá úskalí, proto se ujistěte, že jste našli správnou kombinaci strategií na základě svého rozpočtu a cílů.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp