mailing
E-mailový marketing umí skvěle vychovávat potenciální zákazníky. Využijte moderní platformu k tomu, abyste prodali své produkty s minimálními náklady.

E-mailing vám umožňuje vytvořit si takovou reklamu, která přímo osloví vaše potenciální zákazníky. Umožňuje vám používat v reálném čase důležitá data k vytváření měřitelných úspěchů vaší značky, učit se z minulých marketingových kampaní a vytěžit maximum z budoucího úsilí vašeho marketingu.

Výhody vypracování e-mailové marketingové strategie

Pokud vytváříte celkovou marketingovou strategii, je jednoduché odložit e-mailový marketing na druhou kolej. Ale to určitě nedoporučujeme. Tento typ online marketingu prokázal skvělé výhody i pro malé podniky – od budování důvěryhodnosti značky až po zvýšení tržeb.

Rozhodnete-li se pro strategii e-mailového marketingu, můžete si vybrat, které výhody chcete použít. Určete, které klíčové ukazatele KPI jsou důležité pro vaše podnikání a sledujte, jak tyto KPI reagují na vaši marketingovou práci. V budoucnu můžete na základě těchto výsledků upravovat své úsilí, a tím se dostat na měřitelný nárůst vašich e-mailových marketingových úspěchů.

Další výhodou této strategie je, že vaše cíle programu odstraňují dohady. Pokud se vám podaří vybudovat silnou e-mailovou marketingovou strategii, vaše nejistota bude tatam. Nemusíte přemýšlet, zda byste měli posílat e-maily, nebo jaké typy e-mailů byste měli posílat. Tyhle věci vám nastíní vaše marketingová strategie.

Stačí pouze dodržovat plán, který jste si stanovili. Tím si usnadníte plnění marketingových cílů, vyhnete se prokrastinaci a vytvoříte si spolehlivý plán e-mailového marketingu. 

Jak vytvořit e-mailový marketingový plán

Vytvořte si přesnou e-mailovou marketingovou strategii včetně toho, jak často odesílat e-maily, komu je poslat a jaký druh obsahu vytvořit.

V tomto článku doporučujeme postupovat krok za krokem, než přeskočit na krok vytváření obsahu. Protože pouze tehdy, pokud fungují všechny aspekty v tandemu, se můžete těšit z výhod silného e-mailového marketingového plánu.

Krok 1: Stanovení cílů a metrik úspěchu

Prvním a velmi důležitým krokem k vytvoření vašeho e-mailového marketingu je jasné stanovení cílů. Určete si, čeho chcete pomocí e-mailového marketingu dosáhnout. Chcete zvýšit prodeje? Podpořit značku? Zvýšit míru prokliku na váš web?

Začněte stanovením jednoho cíle SMART (dosažitelný, měřitelný, realistický, konkrétní) pro nadcházející e-mailové marketingové kampaně. Můžete se například rozhodnout pro to, abyste do konce čtvrtletí zvýšili u svých e-mailů míru prokliku na váš web o 5 %.

Pokud je váš cíl realistický, konkrétní a dobře měřitelný, budete mít jasný bod pro určení, zda váš cíl prošel, nebo ne. Pokud se vám splní cíl, že vaše míra prokliku na web bude do konce čtvrtletí větší o 5 %, dosáhli jste svého cíle.

Pro stanovení cíle si také určete, jakou metriku budete používat k měření svého úspěchu. Tyto KPI by měly být přímo spojeny s vaším cílem. Ve výše uvedeném příkladu by míra prokliku byla vaším KPI.

V tomto článku vás naučíme ovládat nejrůznější e-mailové strategie. Až se je naučíte ovládat, můžete se klidně rozhodnout, že za každé čtvrtletí si splníte hned více cílů najednou a s několika metrikami úspěchu. Nejdříve však doporučujeme zaměřit se pouze na jeden cíl a jeden KPI. Tak lépe dosáhnete svého skutečného úspěchu.

Krok 2: Proveďte průzkum cílového publika

Druhým krokem pro úspěšný rozvoj vaší e-mailové marketingové strategie je průzkum cílové skupiny. Dejte svému publiku co nejvíce. Kromě sbírání základních demografických informací, jako je věk a pohlaví, si vytvořte avatara zákazníka, což povede k prvnímu významného kroku k poznání vašeho publika.

Hloubkový průzkum vašich zákazníků se dostane do podrobností, jako jsou jejich koníčky, vášně, cíle. Tyto informace jsou pro vás nesmírně cenné. Protože 71 % zákazníků dává přednost nákupu od značek, které milují!

Až dobře poznáte své cílové publikum, začněte zkoumat typ obsahu, který by mohli považovat za nejpřitažlivější. Průzkum publika může zahrnovat:

 • Pravidelné provádění průzkumů spokojenosti zákazníků
 • Pohovory s prodejním týmem na téma interakce se zákazníky
 • Zjišťování toho, co dělají vaši konkurenti
 • Pravidelně pište svůj blog a zjistěte, které příspěvky získávají největší zájem
 • Aktivně a pravidelně se zapojujte do sociálních médií
 • Zkoumejte údaje o nákupních zvycích a chování vaší cílové skupiny

Doporučujeme dělat si poznámky o vašem průzkumu. Pokud například provozujete společnost, která se zabývá prodejem čaje lidem generace X, váš průzkum by vám měl zanedlouho říci, že se lidé v generaci X zajímají o životní prostředí. Možná by bylo dobré, zaměřit se na kompostovatelné čajové sáčky, které vaši cílovou skupinu zaujmou více než špatně rozložitelné pytlíčky, které používají komerční výrobci. Tyto poznámky vám pomohou vytvořit solidní témata pro vaše nadcházející e-mailové kampaně a účinně nastartují váš brainstorming.

newsletter

Krok 3: Kontrola marketingových výsledků z předchozího roku

Na konci roku budete chtít určitě své statistiky z marketingové zprávy použít ke stanovení cílů pro tento rok. Ještě takovou zprávu nemáte? Sestavte si ji. Sice se může jednat o poměrně časově náročný proces, ale výsledek vám pomůže zaměřit se na vaši nejúčinnější taktiku e-mailového marketingu.

Váš e-mailový audit na konci roku může také ukázat, které marketingové taktiky a kanály fungují nejlépe a jakými kanály se zákazníci zabývali mimo e-mail. Získáte-li si přehled o tom, co lidé potřebují pro práci, můžete se vyhnout opakování chyb.

Krok 4: Vytvoření segmentace seznamu

Segmentace e-mailových seznamů je velmi důležitou součástí pro úspěšnou e-mailovou marketingovou strategii. Proč? Ne všichni vaši zákazníci mají stejné potřeby. Myslete na každého zákazníka individuálně. Že se to zdá nereálné? Naopak! Vezměte si například společnost, která prodává účetní software středně velkým firmám. Kdo má přímý prospěch ze softwaru? Jsou to účetní společnosti. Generální ředitel nebo manažeři společností však pravděpodobně budou těmi, kdo rozhodnou, zda produkt koupit, či nikoliv.

Obě tyto skupiny lidí budou potřebovat různé zprávy. Pro účetní, kteří budou s programem pracovat, je důležité naservírovat informace z obsahu, který představí, jak vámi nabízený produkt funguje. Musíte jim přesně říct, co je pro ně důležité. Tedy: jak jim váš nabízený software usnadní život a jak účinně předchází chybám. Ale ti, co program kupují, se nebudou starat o technický aspekt toho, jak software funguje. Místo toho je bude zajímat, jak jim software ušetří peníze a zda se jim investice vyplatí.

Segmentace skupin s různými potřebami do jejich vlastních e-mailových seznamů vám umožní posílat cílené e-maily, které jsou pro vaše příjemce užitečné. Ve spojení se silným nadpisem e-mailu zvýšíte míru jeho otevření, umístění vaší značky jako autority v tomto tématu a zlepšení úsilí o podporu vedení.

Krok 5: Začněte důležitými obchodními daty a svátky

Máte zkontrolované všechny předešlé aktivity? Nastavte své cíle a segmentujte seznam e-mailů. Nyní jste připraveni začít přidávat položky do kalendáře e-mailového marketingu.

První věc, kterou byste měli udělat, je přidat do kalendáře klíčová data, na která nechcete zapomenout. To může zahrnovat:

 • Důležité svátky
 • Uvedení produktu na trh
 • Charitativní programy
 • Obchodní akce

U každého klíčového data si určete, s jakým předstihem pro něj musíte začít s marketingem. Zvýrazněte tato data, abyste věděli, že pro ně máte připravit obsah. Další e-mailové kampaně pak můžete začít vykreslovat tak, aby se daly jednoduše tematicky umisťovat kolem dat, která již máte zadaná ve svém diáři. Tím zabráníte tomu, aby se mailové kampaně vzájemně prolínaly.

Krok 6: Zakreslení kampaní do kalendáře e-mailového marketingu

Plánování vašich e-mailových kampaní ve vašem marketingovém kalendáři je velmi vzrušujícím krokem k rozvoji vaší e-mailové marketingové strategie. Právě nyní přichází čas vytáhnout své vlastní poznámky o vašem cílovém publiku, které jste si udělali ve druhém kroku. Pomocí těchto poznámek začněte implementovat různé nápady na kampaně, se kterými se vaše cílové publikum pravděpodobně spojí.

Následně vyhodnoťte nápady, se kterými jste přišli na základě vašeho e-mailového marketingového cíle. Zvýrazněte marketingové nápady, které se zdají být nejblíže vašim stanovenými cílům a KPI.

Až budete rozhodnutí, které e-mailové marketingové kampaně použijete, můžete je začít zadávat do svého kalendáře. Obecně se řiďte pravidlem posílat svým zákazníkům přibližně jeden newsletter týdně. Váš e-mailový zpravodaj by měl obsahovat takový obsah, který vašim zákazníkům poskytne hodnotu, než jen žádat o koupi vašeho produktu.

Jedinou výjimku tvoří situace, kdy provozujete skutečný prodej. V tomto případě doporučujeme zasílat propagační e-maily upozorňující na prodej. Naučte své zákazníky sledovat kvalitní obsah od vaší značky.

Krok 7: Naplánujte si čas na vytvoření e-mailů

Jedna věc je navrhnout si krásný e-mailový marketingový plán pro své účely a druhá věc je zajistit, abyste svůj plán do puntíku přesně dodrželi. Studie ukazují, že 88 % lidí věnuje plnění úkolů každý den alespoň jednu hodinu. Po čtyřicet procent času pramení prokrastinace z toho, že se cítíte zahlcení a nevíte, jak se svým úkolem vůbec začít.

Naplánujte si každý den přesný čas na vytvoření obsahu a nadpisů e-mailů. Tak můžete takové otálení potlačit hned na začátku. Pokud máte svůj časový plán vytvořený od samého začátku, budete úspěšnější a lépe zvládnete další krok. Čím častěji budete vytvářet e-maily, tím snazší to pro vás bude. Postupem času pro vás bude tvorba kvalitních e-mailových zpravodajů zábavná a přirozená.

Přesně stanovený čas na vytvoření e-mailů vám také zajistí to, že nezůstanete pozadu. Když máte dobře zvládnutý svůj marketingový kalendář, je pro dosažení vašich cílů zásadní dodržovat data v kalendáři. Když je čas prověřit váš úspěch v e-mailovém marketingu a podporovat také své KPI se SMART cílem, který jste si stanovili, vědomí, že jste dodrželi svůj plán a udělali maximum, vám pomůže přesně zhodnotit vaše výsledky.

Tipy pro vytváření vysoce kvalitních e-mailových marketingových kampaní

Můžete mít sebelepší e-mailovou strategii, ale pokud nebudete mít stejně silný e-mailový obsah, s největší pravděpodobností úspěchu nedosáhnete. Vědět, jak rozšířit svůj seznam e-mailů, vytvářet profesionálně vypadající e-mailový obsah a poskytovat svým zákazníkům silnou hodnotu. To jsou cíle, které pomohou vašim e-mailům vyniknout od široké konkurence a uspět ve vašem byznyse dlouhodobě.

Jestliže budou mít vaši zákazníci s vašimi e-maily trvale pozitivní zkušenosti, je velmi málo pravděpodobné, že je přesunou do koše, nebo že se z vašeho newsletteru odhlásí. Spíše si vaše zprávy skutečně přečtou a vy budete mít zajištěný úspěch.

Rozšíření seznamu e-mailů

Pozor na stagnující zprávy. Tak se může snadno stát, že si vaše e-maily přečte jen velmi omezený kruh publika. Mějte zavedenou strategii pro rozšiřování seznamu e-mailů. To pomáhá rozšířit obsah vašeho e-mailového marketingu a pomůže vám to dosáhnout úspěchu s vašimi programy.

Naštěstí existuje nespočet způsobů, jak rozšířit svůj e-mailový seznam. Zákazníkům například můžete nabídnout výhodu za přihlášení k odběru vašich e-mailů, jako je slevový kupon nebo e-kniha ke stažení zdarma. Tyto bonusy lidi motivují, aby vám poskytli svůj e-mail výměnou za cenné aktivum.

Využít můžete i další metody pro shromažďování e-mailů. Například od seznamů registrací pomocí tužky a papíru na osobních akcích, až po registrace na prodejních místech v maloobchodech a výhodné nabídky pro registraci e-mailem přímo na vašich internetových stránkách.

Použití šablon e-mailového marketingu

V ideálním případě se stane, že vaši zákazníci poznají vaši značku, aniž by si přečetli jakýkoliv text. Studie ukazují, že značky s konzistentním vzhledem a dojmem mají v průměru o 33 % vyšší příjmy než značky, které nemají konzistenci.

Vyberte si proto takovou šablonu, která vám pomůže dosáhnout této úrovně konzistence vaší značky. Šablona by se měla dát jednoduše upravit, a získat tak celkový vzhled, který promlouvá o vaší značce. Pozor! Vzhled musí být vždy stejný!

Pokud budete chtít ze své šablony e-mailového marketingu vytěžit maximum, vyhledejte takovou šablonu, která vám umožní multimediální interakci se zákazníky. Ukázalo se, že obrázky a videa zvyšují interakci s e-maily. Šablona vám umožňuje plynule propojovat video obsah a obrázky. Tak vám jednoduše zajistí, že využijete hodnotu multimediálního e-mailového obsahu. 

Fakt, že do obsahu vašeho e-mailu můžete vkládat obrázky a videa, má tu výhodu, že se váš obsah lépe skenuje. To ocení více než 46 % uživatelů, kteří otevírají své e-maily v mobilních zařízeních. Kratší, skenovatelné odstavce, rozdělené přehledně podle nadpisů, obrázků, videí, jsou při čtení na telefonu méně skličující než velký obsah textu.

Psaní silných témat

Nejdříve si vaši zákazníci přečtou předmět. Bez silného předmětu se lidé mohou rozhodnout e-mail vůbec neotevírat. A to po celé této dřině rozhodně nechcete. Váš předmět je stejně důležitý jako obsah e-mailu. Všeobecně platí, že kratší předmětové řádky fungují lépe než delší texty. Udržte název svého předmětu do pouhých 43 znaků. To je asi tak 7 slov maximálně.

Při rozhodování o kopii předmětu určitě budete chtít zaujmout, ale také nechcete zbytečně slibovat a nesplnit. Předměty typu „Tenhle mail je ta nejvzrušivější věc, jakou dnes uvidíte“ asi nebude to pravé. I když. Takový obsah nadpisu, ruku na srdce, zaujme. Ale až vaši zákazníci e-mail otevřou a zjistí, že tak vzrušující nebyl, mohou ztratit důvěru ve vaši značku.

Chcete-li vytvořit efektivní předmět, zvažte tyto tipy:

 • Přizpůsobte si předmět: například pomocí jmen vašich zákazníků, nebo odkazem na předchozí akce, které provedli.
 • Používejte čísla a statistiky.
 • Používejte otázky, abyste probudili zvědavost.
 • Používejte normální psaní velkých písmen ve větách místo velkých písmen.

Stále si nejste jisti, který předmět může u vašich zákazníků zaboduje? Zvažte několik různých A/B testování. Použít můžete emotikony ve zprávách a u jiných typů zákazníků je naopak nepoužívat. Tak zjistíte, zda jeden řádek předmětu funguje lépe než druhý.

Zaměření na poskytování hodnoty vašim zákazníkům

Až vaši zákazníci otevřou váš e-mail, budete je chtít odměnit za jejich úsilí vysoce kvalitním obsahem poskytujícím hmatatelnou hodnotu pro jejich potřeby. Váš digitální obsah by měl být zaměřen na to, co vaši zákazníci potřebují. Nejen na to, co potřebuje vaše značka. Co to znamená? I když váš e-mail je určen k předvedení nového produktu, jazyk, který používáte, by měl zdůrazňovat přínos tohoto produktu pro vaše zákazníky.

Mějte silnou výzvu k akci

Všechny e-maily, které odešlete, by měly být vytvořeny pro nějaký účel. Vaše výzva k akci (CTA) vám umožní upozornit na tento cíl. Pokud zákazníkům po přečtení e-mailu neřeknete, co mají dělat, pravděpodobně nedosáhnete svých výsledků.

V ideálním případě bude CTA, kterou přidáte do svých e-mailů, v souladu s KPI e-mailového marketingu, které měříte. Jestliže například bude vaším cílem dosáhnout vyšší míry prokliku, měla by výzva k akci povzbudit zákazníky, aby klikli na odkaz v e-mailech.

Pokud má váš e-mailový marketing pouze zvýšit povědomí o značce, můžete lidi inspirovat, aby se podělili o to, co se naučili, se svými přáteli, nebo je povzbudit k tomu, aby se také přihlásili k odběru vašeho newsletteru. Zapojit mohou své přátele také na sociálních sítích, nebo odpovědět na průzkum o povědomí o značce.

Vytvořte si strategický plán e-mailového marketingu ještě dnes

Obrovský rozdíl je v zasílání e-mailů vašim zákazníkům a vytváření strategického e-mailového marketingového plánu. Pokud máte zavedenou e-mailovou marketingovou strategii, můžete si stanovovat cíle, rozvíjet své podnikání a měřit si své úspěchy v průběhu času.

Začněte ještě dnes stanovením SMART cílů pro svůj e-mailový marketing v nadcházejícím roce. Pak spusťte audit e-mailového marketingu za poslední rok. Tak můžete lépe pozorovat vzdálenost mezi tím, kde chcete být, a tím, kde jste byli v minulosti. Tyto informace vám pomohou rozhodnout se, jak postupovat vpřed s vašimi cíli e-mailového marketingu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp