Vytvoření plánu uživatelského průzkumu

výzkumný plán UX
Důkladné a podrobné plánování je základním nástrojem každého úspěšného průzkumu. Zjistěte, jak podrobně naplánovat průzkum vašich uživatelů z hlediska UX.

Pokud na vašem webu plánujete robustní a efektivní UX, měli byste začít důkladným průzkumem vašich uživatelů. Každý uživatel je totiž jiný, hledá a požaduje něco jiného, takže než začnete s optimalizací uživatelské zkušenosti, je třeba nejprve pochopit myšlení vašich návštěvníků.

Než začnete samotným průzkumem, měli byste si nejprve stanovit podrobný plán. V UX totiž jedna věc ovlivňuje druhou, takže při tvorbě webu záleží na tom, jak jsou jednotlivé detaily poskládané dohromady. Každý výzkumný plán by měl začínat pevným obrysem, šablonou, která pomůže vám i vašemu týmu soustředit se na to, kdo, co, proč a kdy zkoumá, a umožní vám jednodušší vytváření dalších plánů v budoucnosti. V UX pomáhá výzkumný plán stanovit očekávání a zdokumentovat základy, které potřebujete ke komunikaci s vašimi zákazníky. Pro každou relaci průzkumu uživatelů budete potřebovat silný obchodní případ, doplněný o cíle výzkumu, metody a logistické potřeby studie.

Obsah:

1. Pozadí

2. Cíle

3. Metodika

4. Profily účastníků

5. Časová osa

6. Závěr

Pozadí výzkumného plánu UX

Sekce pozadí by měla nabídnout všem, kteří se budou podle plánu řídit, několik vět o tom, proč vytváříte plán průzkumu uživatelů a čeho chcete dosáhnout. Měla by čtenářům vysvětlit potřeby a očekávání studie, stejně tak jako popis problému, což je primární otázka, na kterou se chystáte pomocí výsledků svého výzkumu odpovědět.

Příklad pozadí:

Účelem této studie je pochopit hlavní problémy, s nimiž se uživatelé při používání naší webové stránky setkávají, a zjistit, jak tyto problémy přispívají k potížím, jako je opuštění košíku, vrácení položek bez udání důvodu a nízká loajalita zákazníků.

Budeme používat testování použitelnosti k tomu, abychom sledovali uživatelskou zkušenost s naším webem a překážky, se kterými se jeho návštěvníci setkávají až do okamžiku nákupu, abychom lépe porozuměli zkušenostem zákazníka s naší značkou, výzvám a potřebám, kterým během nákupu čelí.

Cíle výzkumného plánu UX

Než se pustíte do tvorby plánu vašeho uživatelského výzkumu, musíte se nejprve zaměřit na své výzkumné cíle. Tento krok popisuje důvody, proč výzkumný plán UX provádíte. Měli byste si položit otázky:

 • Proč provádíte tento výzkum?
 • Jaké jsou konečné cíle, kterých chcete na konci dosáhnout?

Hledání odpovědí na tyto otázky je pro správné fungování plánu a průzkumu stěžejní.

Ukázkové cíle:

 • Pochopte, jak uživatelé v současné době sledují objednávky na vašem webu.
 • Pochopte, jaké akce zákazníci provádějí, když uvažují o koupi nového produktu.
 • Zjistěte více o konkurenčních webech, které zákazníci používají k nákupu produktu.
 • Vyhodnoťte problémové body, které zákazníci zažívají při používání vašeho webu.

Stanovte si také metriky, které vám pomohou určit úspěch vašeho výzkumného plánu UX. Položte si přitom tyto nebo podobné otázky:

 • Jaké informace se snažíte o uživatelích shromažďovat?
 • Jaké statistiky hodláte vytvořit?
 • Jaká rozhodnutí vám tyto materiály pomohou učinit?

výzkum UX

Metodika výzkumného plánu UX

Tento krok by měl být krátkým popisem výzkumných metod, které použijete k zodpovězení výzkumných cílů. Měl by zahrnovat sekundární i primární metody. Metody, jako jsou rozhovory s uživateli a dotazníky pomáhají odhalit motivace nebo obecnější poznatky, zatímco testování UX pomáhá vyhodnotit použitelnost a zkušenosti s vaším webem či produktem.

Oblast výzkumu a oblasti zaměření

Jasné vymezení rozsahu výzkumu a oblastí zaměření pomáhá usnadnit efektivní plánování výzkumu uživatelů. Čím více budete schopni předem určit, jaké informace chcete shromažďovat, tím méně budete posléze tápat. Vymezení rozsahu vám také pomůže vyhnout se zaplavení zbytečnými informacemi. V zájmu výzkumu by tato část měla zahrnovat:

 • 3–6 témat otázek (např. Jak uživatelé tráví čas na webu?).
 • Situace, ve kterých jsou problémové body nejvíc nepříjemné, nebo scénáře, o kterých máte nejméně informací.

Příklad metodiky:

V této studii provádíme 30minutový test použitelnosti, abychom vyhodnotili uživatelskou zkušenost s naším webem. Sekundární metodou bude provádění individuálních výzkumných rozhovorů se zákazníky, abychom lépe porozuměli jejich pocitům a vcítili se do jejich potřeb.

Profily účastníků výzkumu UX

Jakmile definujete metodologii cílů a oblasti zaměření, je čas najít vhodné účastníky výzkumu, které potřebujete k získání potřebných informací o UX vašeho webu. Profily účastníků vám pomohou určit, jaké typy respondentů chcete získat. Zde je několik příkladů, jak zajistit, že pro svou studii získáte ty nejlepší účastníky.

 • Definujte svého cílového uživatele na základě informací, které o svých zákaznících víte. Nemusí však jít pouze o vaše zákazníky - lidé, kteří používají produkt konkurence, mohou být také vynikajícím zdrojem informací o tom, jak váš produkt dále vylepšit.
 • Profily účastníků by měly zahrnovat veškeré relevantní informace týkající se vašeho cílového publika, včetně chování, potřeb, demografických údajů, geografické lokace atd. Použití správných kritérií vám pomůže vyhodnotit, zda zahrnout určité osoby do vašeho výzkumu.

Časová osa výzkumného plánu UX

Mnoho výzkumných plánů obsahuje časovou osu, která vám nabízí obecný přehled o tom, jak dlouho bude výzkum trvat. Pomáhá stanovit očekávání pro konečné výsledky a umožňuje vám vytvořit plán jednotlivých součástí výzkumu.

Příklad časové osy:

Přibližně 6–8 týdnů pro identifikaci cílů, vytváření profilů účastníků, oslovení respondentů, osobní setkání, kvalitativní výzkum a analýzy.

Závěr

Důkladné a podrobné plánování je základním nástrojem pro provedení úspěšného průzkumu. Mít hlavní šablonu vám pomůže ujasnit si, co jednotlivé kroky zahrnují, a pomůže vám s vytvořením podrobného plánu výzkumu uživatelů. Zejména proto, že každý výzkumný projekt bude pravděpodobně trochu jiný a vaše plány se tomu budou muset přizpůsobit z hlediska struktury a obsahu. Solidní šablona výzkumného plánu, která umožňuje úpravy a flexibilitu, bude neocenitelným nástrojem, který vám ušetří čas a poskytne efektivnější výsledky v budoucích projektech.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp