Využití e-mailových metrik v marketingu

e-mail marketing
Zjistěte, jak využít data z vašich e-mailingových kampaní k optimalizaci ostatních marketingových kanálů.

Reklamní průmysl je v neustálém pohybu a tím jak si uživatelé zvykají na stále nové typy reklam, stávají se vůči jejich vlivu čím dál více otupělí. Díky tomu inzerentům klesají zisky a jsou tak nuceni hledat stále nové možnosti propagace.

V této souvislosti je e-mail marketing skvělou, efektivní a snadno dosažitelnou příležitostí, která je všeobecně přístupná téměř každému inzerentovi i marketingové agentuře. Kromě poskytování obsahu a získávání potenciálních zákazníků je tento kanál neocenitelným zdrojem údajů, které lze využít i v ostatních odvětvích marketingu.

E-mail je jedním z nejlepších způsobů, jak můžete oslovit vaše publikum a získat tak bohatý zdroj informací pro tvorbu nových a efektivních reklamních kampaní ve všech oblastech marketingu.

Jak získat z dat o inzerentech další důležité informace

1) Identifikujte vaše nejcennější publikum

Jedním z nejdůležitějších měřítek úspěchu v současném online marketingu je angažovanost, zapojení uživatelů. Inzerenti se snaží uživatele pomocí svých reklam co nejvíce zapojit a vzbudit jeho zájem. Může však být obtížné rozlišit důležité akce uživatelů od méně důležitých, pokud jsou vaše metriky omezeny pouze na počet zobrazení stránek, čas strávený na webu nebo míru okamžitého opuštění. Zde vám seznam respondentů e-mailingu pomůže rozšířit celkový obraz.

Inzerenti mohou identifikovat své nejvíce angažované publikum prostřednictvím svých seznamů odběratelů e-mailů.

  • Kdo pravidelně otevírá informační newslettery?
  • Jaký obsah tito jednotlivci nejraději čtou?
  • Klikají na reklamy?

Odpovědi na tyto otázky vám poskytnou informace, které potřebujete k vytvoření reklamních kampaní, které budou mnohem hodnotnější pro uživatele. Můžete také vytvořit segmentované reklamní kampaně a soustředit se na oslovení nejzajímavějších publika nebo také vyvíjet a zavádět kampaně, které splňují velmi specifický marketingový cíl. Vzhledem k tomu, že budete pravděpodobně propagovat stejnou angažovanou uživatelskou základnu na více kontaktních místech, získáte také větší předvídatelnost, pokud jde o očekávanou návratnost investic do reklamních kampaní.

Vyplatí se identifikovat - a oslovit - vaše nejpoužívanější publikum.

2) Získejte celkový náhled na marketingové aktivity

Data z vašeho e-mail marketingu jsou součástí celkového ekosystému návštěvnosti společně s daty ze sociální, mobilní a webové analýzy. Při hodnocení interakce uživatelů s vaším newsletterem se proto ujistěte, že sledujete celkový obrázek: jak se publikum pohybuje mezi různými marketingovými kanály jako je PPC reklama, bannerová reklama nebo organická návštěvnost, a jak se tyto vzorce chování promítají do celkových výsledků marketingových kampaní.

Tyto informace vám mohou pomoci vytvořit jedinečné koncepce cílení marketingových kampaní, které vám pomohou překonat konkurenty.

"Myslete na svůj marketing jako na skládačku. Data z e-mailového marketingu, jsou pouze část celkového obrazu, ve kterém jednotlivé marketingové kanály spolupracují."

získejte náhled na marketingové aktivity

 

3) Zaměření na optimalizaci

Kromě toho, že vám údaje z e-mailingu pomáhají vybudovat nové, efektivnější marketingové kampaně, mohou tato data pomoci vylepšit i to, co již funguje. Pomocí údajů z e-mailového marketingu můžete studovat zapojení uživatelů na mnohem podrobnější úrovni.

  • Které části obsahu jsou pro vaše publikum nejužitečnější?
  • Kolik času s ním tráví?
  • Na jakých sociálních kanálech sdílejí vaši odběratelé váš obsah a kolika lidem se to líbí?

Tyto informace použijte k optimalizaci již úspěšných marketingových kampaní.

Můžete například zjistit jak:

  • Pomocí údajů z newsletteru získat témata pro nový obsah
  • Vytvářet další cílené e-mailové seznamy
  • Rozdělit vaše publikum na více segmentů
  • Vylepšit své reklamní e-maily

Využití těchto dat vám poskytne výraznou výhodu před konkurenty, kteří nedokážou tato data získat a využít ke svému prospěchu.

Pokud si nejste jisti, kde začít nebo jak plně využít údaje z vašeho e-mailingu, obraťte se na naši marketingovou agenturu a zjistěte, jaká řešení a optimalizace vašich marketingových kampaní vám můžeme nabídnout.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu