Zlepšení výkonu PPC reklam Google

PPC reklama
Naučte se tři rychlé změny nastavení, které vám pomohou kontrolovat výdaje na nerelevantní kliknutí na PPC reklamu.

Google Ads patří mezi nejefektivnější a nejsložitější platformy na světě. Jak si u složité platformy PPC můžete být jisti, že za své peníze získáte ten nejlepší výsledek? 

Něčím, co se často neřeší, je dvojí cíl Google Ads - generovat příjmy pro inzerenty a pro sebe - a to ne nutně v tomto pořadí. Nezapomínejte, že prodej reklamy je jediným příjmem Google.

Je pravda, že správa kampaní v Google Ads může být složitá a náročná, ale existuje několik klíčových strategií, které mohou pomoci inzerentům maximalizovat efektivitu svých PPC investic.

Za prvé je důležité pečlivě sledovat výkonnost kampaní a pravidelně provádět analýzy dat. To znamená sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPIs), jako je míra konverze, náklady na konverzi a celková návratnost investice (ROI). Analyzováním těchto údajů mohou inzerenti identifikovat nejúčinnější PPC strategie a optimalizovat své kampaně pro dosažení maximálních výsledků.

Dále je důležité důkladně nastavit cíle a sledovat je. To zahrnuje definování konkrétních akcí, které chcete, aby uživatelé vykonali po kliknutí na vaši reklamu, a sledování těchto akcí. Tímto způsobem můžete měřit skutečnou hodnotu vašich PPC investic a efektivněji alokovat svůj rozpočet.

Kromě toho je nezbytné pravidelně aktualizovat a optimalizovat obsah vašich reklamních skupin a reklamních textů. To zahrnuje používání relevantních klíčových slov a oslovování specifických potřeb a zájmů vašeho cílového publika. Tímto způsobem můžete zvýšit relevanci a účinnost vašich reklam a zlepšit výkonnost vašich kampaní.

Tento článek se zabývá několika méně zřejmými oblastmi v platformě Google Ads, které vedou k vyšším výdajům, aniž by inzerentům poskytovaly jasnou návratnost. Tyto změny nastavení jsou rychlé a jednoduché a v konečném důsledku zvýší výkonnost PPC kampaní a návratnost vašich rozpočtů.

Vypněte nebo silně prověřte automaticky aplikované návrhy

Pokud jste v posledních několika letech strávili nějaký čas na platformě Google Ads, pravděpodobně znáte hodnocení a doporučení pro optimalizaci kampaní.

Mnozí nevědí, že při vytvoření účtu Google automaticky implementuje funkci automatického použití pro několik svých doporučení pro kampaně. Pokud tuto funkci necháte zapnutou, Google bude tato doporučení automaticky aplikovat každých 14 dní. 

Pro nezkušeného provozovatele reklam to zní jako sen! Umělá inteligence a technologie strojového učení společnosti Google budou pracovat za vás. Postupujte však opatrně! 

Google rozděluje možnosti automatického použití do dvou kategorií:

  • - "Udržujte své reklamy".
  • - "Rozvíjejte své podnikání."

Jak popisuje platforma, automaticky aplikované návrhy budou buď jednoduše udržovat vaše kampaně v souladu s "osvědčenými postupy" Google Ads, nebo budou aktivně optimalizovat vaše kampaně a zlepšovat vaše reklamy, abyste dosáhli lepších výsledků.

Existují však oblasti, ve kterých mohou automaticky aplikované návrhy vyčerpat váš rozpočet

Zvýšená snaha společnosti Google o umělou inteligenci, ML a automatizovanou reklamu naráží na problému pro některé inzerenty, kteří nedokážou jasně definovat hodnotu každé konverze, kterou obdrží. 

Vezměme si například velkou účetní firmu, pro kterou poskytuji konzultace. Jejich služby jsou vysoce přizpůsobené podnikům, kterým slouží, a nelze říct, jakou hodnotu bude mít lead. Hodnota dvou různých leadů na stejnou službu, například na podnikový audit, se může lišit o desítky tisíc korun.

Automatické návrhy společnosti Google se do značné míry spoléhají na pochopení hodnoty každé požadované konverze. Hodnoty konverzí umožňují systému určit nejvýhodnější klíčová slova, reklamy a vstupní stránky na základě jejich generované hodnoty. Systém pak může začít identifikovat a nabízet nové klíčové fráze, aby generoval více zobrazení, kliknutí a příležitostí ke konverzi. 

To se může proměnit v problém prostřednictvím zvýšení nabídek pro nerelevantní klíčová slova vzhledem k velkému počtu zobrazení, kliknutí a konverzí, které mohou vyprodukovat. Program společnosti Google nedokáže dokonale zohlednit lidi zmatené nebo oklamané jeho reklamami. 

Využívání automatizačních nástrojů od společnosti Google může být pro inzerenty velkým přínosem a snížit jejich pracovní zátěž. Nicméně je důležité si uvědomit, že i přes pokročilé technologie a algoritmy, nenahradí lidský dohled a strategické rozhodování.

Je zásadní si uvědomit, že i když automatizace může pomoci s optimalizací a efektivitou kampaní, stále je zapotřebí pravidelné sledování a dohled nad vývojem kampaní. Inzerenti by neměli předpokládat, že cíle budou dosaženy automaticky bez jakéhokoli lidského zásahu.

Je důležité pravidelně provádět kontrolu výsledků a provádět potřebné úpravy v nastaveních kampaní či strategiích, pokud je to zapotřebí. To zahrnuje monitorování klíčových ukazatelů výkonu (KPIs), jako je konverzní míra, náklady na konverzi, návratnost investice (ROI) atd., a přizpůsobení strategií na základě zjištěných dat a trendů.

Pronikněte hlouběji do pokročilých nastavení umístění 

Jednou z nejčastějších oblastí, kde se setkáváme s tím, že klienti přicházejí o peníze z reklamy, je nesprávné cílení na polohu.

Výchozí volba společnosti Google, která je pohodlně schovaná za rozšiřující funkcí "Rozšířené možnosti umístění", zobrazuje vaši reklamu lidem, kteří se nacházejí v cílové zeměpisné lokalitě (lokalitách) nebo se o ni (ně) zajímají. 

Ze zkušeností vyplývá, že klienti zaměřující se na velká, mezinárodně známá města, jako je Praha atd., mohou utrpět velkou ztrátu rozpočtu, protože Google zahrne nerelevantní lidi kvůli jejich "zájmu" o cílové město.

Pokud nabízíte ubytování v Praze, dává smysl zobrazovat reklamu lidem z jiných lokalit, kteří se chystají do Prahy na dovolenou, pokud však provozujete v Praze autoservis, nemá smysl zobrazovat reklamu člověku z Ostravy.

Pokud je váš produkt nebo služba dostupná pouze lidem v určité zeměpisné oblasti, je lepší se zobrazování reklam a placení za prokliky od nerelevantních uživatelů vyhnout. Zobrazováním reklam pouze uživatelům, kteří se nacházejí v cílových lokalitách nebo v nich pravidelně pobývají, negujete případné výdaje za prokliky od geograficky irelevantních uživatelů. 

Přehodnoťte používání širokých vyhledávacích výrazů

Široká shoda v PPC reklamě, tedy používání velmi obecných klíčových slov nebo cílení na široké a nejednoznačné publikum, mělo dříve několik nevýhod. Snaha oslovit obrovskou škálu lidí vedla k velkému množství kliknutí na vaše reklamy, ale výsledkem byla nízká konverzní míra a nízká návratnost investice, protože ne všechny kliknutí vedly k požadovaným akcím (např. nákupu).

Toto neefektivní cílení vedlo k plýtvání reklamním rozpočtem na kliknutí, která neměly žádnou hodnotu pro váš podnik. 

Časy se ale mění, a to zejména v souvislosti se zavedením BERT v roce 2019 a masivními aktualizacemi typů shody klíčových slov a jejich fungování ze strany společnosti Google. 

Zástupci Googlu nyní doporučují, aby alespoň 20-30 % vašich klíčových slov tvořila široká shoda.

Aktualizace typů shody provedená společností Google rozšířila pravidla týkající se všech tří hlavních typů shody. Nyní všechny typy shody zahrnují zohlednění záměru klíčového slova, nejen slov v rámci cílové fráze.

Stejně jako u výsledků organického vyhledávání, i Google nyní u typů shody uplatňuje záměr hledání a snaží se pochopit záměr hledání, který se skrývá za každou frází. To umožní systému identifikovat další fráze se stejným nebo podobným záměrem a předložit vám je jako možnosti, na které můžete nabízet. 

Pokud změníte poměr typů shody klíčových slov tak, aby zahrnoval 20-30 % výrazů široké shody, umělá inteligence Googlu bude moci identifikovat více frází, které odpovídají původnímu klíčovému slovu a záměru původního výběru. Je však třeba výkon sledovat a zařadit eventuální vylučovací slova.

Optimalizace výkonu reklam Google Ads pomocí jednoduchých nastavení

Pro každého, kdo provozuje Google Ads, ať už je začátečník, nebo zkušený veterán, je zásadní mít na paměti, že platforma Ads je navržena tak, aby nejprve sloužila účelům společnosti Google a teprve potom vašim. 

Odhlášením se od automaticky aplikovaných úprav kampaní nebo jejich pečlivým sledováním můžete zabránit tomu, aby společnost Google prováděla změny, které nejsou ve stoprocentním souladu s vaší marketingovou strategií a cíli.

Pochopení toho, že vaše reklamy mají potenciál být zobrazovány irelevantním uživatelům jen na základě geografického umístění, a kontrola toho, v jakých lokalitách se vaše reklamy zobrazují, vás může uchránit před spálením drahocenného rozpočtu. 

A konečně, systémy společnosti Google výrazně pokročily ve zpracování a využívání širokých shod klíčových slov. Pokud máte v současné době vysoce výkonné fráze přesné shody, zvažte přidání variant v široké shodě a prozkoumejte další nápady na fráze, které vás možná nenapadly. Nezapomeňte však sledovat nové návrhy vyhledávaných výrazů a odstraňte vše, co není relevantní.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp