Zlepšete přístupnost webových stránek

Přístupnost
Pro úspěch webu je důležitá i jeho přístupnost osobám s různými omezeními. Ujistěte se, že vaše stránky mohou bez problémů využívat všichni návštěvníci.

Vaše webové stránky jsou návštěvníky posuzovány podle mnoha kritérií. Potenciální zákazníci budou zvažovat, jak autoritativně působí vaše firma, váš produkt nebo váš tým, zda se jim líbí barvy, rozvržení... Ale je jedno velké kritérium, které firmy až příliš často přehlížejí - přístupnost webových stránek. Na běžné webové stránce je totiž v průměru až 51 chyb v přístupnosti.

Přístupnost webových stránek je pro každou firmu zásadní, pro oslovení celé její cílové skupiny. Proto si dnes projdeme vše, co je třeba udělat, abyste mohli začít přístupnost webových stránek zlepšovat. Budeme se věnovat následujícím tématům:

 • Co je to přístupnost webových stránek a proč je nezbytná.
 • Osvědčené postupy pro přístupnost webových stránek, které byste měli znát
 • Nástroje pro přístupnost webových stránek, které vám pomohou dosáhnout souladu s předpisy

Co je to přístupnost webových stránek?

Přístupnost webových stránek je praxe vytváření a udržování vašich stránek tak, aby k nim měli přístup a mohli jim porozumět lidé s různými schopnostmi. To znamená zajistit, aby informace na vašich webových stránkách byly přístupné a srozumitelné pro každého, kdo například používá čtečku obrazovky nebo ma vypnuté obrázky či videa.

Podle nejnovějších Pokynů pro přístupnost obsahu webových stránek je obsah webových stránek přístupný, pokud je vnímatelný, ovladatelný, srozumitelný a robustní.

Co to znamená:

 • Vnímatelný: Informace musí být uživatelům zprostředkována způsobem, který mohou vnímat (nesmí být neviditelná pro jejich smysly).
 • Ovladatelný: Uživatelské rozhraní a navigace na webu musí fungovat tak, jak to uživatelé očekávají.
 • Srozumitelný: Uživatelské rozhraní a ovládání webu musí být pro uživatele srozumitelné.
 • Robustní: Veškerý obsah webových stránek musí být dostatečně robustní, aby jej uživatelé mohli přesně interpretovat bez ohledu na to, zda používají asistenční technologie.

Přístupnost webových stránek zahrnuje jak vaše stránky, tak všechny nástroje, ovládací panely, databáze nebo jiné technologie, které se na vašich stránkách nacházejí. Ty všechny by měly být vyvíjeny se stejným cílem - zprostředkovat informace lidem s různými schopnostmi. V tomto příspěvku se zaměříme na vaše webové stránky, včetně domovské stránky, stránky o nás, příspěvků na blogu, vstupních stránek a dalších. Je důležité, abyste je správně vytvořili - a probereme si, proč.

Proč je přístupnost webových stránek zásadní?

Přístupnost webových stránek je pro všechny podniky zásadní, aby každý, kdo používá internet, měl k informacím na vašich webových stránkách přístup a rozuměl jim. Pokud totiž vaše webové stránky nejsou přístupné, riskujete, že přijdete o potenciální zákazníky či odradíte své publikum. Naopak zvýšením přístupnosti zlepšíte konverzní poměr webu, získáte víc zákazníků a vyděláte více peněz.

Dodržování předpisů je sice jedním z velkých důvodů, proč při tvorbě webových stránek nebo při jejich redesignu myslet na přístupnost, ale zdaleka ne jediným. Podle Světové zdravotnické organizace žije na světě více než miliarda lidí s nějakým druhem postižení.

Možná si myslíte, že pokud jsou vaše webové stránky jednoduché, nebude to mít na vás vliv. Ale ani ty nejzákladnější webové stránky nejsou přístupné z důvodů, kterým lze zcela předejít. Ve skutečnosti má 5,3 % všech prvků domovské stránky zjištěnou chybu přístupnosti. To jsou prvky stránek - nejen stránky. Je jasné, že přístupnost webových stránek musí být prioritou.

Chcete se ujistit, že váš obsah je co nejvíce inkluzivní, a to vyžaduje čas, úsilí a pozornost. Nyní si probereme osvědčené postupy pro přístupnost webových stránek, které potřebujete znát, abyste mohli začít.

Standardy přístupnosti webových stránek, které potřebujete znát

Udržování přístupného webu vyžaduje pozornost věnovanou všem prvkům návrhu webu, včetně mediálního obsahu, architektury webu, písma a dalších. To může být ohromující, ale je to nezbytné, proto začněte nejdůležitějšími osvědčenými postupy. Zde jsou klíčové standardy přístupnosti webových stránek, které musí znát každý, kdo pracuje na svých webových stránkách - majitelé firem i marketéři.

Zvolte správný CMS

Toto je první osvědčený postup pro přístupnost webových stránek, protože je nejzákladnější. Potřebujete systém pro správu obsahu (CMS), který podporuje všechny uživatele a pomáhá vám vytvořit procesy pro vývoj a údržbu webových stránek, které jsou efektivní a snadno spravovatelné. To platí zejména v případě, že jste malá firma, která je časově vytížená a nemá webový tým.

WordPress má skvělé funkce pro zpřístupnění webových stránek, a jakmile si ho osvojíte, snadno se používá. Další ideální možností je Drupal, ale ten může vyžadovat pomoc webového vývojáře. Tvůrci webových stránek, jako jsou Wix a Squarespace, mohou mít omezenou podporu pro zachování přístupnosti webových stránek - než se rozhodnete, nezapomeňte si to dvakrát ověřit, nebo spolupracujte s webdesignérskou agenturou, která vám vytvoří webové stránky podle všech aktuálních směrnic.

Všude používejte alt text

Alt text je pro přístupnost webových stránek zásadní. Tento text, který budete obvykle vyzváni přidat ke všem obrázkům v rámci systému CMS, je obsažen v prvku HTML a je to to, co čtečky obrazovky použijí k překladu vašeho obrázku pro někoho, kdo není schopen vidět grafiku na vašem webu.

Vyhněte se sdělování informací pouze pomocí barev nebo obrázků

Aby byl obsah vašich webových stránek přístupný uživatelům s různými schopnostmi, včetně uživatelů s asistenčními technologiemi, musíte se na svých webových stránkách vyhnout místům, kde sdělujete informace pouze pomocí barev nebo obrázků, protože to nebude srozumitelné pro všechny vaše uživatele.

Vezměte si například formuláře pro získávání kontaktů. Uživatele nemůžete upozornit na nesprávné zadání pouze červeným rámečkem. Lidé s barvoslepostí nebudou schopni rozpoznat rozdíl a informaci nedostanou. Kromě tohoto barevného vodítka přidejte i textové vysvětlení.

Uspořádejte nadpisy podle pořadí

Nadpisy jsou důležité pro uspořádání informací v příspěvcích na blogu, protože sdělují důležitost sekce pro celkový příspěvek a také posuny k novým sekcím. Tyto signály pomáhají vyjádřit logickou strukturu příspěvku, a proto se nadpisy můžete zabývat v průvodci stylem vaší značky.

Nadpisy však nejsou jen velikostí nebo tvarem textu, ale také prvkem jazyka HTML. To znamená, že mohou zprostředkovat strukturu příspěvku a důležitost jednotlivých sekcí také všem, kteří používají čtečku obrazovky. O to důležitější je udržovat v nich pořádek. Nezapomeňte tedy vždy postupovat v pořadí, nikdy nepřeskakovat na H4 po H2 a používat nadpisy stejného typu pro zaznamenání srovnatelných částí obsahu.

Používejte snadno čitelná písma

Další související tip: Vyberte si písmo, které je snadno čitelné. Z hlediska přístupnosti mluví tento bod sám za sebe. Je v něm ale také aspekt marketingové psychologie. Podle efektu kognitivní plynulosti platí, že čím hůře se něco čte, tím méně důvěryhodně je to vnímáno. Navíc, pokud tento text popisuje instrukce, je tento úkol vnímán jako obtížnější.

Udržujte veškerou navigaci přívětivou ke klávesnici

Navigace na vašich webových stránkách by měla být přístupná komukoli - chcete, aby se návštěvníci mohli zapojit do vašeho obsahu, prohlédnout si stránky s produkty, přihlásit se k odběru newsletterů a podobně. Aby byly vaše webové stránky inkluzivní, musíte se ujistit, že uživatel může navigovat pomocí klávesnice. Uživatelé klávesnice běžně používají k pohybu po webových stránkách klávesu Tab. Úspěšný pohyb po webu pomocí této klávesy vyžaduje testování a určité nastavení kódu.

Zajistěte kontrast barev

Nezapomeňte, že přístupný by měl být i design vašich webových stránek. Jedním z příliš častých problémů je kontrast barev. Na 86,4 % domovských stránek je text málo kontrastní, což nedosahuje prahových hodnot WCAG 2 AA - jde tedy o nejčastější selhání přístupnosti webových stránek.

Barvy na vašich webových stránkách, zejména barvy textu a jeho pozadí, musí být dostatečně kontrastní, aby je každý mohl snadno přečíst, ať už má zrakové postižení, nebo ne.

Snadná srozumitelnost informací ve více formátech

To je základ přístupnosti webových stránek: Je třeba vytvářet obsah webových stránek s vědomím, že ne každý si je bude prohlížet a posouvat, aby se k informacím dostal a porozuměl jim. Pokud budete mít toto na paměti, nezapomenete přidat alt text a navigaci pomocí klávesnice a budete vědět, že je třeba předávat informace v textu, grafice, kódu a dalších formátech, místo abyste se spoléhali na jediný zdroj, jako je video nebo gif.

Nástroje pro přístupnost webových stránek

Zde uvedené standardy přístupnosti webových stránek jsou skvělým základem - ale to ve skutečnosti nepomůže, pokud je neaplikujete na své stránky. Zde je několik jednoduchých, snadno použitelných třídičů webových stránek, které mohou identifikovat prvky nebo položky, které je třeba opravit, aby vaše stránky byly přístupné všem vašim potenciálním zákazníkům.

 • Sort Site: je rychlý a bezplatný nástroj, který prohledá celý váš web, aby vás informoval o případných chybách, a poskytne vám určitý kontext. Pro každou kategorii chyb získáte referenční hodnotu, takže budete vědět, jak si váš web stojí v porovnání s průměry.
 • Nástroj Accessibility Checker: elegantní a přehledný nástroj který poskytuje skóre, seznam problémů a co je třeba udělat pro jejich nápravu.
 • Rozšíření Chrome Website Accessibility Checker: Tento nástroj Website Accessibility Checker nabízí způsob, jak rychle prohledat jakoukoli stránku, na které se nacházíte, a hned získat výsledky - vynikající nástroj pro každého, kdo se snaží udržovat své webové stránky aktuální.
 • AccessScan: AccessScan je bezplatný nástroj od společnosti Accessibe, který může každý použít ke kontrole, zda je jeho web přístupný. Provede audit vašeho webu, upozorní na nedostatky a hlavně upozorní na to, jak tyto nedostatky odstranit.

Stanovte si priority přístupnosti webových stránek pro vaši firmu

Chcete se určitě ujistit, že vaše podnikání a váš marketing osloví vaše publikum - a abyste toho dosáhli, musíte upřednostnit přístupnost webových stránek. Pomocí těchto bezplatných nástrojů začněte identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a poté si projděte výše uvedené osvědčené postupy pro přístupnost webových stránek, abyste se ujistili, že jsou vaše stránky přístupné.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp