3 neuvěřitelně užitečné nástroje Google Ads, které pravděpodobně nepoužíváte

Užitečné nástroje Google Ads
V Google Ads máte zdarma k dispozici několik úžasných nástrojů, které vám pomohou zjistit, co dělá vaše konkurence, a vyladit vaši PPC kampaň k dokonalosti.

Správa PPC kampaní není nic jednoduchého. Uspět v náročné konkurenci dá spoustu práce, proto není divu, že se většina inzerentů snaží využít každé příležitosti, aby udělala své kampaně ziskovější. Tyto nástroje, které jsou k dispozici zdarma, vám nejen usnadní správu vašich PPC kampaní, ale pomohou vám také dosáhnout vyššího zisku. Pojďme se na ně podívat.

1. Statistiky aukcí

Zatímco Google Ads poskytuje docela velké množství nástrojů k plánování a správě vašich vlastních kampaní, pokud jde o sledování vaší konkurence, příliš mnoho nástrojů k dispozici není. Sledování konkurence je přitom velmi důležité pro úspěch PPC kampaní.

Jedním z mála nástrojů, který umožňuje nahlédnout pod pokličku vašim konkurentům, jsou Statistiky aukcí. Jde o užitečný nástroj, který vám umožňuje porovnat vaše kampaně s kampaněmi konkurence a ukázat vám, kde se vám daří lépe a kde naopak ne. Toto porovnání vám může také ukázat nové a nevyužité příležitosti pro vaši PPC kampaň.  

Statistiky aukcí nabízí šest klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro porovnání vaší kampaně s konkurencí:

 1. Podíl zobrazení (Impression Share): míra, jak často se vaše reklama zobrazuje v aukci.
 2. Průměrná pozice (Average Position): Průměrná pozice vaší reklamy.
 3. Míra překrytí (Overlap Rate): Jak často reklama jiného inzerenta dosáhla zobrazení ve stejné aukci, ve které získala zobrazení i vaše reklama.
 4. Míra vyšší pozice (Position Above Rate): Jak často se reklama jiného inzerenta ve stejné aukci zobrazuje na vyšší pozici než vaše vlastní, když se obě reklamy zobrazily současně.
 5. Míra zobrazení v horní části stránky (Top of Page Rate): Jak často se vaše reklama (nebo reklama jiného inzerenta, v závislosti na tom, který řádek prohlížíte) zobrazuje v horní části stránky ve výsledcích vyhledávání.
 6. Podíl s vítězným hodnocením (Outranking Share): Jak často se vaše reklama v aukci umístila na vyšší úrovni než reklama jiného inzerenta, nebo pokud se vaše reklama zobrazovala, když se jejich reklama nezobrazovala.

Pochopení údajů ve Statistikách aukcí

Statistiky aukcí vám pomůžou získat přehled o vaší kampani, identifikovat příležitosti ke zlepšení a poskytnou vám obraz o konkurenčním prostředí. Zde je několik způsobů, jak na to:

 • Zjistěte, jak moc mohou vaši konkurenti utrácet, na základě podílu zobrazení. Pokud například víte, že váš podíl zobrazení je 50 % a váš konkurent má 75 %, můžete odhadnout, že utratí o 50 % více než vy. Ano, závisí to i na dalších faktorech, jako je skóre kvality, maximální nabídky atd. Přesto vám však tento údaj může být užitečným ukazatelem.
 • Získejte rychlý přehled o tom, jak dobře jste svou kampaň nastavili při pohledu na průměrné pozice. Pokud například zjistíte, že vaše průměrná pozice je 1,2, je to znamení, že vaše kampaň funguje mnohem lépe než většina ostatních. Zjistíte také, kdo je na dalších místech a kdo je tím pádem vaše hlavní konkurence.
 • Další konkurenty odhalíte při pohledu na ukazatel míry překrytí. Pokud zjistíte, že se reklama některého konkurenta často překrývá vaší, znamená to, že pravděpodobně jsou nabízeny ve stejné aukci.
 • Identifikujte konkurenční kampaně, které fungují lépe než vaše, a to tak, že se podíváte na hodnotu Míra zobrazení v horní části stránky. Pokud se vaše reklama zobrazuje současně s reklamou konkurenta, přičemž ta jeho se zobrazuje výš, funguje jeho inzerát lépe.

Poznámka: Statistiky aukcí jsou k dispozici pouze pro kampaně ve vyhledávací síti Google a v nákupních kampaních Shopping campaigns. V Shopping campaigns poskytuje pouze tři metriky: Podíl zobrazení, Podíl s vítězným hodnocením a Míra překrytí (Impression Share, Outranking Share and Overlap Rate).

Statistiky aukcí v Google Ads


2. Koncepty a experimenty

Jde o možná nejméně používaný, ale pravděpodobně nejcennější nástroj, který je k dispozici v Google Ads a který má potenciál výrazně zvýšit návratnost prostředků investovaných do reklamy. Jednoduše řečeno, služba Koncepty a experimenty v Google Ads vám umožňuje spouštět testy reklam s cílem otestovat důležité proměnné, například:

 • Strategie nabídky
 • Vstupní stránky
 • Možnosti shody klíčových slov
 • Kopírování reklam
 • Nová klíčová slova

Proč tuto službu používat?

 • Můžete vytvořit a spustit nové testovací kampaně bez ovlivnění výkonu hlavních kampaní.
 • Můžete snadno otestovat nové prvky PPC reklam, jako jsou vstupní stránky, nebo texty inzerátů, které s sebou nenesou riziko ovlivnění hlavní reklamní kampaně, jelikož experimentu přidělíte pouze malé procento z celkového reklamního provozu.

Koncepty a experimenty mají oproti běžným reklamním kampaním některá omezení, se kterými je potřeba počítat.

 • Jsou k dispozici pouze pro vyhledávací a reklamní kampaně
 • Nelze je použít pro nákupní kampaně, instalaci aplikací a YouTube
 • Nelze použít sdílené rozpočty
 • Změny provedené v původní kampani se ve vašich experimentech neprojeví
 • Nelze použít automatizované strategie nabídek
 • Nemůžete pozastavit běžící experiment
 • Nemůžete reaktivovat předchozí experiment – musíte ho znovu nastavit

Několik dalších užitečných tipů pro Koncepty a experimenty

 • Je-li váš rozpočet omezen nebo máte-li malou návštěvnost, je dobré rozdělit provoz 50/50 spíše než přidělit menší část provozu na experiment, abyste nemuseli čekat dlouho, než uvidíte statisticky významné výsledky.
 • Pro většinu malých a středně velkých kampaní je obvykle dobrou volbou začít testováním nejdůležitějších prvků vstupní stránky.
 • Každý experiment by se měl zaměřit pouze na testování jedné proměnné najednou, aby bylo jasné, která proměnná způsobila změnu.

Koncepty a experimenty v Google Ads

3. Skripty reklam Google

Nakonec zde máme ještě další nástroj, který se často nepoužívá, i přesto, že vám může ušetřit spoustu práce: Skripty. Jednoduše řečeno, Skripty jsou javascriptové kódy určené k řízení nebo automatizaci některých aspektů vaší PPC kampaně. Práce s nimi není nikterak složitá, a jakmile implementujete svůj první skript, přidávání nových už bude relativně snadné.

Skripty vám umožní snadno provést jednorázové, časově náročné úkoly, například přejmenování všech kampaní najednou nebo aktualizace nabídek na všechna klíčová slova.

Zde jsou některé další běžné příklady použití skriptů v PPC kampaních Google Ads:

 • Úspora času při kopírování a vkládání dat – pomocí skriptu snadno získáte výstup dat z účtu Google Ads do Google Sheets nebo Excelové tabulky.
 • Vytvoření důležitých upozornění, například oznámení o nefunkčnosti vstupní stránky nebo upozornění na konflikt klíčových slov, když například některá vylučující klíčová slova zabraňující zobrazování důležitých reklam.
 • Automatizace úkolů – můžete například zastavit kampaň po dosažení určitého rozpočtového limitu.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu