8 kroků k hloubkové analýze konkurence

8 kroků k hloubkové analýze konkurence
Bitva o zákazníky prostřednictvím PPC reklamy je skutečně nelítostná a odlišit se od konkurence je čím dál tím těžší. Snažíme se optimalizovat kampaně, volit nejvhodnější klíčová slova,ale na analýzu konkurence bychom neměli zapomínat.

8 kroků k hloubkové analýze konkurence

Čím je vaše společnost jedinečná? A co nabízíte z pohledu zákazníka navíc oproti vaší konkurenci? Bitva o zákazníky prostřednictvím PPC reklamy je skutečně nelítostná a odlišit se od konkurence je čím dál těžší. Snažíme se optimalizovat kampaně, volit nejvhodnější klíčová slova, ale stále tu je nelítostná konkurence, díky které se zvyšují CPC (ceny za proklik).

Jedním ze způsobů, jak být v PPC reklamě lepší, je provést hloubkovou analýzu konkurenta neboli PPC audit konkurence. Analyzujte vaše odvětví s tím, že doplníte i analýzu konkurence, která vám pomůže zodpovědět následující otázky:

  • Máte prostor pro zlepšení?
  • Kdo dominuje ve vašem odvětví?

Pokuste se identifikovat příležitosti i hrozby, které je třeba řešit. Hlubší analýza vašich konkurentů, tedy jejich klíčových slov, reklam, vstupních stránek, textů, atd. vám nabízí lepší pochopení trhu a zlepšení konverzí. Jak tedy postupovat?

 

Sebereflexe, vymezení trhu a konkurence

Prvním krokem úspěšné analýzy je jasné definování toho, čím se vaše společnost zabývá a jaké problémy umíte řešit. Na tyto otázky je nutné umět odpovědět.

Mějte stále na paměti, že to, co si myslíte, že prodáváte, nemusí být z pohledu vašich zákazníků totéž. Například společnosti prodávající alarmy zdánlivě prodávají poplašné systémy, ale ve skutečnosti prodávají klid.

Na chvíli se tedy v klidu zamyslete nad tím, čím je vaše firma jedinečná a čím se odlišuje od konkurence. Máte lepší ceny, lepší služby zákazníkům, nabízíte ve vašem oboru něco jedinečného?

V B2C byste si měli umět odpovědět na následující otázky:

  • Kdo jsou vaši zákazníci?
  • Kde žijí?
  • Jaký je jejich věk/pohlaví?

V B2B byste měli být schopni odpovědět na následující otázky:

  • Na jak velké firmy chcete cílit?
  • Jaká odvětví jsou pro vás dobrou volbou?
  • Kdo nakupuje vaše produkty či služby?

Obecně řečeno, prvním krokem je definice cílového trhu, a to co nejspecifičtěji.

Analýza cen konkurence

Cena samozřejmě není vše, ale je velmi důležitá. Jakmile budete mít jasně definovaný váš cílový trh, je čas provést srovnání cen s konkurencí. Tímto krokem si vyjasníte, do jaké cenové kategorie v rámci trhu spadáte – nižší, střední nebo vyšší. Pokud jsou například vaše ceny vysoké, měli byste umět zákazníkům vysvětlit, proč tomu tak je. Analýzu cen pak můžete použít ke svému prospěchu stejně jako výhody, které přinášíte ve srovnání s konkurencí.

Při analýze cen je třeba mít na paměti, že pravděpodobně budete muset zažádat o cenovou nabídku přímo vaši konkurenci. Spousta společností totiž své ceny vůbec neinzeruje. V některých případech tedy bude nutné provést tajné šetření, co se produktů a jejich cen týče.

Analyzujte jedinečné hodnoty konkurence

Dalším krokem je analýza jedinečných hodnot konkurence. Čím je vaše konkurence jedinečná a co nabízí navíc? Udělejte si chvilku času a navštivte například webové stránky konkurence s tím, že si vypíšete její výhody, vidíte-li nějaké. Jedinečnou hodnotou chápeme vysvětlení, jaké výhody zákazníci budou mít z používání produktu nebo služby a zároveň vysvětlení, čím je společnost jako taková jedinečná.

Analýza výsledků vyhledávání reklam

Dalším velice důležitým krokem je prostudování reklamních textů vašich konkurentů. Udělejte si poznámky o tom, která rozšíření a jaké texty konkurence používá ve svých reklamách. Pozornost můžete věnovat i tomu, zda používají speciální nabídky a slevy k přilákání zákazníků.

Statistiky aukcí Adwords

Pokud již máte založenou vlastní PPC kampaň a nabízíte ceny za proklik na daná klíčová slova, můžete využít funkce statistiky aukcí. Získáte zde informace o tom, kolik vaše konkurence platí za prokliky a jaká klíčová slova používá. V rámci těchto statistik je možné zobrazit si konkrétní kampaně, klíčová slova i URL konkurentů včetně úspěšnosti jejich kampaní.

Analýza konverzí

Mnoho marketingových specialistů rádo analyzuje klíčová slova, reklamní texty a rozšíření PPC reklam, které konkurence používá. Velice důležitá je však vstupní stránka. Jak vstupní stránka vypadá a jakou strategii konkurence zvolila k získání konverzí? Věnujte pozornost tomu, jaké výzvy k akci konkurence používá, jak jsou viditelné, jakou zvolila grafiku atd. Dělejte si o těchto taktikách poznámky, které vám možná pomohou zlepšit vaši vlastní strategii.

Aplikujte, co jste se naučili, a zrevidujte svou jedinečnou hodnotu

Jakmile budete mít provedenou hloubkovou analýzu konkurence, kterou jsme dosud nastínili, měli byste se vrátit k jedinečné hodnotě vašich produktů. Odpovězte si na základní otázky, které byly probírány výše v tomto článku, a zhodnoťte, zda je vaše jedinečnost skutečně taková, jak jste si mysleli, nebo zda odpovědi na tyto otázky změníte.

Pokračujte v monitorování své konkurence

Posledním důležitým krokem je neustálé sledování konkurence. Jednorázová analýza nestačí. Konkurence se mění a mění i své prodejní strategie. Konkurence možná změní svou cenovou politiku, vstupní stránku, výzvy k akci nebo jedinečnost svých služeb. Vy byste měli být první, kdo se o těchto změnách dozví.

zdroj: kissmetrics, searchenginwatch, epicmedia

Autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp