Měření pozice reklamy Google Ads
Průměrná pozice reklamy už nebude jediným způsobem, jak měřit umístění vaší PPC reklamy v SERP. Google zavádí další metriky, které vám umožní lépe vyhodnotit její pozici.

Na začátku listopadu 2018 spustil Google 4 nové metriky pro měření a vyhodnocování pozice reklamy. Pojďme si ukázat, jak tyto nové metody měření ovlivní způsob, kterým vyhodnocujeme účinnost reklamních kampaní.

Nové způsoby měření pozice reklamy

Impr. (Absolute Top) % – Procento zobrazení reklamy, při kterém se reklama zobrazila na první pozici stránky s výsledky vyhledávání. Absolute Top znamená, že se reklama zobrazila úplně nejvýš, jako první mezi reklamami nad přirozenými výsledky vyhledávání.

Impr. (Top) % – Procento zobrazení reklamy, kdy se reklama zobrazila ve skupině reklam umístěných nad přirozenými výsledky vyhledávání.

Search (Absolute Top) IS – Podíl počtu zobrazení reklam na první pozici nad organickými výsledky vyhledávání a počtu zobrazení reklam, které se mohly teoreticky objevit na první pozici, ale z nějakého důvodu k tomu nedošlo.

Search (Top) IS – Podíl počtu zobrazení PPC reklamy v jakékoli pozici nad přirozenými výsledky vyhledávání a počtu zobrazení reklam, které se mohly teoreticky zobrazit v této skupině, ale nezobrazily. V dalších přehledech se dá zjistit, jaké důvody k nezobrazení vedly.

Nové metriky Google Ads

„Zatímco Absolute Top označuje umístění úplně nahoře na stránce s výsledky vyhledávání, Top označuje umístění kdekoli ve skupině reklam, které se umisťují nad organickými výsledky vyhledávání.“

S pomocí těchto nových údajů budete moci mnohem přesněji určit pozice vaší reklamy v rámci stránky s výsledky vyhledávání.

Kromě těchto nových metrik se v rozhraní Google Ads objevují ještě tyto další metriky:

Search lost top IS (budget) – Počet případů, kdy se reklama nezobrazila ve skupině nad výsledky vyhledávání kvůli nedostatečnému rozpočtu.

Search lost top IS (rank) – Počet případů, kdy se reklama nezobrazila ve skupině nad výsledky vyhledávání kvůli nedostatečnému hodnocení reklamy (Ad rank).

Search lost abs. top IS (budget) – Počet ztracených zobrazení na Absolute Top umístění, kvůli nedostatečnému rozpočtu.

Search lost abs. top IS (rank) – Počet ztracených zobrazení na Absolute Top umístění, kvůli nedostatečnému hodnocení reklamy.

Jak těchto nových způsobů měření využít?

Díky těmto novým metrikám získáte mnohem lepší náhled na chování vaší reklamy než jen z informací o hodnotě průměrné pozice a počtu ztracených zobrazení, které byly k dispozici dosud. Dříve jste se dozvěděli pouze pořadí, ve kterém se reklama zobrazovala, ale už ne to, v kterém bloku reklam se nacházela. Mohlo se tak stát, že se vaše reklama zobrazovala sice jako první, ale v bloku, který se nacházel dole na stránce, až pod výsledky organického vyhledávání.

Nové metriky ukazují, jak se reklama chová při zobrazení v horním bloku. Zjistíte také, která klíčová slova potřebují zvýšit maximální cenu za proklik, aby se reklama začala zobrazovat nad výsledky organického vyhledávání.

Nové metriky umožňují i zahrnutí do automatických pravidel určujících cenu za proklik u jednotlivých klíčových slov. Můžete například vytvořit pravidlo, které zvýší cenu za proklik u konvertujících klíčových slov s nízkou cenou za konverzi a Search (Top) IS nižší než určitá hodnota, abyste zajistili, že se bude PPC reklama na toto klíčové slovo zobrazovat častěji nad výsledky organického vyhledávání.

Google Ads

Průměrná pozice reklamy

Průměrná pozice reklamy ve statistikách Google Ads určuje, kde se váš inzerát na stránce výsledků objevuje v porovnání s konkurencí. Dozvíte se z ní, na které pozici ve skupině reklam se váš inzerát v průměru objevuje. Tato metrika není příliš vypovídající, a byla proto v minulosti mnoha marketéry přehlížena.

Nové metriky umožňují získat mnohem přesnější informace o umístění reklamy.

Výhody nových metrik proti dosavadnímu způsobu měření pozice

Doposud poskytované informace o pozici reklamy na stránce s výsledky vyhledávání byly sice užitečné, ale poskytovaly pouze část informací potřebných k efektivnímu řízení kampaní a optimalizaci ROI.

Informace o zobrazení reklamy v bloku nad výsledky organického vyhledávání vám dává do ruky mocný nástroj, který vám pomůže osvětlit potřebné souvislosti. Dejme tomu, že vaším cílem bude zobrazování reklamy na co nejvyšším místě, tak často, jak jen to jde.

Pokud byste měli k dispozici pouze měření „Průměrná pozice“, mohli byste se domnívat, že PPC reklama funguje poměrně dobře. Ale pokud budete mít k dispozici nástroje poskytující informace o zobrazení reklamy v bloku nad výsledky organického vyhledávání, můžete například zjistit, že se zobrazuje ve skupině nad výsledky vyhledávání pouze v 10 procentech případů, z toho na nejvyšším místě pouze v 15 procentech případů.

Použitím nových metrik snadno zjistíte, kolik zobrazení reklamy na nejvyšší pozici vám uniklo.

Zlepšením skóre kvality nebo zvýšením nabízené ceny za proklik můžete tyto hodnoty vylepšit, zlepšit proklikovost a získat tak další zákazníky.

Pokud vás příliš nezajímá získání prvního pořadí a namísto toho se snažíte umístit reklamy ve skupině nad výsledky vyhledávání, můžete namísto Impr. (Absolute Top) % a Search (Absolute Top) IS použít metriky Impr. (Top) % a Search (Top) IS.

Jak dál?

Jelikož Průměrná pozice reklamy odhaluje jen část informací, použití této metriky k nastavení ceny za proklik není příliš efektivní strategie. Pokud používáte hodnotu Průměrné pozice pro automatické nastavení ceny za proklik, zvažte doplnění vaší strategie o nové vylepšené metriky, které jsou dostupné při automatickém nastavování pravidel.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

7 mocných výhod PPC reklamy

Objevte svět PPC reklamy - strategie s nízkým rizikem a vysokým ziskem pro B2B, B2C i neziskové organizace. Vyzkoušejte ji nyní a doplňte své marketingové úsilí.
Přečíst článek

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp