internetová analýza
Ačkoli CTR není potvrzeným faktorem hodnocení, je stále užitečný pro sledování výkonnosti organického vyhledávání a zlepšování SEO kampaní.

O roli míry prokliku (CTR) v SEO se diskutuje již mnoho let. Několik oborových studií tvrdilo, že CTR je faktorem hodnocení - toto tvrzení bylo mnoha pracovníky Googlu horlivě popíráno. Ať už se jedná o přímý signál pro hodnocení, nebo ne, je neoddiskutovatelné, že CTR hraje v SEO významnou roli.

Tento článek se hlouběji zaměřuje na důležitost CTR v optimalizaci pro vyhledávače a snaží se odhalit, jak k této metrice přistupuje Google. Bez ohledu na konečné stanovisko vyhledávače je CTR klíčovým ukazatelem toho, jak efektivně a přitažlivě je váš obsah prezentován ve výsledcích vyhledávání. Porozumění vztahu mezi CTR a SEO může vést k lepší optimalizaci obsahu a zlepšení celkové viditelnosti online.

Co znamená CTR pro SEO?

CTR může v závislosti na kontextu znamenat mnoho věcí. V PPC kampaních se používá jako metrika pro měření účinnosti reklamy. Pokud jde o SEO, CTR označuje procento lidí, kteří kliknou na organický nebo neplacený výsledek vyhledávání (Google), který vede na vaše webové stránky. 

V podstatě platí, že pokud ze 100 uživatelů vyhledávače klikne na vaši stránku z vyhledávání Google pět uživatelů, pak je váš CTR pro daný výsledek 5 %.

Společnost Google s námi tato čísla pohodlně sdílí v konzole Google Search Console (GSC). 

Jako obvykle musíte brát čísla, která vidíte, jako přibližná nebo relativní, protože Google nám z důvodu ochrany osobních údajů značnou část vyhledávacích dotazů zatajuje. 

Místní výsledky často nutí lidi zveřejňovat místo svého pobytu nebo jiné smysluplné údaje. Stejně tak informace o zdraví a financích mohou být příliš riskantní na to, aby byly sdíleny, proto Google skrývá související klíčová slova.

Měření dopadu SEO: Pohled na metriky a klíčové ukazatele výkonnosti

Pokud CTR není potvrzeným faktorem hodnocení, je to stále užitečný klíčový ukazatel výkonnosti pro sledování našeho úsilí v oblasti SEO? Nebo je to jen zbytečná metrika, kterou se můžeme akorát chlubit?

Mnoho SEO specialistů se stále spoléhá na metriky, které ve skutečnosti samy o sobě neposkytují užitečné informace, včetně návštěvnosti a zapojení. Nejsou zcela zbytečné, ale samy o sobě a bez kontextu nebudou tyto metriky dávat smysl. Pořadí se liší podle toho, kdo a odkud hledá na základě historie vyhledávání a lokality, a při špatném záměru uživatele mohou být k ničemu.

  • Návštěvnost může být zcela irelevantní nebo vyloženě škodlivá. Tisíce lidí, kteří hledají špatnou věc, kterou ani nenabízíte, způsobí pouze zatížení serveru! 
  • Zapojení může být špatným druhem zapojení. Když jsou lidé naštvaní a píší nenávistné komentáře, může to vypadat dobře jako vysoké zapojení, ale ve skutečnosti nic takového nechcete. 
  • Spokojení návštěvníci obvykle píší méně komentářů. Stěžování se děje mnohem častěji než vyjadřování vděčnosti.

Věřím, že CTR je užitečná metrika SEO. Umožňuje zjistit, kolik lidí na stránku kliká a také kolik ne. Pak je třeba zjistit proč.

Používá Google CTR jako faktor hodnocení?

Někteří odborníci na SEO tvrdí, že Google se už nemůže spoléhat na odkazy, protože se s nimi snadno "manipuluje". Co jiného by podle nich mělo být užitečným měřítkem? 

No, vzhledem k tomu, že téměř všechny webové stránky používají Google Analytics a Search Console, má Google k dispozici velké množství údajů o uživatelské zkušenosti. Někteří dokonce poukazují na to, že takové informace shromažďuje i Google Chrome.

Může například zjistit, zda návštěvníci po kliknutí na váš web přišli, a ihned zase utekli (díky bounce rate měřené službou Google Analytics). Mohou také zjistit, kdo na stránku vůbec kliknul.

Tito odborníci na SEO tedy dospěli k závěru, že takové metriky mohou být pro Google vedle zpětných odkazů dokonalým signálem pro hodnocení. Přesto neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak to zjistit. 

Někteří se pak uchýlili ke "korelačním studiím". Snažili se podívat na obsah s nejvyšším hodnocením, analyzovat ho a na základě této analýzy pak zpětně analyzovat signály pro řazení v algoritmu. Od té doby se hojně rozšířila známá a poněkud krátkozraká korelace - délka obsahu. Korelační studie ukázaly, že většina obsahu na nejvyšších pozicích byla mnohem delší než jeho protějšky na nižších pozicích.

Znamená to, že pouhým napsáním 3000 slov nekvalitního textu můžete předstihnout 1000 slov odborně napsaného, vysoce specifického obsahu? S největší pravděpodobností ne.

Znamená to jen, že stávající články jsou pravděpodobně odborně napsané a komplexní. Všimněte si, že to bylo předtím, než se umělá inteligence stala hlavní součástí algoritmů řazení. Dnes mohou vyhledávače k určení kvality webových stránek používat vysoce komplexní "strojové učení" a umělou inteligenci a nemusí se tolik spoléhat na nepřímé metriky.

Korelační studie tedy ukázaly, že dobře hodnocené stránky mají také vyšší CTR. Znamená to, že Google používá CTR jako signál pro hodnocení? No, to rozhodně ne. Je to možné, ale není to důkaz. Jak víme z vědy, korelace není příčinná souvislost. To, že jste za slunečného dne kýchli, neznamená, že kýchnutí způsobilo slunce. Pojďme se níže podívat na některé populární korelační studie.

Co říkají korelační studie o vlivu CTR?

Některé korelační studie, které se zabývaly faktory uživatelské zkušenosti, jako je CTR naznačovaly, že skutečně existuje významná korelace mezi používáním webových stránek nebo proklikem z výsledků vyhledávání a zvýšením hodnocení. Například tým služby Semrush se v roce 2017 zabýval také mnoha vyhledávacími dotazy, příslušnými signály (UX) a souvisejícími hodnoceními. Zjistili silnou korelaci mezi "přímými návštěvami webových stránek" a nejvyššími pozicemi v Googlu. Studie společnosti Semrush vzbudila mnoho kontroverzí kvůli svému odvážnému tvrzení, že "přímá návštěvnost je v dnešní době hlavním faktorem hodnocení". Konkrétně se však na CTR neodvolávali.

Co říká Google o CTR jako faktoru hodnocení?

Poté, co se zpráva o výsledcích této studie rozšířila, vedla k podivným trikům, jak oklamat Google, aby věřil, že na výsledky bylo kliknuto.

V Asii (např. v pevninské Číně) byly použity obrovské klikací farmy, které simulovaly kliknutí nastavením obrovského množství hardwaru (tisíce chytrých telefonů nebo počítačů). 

Tyto stroje pro podvody s klikáním byly vyrobeny tak, aby falšovaly všechny druhy online metrik, jako jsou kliknutí na reklamu, zapojení do sociálních médií a stažení aplikací.

Mluvčí společnosti Google opakovaně a vehementně popírají, že by existoval nějaký vliv nebo signál pro hodnocení související s CTR nebo jinými tzv. faktory UX.

Nejvýrazněji to prohlásil John Mueller v roce 2021: "Kdyby CTR bylo tím, co určuje pořadí ve vyhledávání, výsledky by byly samé klikání. Nevidím, že by se to stalo." Ať už Muellerovi věříte, nebo ne, je nepravděpodobné, že by CTR byl důležitým signálem pro řazení, protože je příliš snadné ho oklamat jak pomocí klikacích farem, tak vytvářením clickbaitu. V neposlední řadě studie prokliků vždy ukazovaly, že nejvíce se kliká na výsledky, které jsou již nahoře. Tím by vznikla uzavřená smyčka v případě, že by Google používal CTR k určování pořadí. 

Výsledky na pozici 1 mají nejvyšší CTR, a proto by Google musel výsledky, které se již umístily nahoře, umístit výše než ty, které jsou zobrazeny níže. Pokud tedy Google nevytvořil poměrně složitý algoritmus, který by snižoval vliv umístění na předních místech na CTR (který se liší na základě mnoha faktorů, jako je umístění, odvětví, vlastnosti SERPu atd.

Jak využít CTR ke zlepšení SEO

I když pravděpodobně není CTR významným přímým faktorem pro hodnocení ve vyhledávačích, stále má svou hodnotu v rámci SEO strategie. Bez dostatečného kontextu může být sice CTR zavádějící metrikou, ale pokud je správně interpretován, může poskytnout cenné informace pro optimalizaci obsahu.

Organický CTR je užitečným indikátorem toho, jak efektivně jsou vaše stránky prezentovány ve výsledcích vyhledávání a jaký je zájem uživatelů o váš obsah. Vyšší CTR může signalizovat, že je vaše stránka relevantní a lákavá. Zde je několik způsobů, jak organický CTR může prospět vašemu úsilí o SEO:

Zlepšení relevance obsahu: Monitorování organického CTR může pomoci identifikovat, které titulky a meta popisy přitahují více kliknutí. Tato data mohou poskytnout návod k vylepšení obsahu pro zvýšení relevance.

Optimalizace meta tagů: Pravidelná analýza CTR může ukázat, které meta tagy jsou nejúčinnější. Na základě toho můžete upravit titulky a popisy, aby byly atraktivnější a odpovídaly lépe očekáváním uživatelů.

Analýza konkurence: Porovnávání CTR s konkurenčními stránkami může odhalit, kde můžete zlepšit své zobrazení ve výsledcích vyhledávání.

Testování různých formátů: Experimentování s různými formáty obsahu a prezentací může ovlivnit CTR. A/B testování může odhalit optimální strategie.

Zkrátka, i když organický CTR není přímým faktorem hodnocení, jeho analýza mohou vést k vylepšení obsahu a zvýšení viditelnosti ve vyhledávačích.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp