Najděte nové zákazníky pomocí Facebooku

Jak oslovit publikum pomocí Facebooku
Pokud se snažíte budovat povědomí o značce a chcete získat nové zákazníky, jen těžko můžete ignorovat sílu sociálních sítí, zejména Facebooku. Miliony aktivních uživatelů denně představují skvělou příležitost k propagaci vlastních produktů.

Najděte nové zákazníky pomocí Facebooku

Pokud se snažíte budovat povědomí o značce a chcete získat nové zákazníky, jen těžko můžete ignorovat sílu sociálních sítí, zejména Facebooku. Tato platforma s miliony aktivních uživatelů denně představuje skvělou příležitost k propagaci vlastních produktů a diskuzi, do které se můžete zapojit i vy.

Sociální sítě, zejména Facebook, představují stále silnější a jedinečnou možnost propagace produktů a služeb za velmi nízké náklady. Díky možnosti sdílení, lajků a komentářů se vaše příspěvky mohou šířit ke stovkám, tisícům i statisícům denně aktivních uživatelů.

Jak oslovit publikum pomocí Facebooku?

O výše zmíněných výhodách Facebooku jistě víte. Jak ale oslovit nové publikum? Vše začíná budováním správného publika. Facebook není AdWords. Princip se odlišuje od  PPC reklamy, kde hrají významnou roli klíčová slova. Na Facebooku se musíte zaměřit na cílovou skupinu na základě zájmů, demografických údajů, chování atd.

 

Pochopení chování vašich potenciálních zákazníků a jejich zájmů je při propagaci na Facebooku zcela rozhodující.

Nastavení obecných typů publika

Pro zacílení na nové uživatele bude třeba nastavit obecné předpoklady, které by mělo vaše publikum splňovat. Obecně se jedná o publikum, které váš produkt zná a publikum, které se s ním ještě nesetkalo.

Stávající zákazníci a návštěvníci stránek

Předtím, než se pustíte do kampaně zacílené na nové uživatele, je třeba zjistit, že necílíte na uživatele, kteří již váš produkt znají. Můžete zde začít s vytvořením dvou základních skupin publika, a to:

  • Uživatelé, kteří provedli konverzi (nákup, registrace)
  • Uživatelé, kteří neprovedli konverzi

Existuje hned několik způsobů, jak tyto segmenty vytvořit pomocí Facebook nástrojů. Nejběžnější a asi nejjednodušší metodou je použití vlastní facebookové stránky k segmentaci chování.

V případě uživatelů, kteří již provedli konverzi, budete sledovat stránky, které poukazují na to, že zde byla provedena konverze. Již od roku 2013 je totiž stejně jako v AdWords a Skliku i na Facebooku možné měřit konverze. Zjistíme tedy, zda uživatelé nakoupili produkt, vyplnili formulář nebo se přihlásili k odběru novinek. Pomocí Facebook pixelumůžete měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy uživatelů své reklamní kampaně, aniž byste museli implementovat konverzní pixel a pixel vlastního okruhu uživatelů. Navíc, konverzní pixel bude v roce 2016 úplně zrušen.

V případě uživatelů, kteří navštívili váš web, ale neprovedli konverzi, budete zkrátka sledovat kohokoliv, kdo navštívil jakoukoliv stránku na vašem webu.

Uživatele, kteří ale navštívili váš web, ať už provedli, nebo neprovedli konverzi, pravděpodobně budete chtít vyřadit ze svých kampaní. Existuje celá řada způsobů, jak vytvořit skupiny publika, které chcete ze svých kampaní vyřadit. Můžete například nahrát seznam emailových adres uživatelů, kteří již provedli konverzi, nebo je možné využít například údaje získané díky Facebook pixelům.

V rámci svých reklamních kampaní můžete také využít možnosti nastavení na základě časových rámců. Přejete si například vyřadit z kampaně uživatele, kteří za posledních 30 dní navštívili váš web? Pak se rozhodně bude hodit vytvořit i skupinu publika, která bude vycházet z vašich časových preferencí.

Vyhledávání "podobného publika"

Ve chvíli, kdy budete mít nastavené skupiny publika, můžeme se konečně zaměřit na jeho růst. Facebook umožňuje cílit na široké publikum mnoha způsoby. Cílit můžete na základě demografických údajů jako je věk nebo pohlaví, ale také na základě zájmů publika (například automobily, móda, zahrádkaření a další).

Vyhledávání "podobného publika"

Jedním z nejjednodušších způsobů získávání nového publika je vytvoření tzv. „podobného publika“. Facebook v tomto případě vychází z analýzy stávajícího publika a jeho charakteristik s tím, že vytvoří okruh publika, které vykazuje podobné charakteristiky. Pokud tedy například budete chtít cílit na okruh publika, které se podobá uživatelům, kteří provedli v posledních 30 dnech konverzi, je to možné.

Facebook takto generuje obrovské skupiny lidí, kteří by mohli mít zájem o vaše produkty nebo služby. Stačí tedy vytvořit podobné publikum a vyřadit například pomocí emailového seznamu uživatele, kteří u vás nakoupili v posledních 14 dnech. A vaše kampaň může začít.

Facebook je sociální síť s obrovským množstvím uživatelů a je škoda její sílu ignorovat. Pomocí výše uvedeného postupu můžete získat velice slušnou zákaznickou základnu.

Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

Zdroj: facebook, ppchero, driftrock.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp