Psaní textů
Text reklamy má významný dopad na relevanci reklamy, nedílnou součást skóre kvality, jehož výše má vliv na návštěvnost i cenu CPC. Čím vyšší, tím lepší.

Google definuje relevanci jako míru shody reklamní kampaně s vyhledáváním uživatele, která je určena vztahem mezi klíčovými slovy, reklamou a cílovou stránkou. Relevance je jedním z faktorů, na jejichž základě se vypočítává skóre kvality. To je diagnostický nástroj, který určuje, jak kvalitní jsou reklamy ve srovnání s reklamami jiných inzerentů. Skóre se měří na stupnici od 1 do 10 a je k dispozici u klíčových slov. Google při výpočtu skóre kvality vychází ze tří složek:

  • očekávaná míra prokliku (CTR),
  • relevance reklamy
  • dojem ze vstupní stránky.

Nízké skóre kvality znamená, že vaše reklama, klíčová slova a vstupní stránka jsou považovány za irelevantní, zatímco vysoké skóre kvality naznačuje, že vaše reklama, klíčová slova a vstupní stránka jsou relevantní.

Vztah mezi relevancí reklamy a skóre kvality je tedy zřejmý: vyšší relevance reklamy = vyšší skóre kvality = nižší cena za kliknutí. I když vaši konkurenti podají vyšší nabídku, můžete díky vysoce relevantním klíčovým slovům a textům reklamy dosáhnout vyšší pozice za nižší cenu.

Text reklamy je velmi důležitý

Jedním z nejdůležitějších prvků relevance je text reklamy. Google převzal v poslední době větší kontrolu nad optimalizací reklamy – může zvolit titulek a popis, o kterých se domnívá, že budou mít nejlepší výkon. Vy samozřejmě máte možnost použít určité prvky, abyste tuto funkci automatické optimalizace potlačili, nicméně Google se stále více opírá o své schopnosti strojového učení, aby vytvořil tu nejrelevantnější reklamu.

Při vytváření textu reklamy je potřeba dbát na několik věcí. Jednou z nich je používání přiměřeného počtu klíčových slov. Nadměrný počet klíčových slov může vést k tomu, že text ztratí smysl. Klíčové slovo stačí použít jednou v nadpisu a jednou v textu reklamy. Vložená klíčová slova musejí dávat v kontextu smysl a musejí být správná z hlediska gramatiky i syntaxe. Důležité také je, aby klíčová slova byla relevantní ve vztahu k reklamě. Kromě toho je potřeba pracovat s vylučujícími klíčovými slovy.

Pak jsou tu rozšíření reklam, dnes označovaná jako přidružení. Pokud chcete, aby vaše reklama byla úspěšná, rozhodně se bez nich neobejdete. V současné době je v rámci Google Ads k dispozici 19 různých typů rozšíření, z toho 8 je dynamických (např. dynamicky strukturované úryvky, automaticky generovaná lokalita, hodnocení prodejce, dynamické popisky, automatická rozšíření o zprávy atd. ) a 11 je ručně nastavitelných (např. cena, formulář pro zájemce atd.). Je to optimální způsob, jak text reklamy obohatit o další informace a reklamu vizuálně zvýraznit a zajistit tak, že vynikne mezi ostatními.

Například rozšíření o hodnocení prodejce je skvělým prvkem, který ocení zejména e-shopy. Rozšíření o lokalitu zase umožňuje zobrazit u reklamy i adresu pobočky. Aby to bylo možné, musíte mít firmu zaregistrovanou ve službě Google moje firma a musíte ji propojit s Google Ads. Rozšíření o strukturované úryvky umožňuje firmám doplnit reklamu o výčet nabízených služeb. Například školicí střediska mohou uvést kategorie nabízených školení a kurzů, zatímco hudební klub může přidat program na daný měsíc, který případné zájemce o kulturní využití upoutá více než pouhá informace o existenci klubu. Nezapomeňte na to, že rozšíření lze nastavit jak pro celý reklamní účet Google Ads, tak pro každou reklamní kampaň, případně sestavu samostatně. Pokud nastavíte jak rozšíření pro reklamní kampaň, tak samostatné rozšíření pro reklamní sestavu, přednost dostane rozšíření přidané k reklamní sestavě.

Obecně lze říci, že ručně nastavená rozšíření mají obvykle větší účinnost než automatická rozšíření. Pokud se tedy nechcete spoléhat na automatizaci, můžete automatická rozšíření v nastavení Google Ads vypnout.

Dalším faktorem, který má vliv na relevantnost textu, je samozřejmě jeho výstižnost a smysluplnost. Omezený počet znaků copywriterům a markeťákům silně ztěžuje jejich úsilí o vytvoření reklamy, která bude atraktivní a přiláká potenciální zákazníky. V žádném případě není na škodu vytvořit více verzí reklamy a postupně je otestovat a zjistit, které z nich nejlépe fungují.

Všechny tyto prvky mohou, pokud jsou využity efektivním způsobem, přispět ke zvýšení výkonu. Relevantnější reklama může zlepšit míru prokliku (CTR) a snížit cenu za proklik (CPC).

Optimalizace kampaní Google Ads

Cílem každé firmy je poskytnout zákazníkům zážitek z vyhledávání. To zahrnuje klíčové slovo, text reklamy a cílovou stránku – tři důležité prvky PPC kampaně.

Různé značky mají různé přístupy, to znamená, že využívají různá rozšíření, mají různý text a různé cenové nabídky. V důsledku toho také dosahují různých výsledků.

Každá firma by však měla mít na mysli, že vysoká relevance reklam má skutečnou obchodní hodnotu. Základním předpokladem je mít k dispozici správné prvky pro provádění testů a optimalizaci. Vzhledem k tomu, že Google neustále aktualizuje své služby, je potřeba sledovat nové prvky a pokračovat v testování. Stagnace se v současném dynamickém světě opravdu nevyplácí.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp