Zvyšte rychlost webu a získejte víc konverzí

Zrychlete web na maximum
Čím rychleji se bude váš web načítat, tím více konverzí získáte. V tomto článku se dozvíte, jak zrychlit načítání stránky na maximum.

Pomalé webové stránky nemá nikdo rád. Pokud se stránka, kterou chceme navštívit, nezobrazí opravdu rychle, mnoho návštěvníků nevydrží čekat a stránku raději zavře. I zpoždění o pouhou jednu sekundu dokáže odradit velké množství potenciálních zákazníků, kteří odcházejí, aniž by viděli vaši stránku. Pokud se stránka nenačte do 3 sekund, přijdete o více než 50 procent návštěvníků, za které jste možná v PPC zaplatili nemálo peněz. A nejenom to. Rychlost načítání je posuzována jako významný SEO faktor. Pomalé načítání tak ohrožuje i vaše pozice ve vyhledávání.

Rychlost načítání stránky je pro použitelnost zejména na mobilních zařízeních velmi důležitá. Pomalé načítání dokáže velmi negativně ovlivnit návštěvníkův dojem z návštěvy stránky, a to je něco, co Google opravdu nevidí rád. Proto není divu, že Google zařadil rychlost načítání stránky mezi důležité faktory, které ovlivňují umístění stránky ve vyhledávání. Z rychlosti načítání, která byla dříve často opomíjena, se nyní stal zásadní SEO faktor, který ovlivní umístění webu v SERP, množství návštěvníků z organického vyhledávání, a samozřejmě také váš zisk.

Zrychlit načítání stránky může leckomu připadat jako složitý problém, vyžadující technologické znalosti přesahující úroveň běžného majitele stránek. Ukážeme si však, že to nemusí být žádná „raketová věda“.

Podle výzkumů dokáže jediná sekunda zpoždění během načítání stránky odradit 5 procent návštěvníků, kteří nevydrží čekat a jdou raději jinam. Po 2 sekundách je to již 9,3 procenta, a pokud se stránka načítá déle než 3 sekundy, přijdete o 53 procent zákazníků. Pokud používáte jako zdroj návštěvnosti PPC reklamu, může pomalé načítání docela prodražit. Zrychlit stránky na maximum je životně důležité zejména při optimalizaci pro mobilní telefony.

"Ze všech těchto průzkumů vyplývá jediné: Ať se vám to líbí, či ne, rychlost načítání velmi podstatným způsobem ovlivňuje výkon stránky, pozici ve vyhledávání, návštěvnost i počet konverzí."

Zrychlete své stránky na maximum s těmito několika tipy

Ze všeho nejdříve byste si měli změřit, jaká je rychlost načítání vaší stránky v současnosti a s jakými problémy se budete muset vypořádat, pokud chcete rychlost načítání zvýšit. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je použití on-line aplikace Google PageSpeed Insights. Pomocí ní zjistíte nejen to, jak rychle se web načítá, ale získáte také informace o tom, která ze součástí vaší internetové prezentace brzdí načítání nejvíc.

Dozvíte se také, jak tyto problémy odstranit. A navíc je tato aplikace zcela zdarma.

Využijte k měření rychlosti službu pagespeed insights

Minimalizujte počet HTTP požadavků

Každý HTTP požadavek zvyšuje čas, který potřebuje stránka ke kompletnímu zobrazení. Každý obrázek, grafický prvek, ikona, javascript či CSS soubor požadují samostatný HTTP požadavek a určitý čas k jeho provedení, jelikož se jednotlivé požadavky načítají postupně. Pokud máte na stránce velké množství prvků, načítání stránky to může o dost prodloužit. Nezáleží přitom příliš na jejich velikosti, několik velkých souborů se načte rychleji než velké množství malých. Jak velké množství HTTP požadavků snížit? V jednom z předchozích článků jsme psali také o tom, jak zrychlit stránky pomocí paralelního trackingu.

Nejjednodušší řešení nabízí snížení počtu souborů javascript a CSS. Většina stránek totiž obsahuje velké množství tohoto typu souborů, pro jejichž načtení se spotřebuje velké množství HTTP požadavků. Existují tři způsoby, jak toho dosáhnout:

  • Spojte všechny CSS soubory a všechny javascript soubory do jediného javascriptu a jediného CSS souboru. Každý z nich pak bude potřebovat pouze jeden HTTP požadavek.
  • Pokud používáte Wordpress nebo jiný CMS, můžete spojit více souborů do jednoho pomocí k tomu určeného pluginu, který soubory spojí pouze virtuálně pro potřeby nahrání stránky, bez zásahu do jejich struktury. Tímto způsobem mohou pomocí několika kliknutí vyřešit problém i začátečníci, kteří se neorientují ve struktuře kódu.
  • Pokud je to možné, smažte CSS soubory, které jsou duplicitní nebo nepotřebné. Obzvláště mnohé Wordpress šablony obsahují mnoho souborů, které k provozu stránek nejsou potřeba. Může jít o nepoužívané fonty, CSS soubory pro odlišné barevné či grafické nastavení webu, javascripty vykonávající funkce, které nevyužíváte, a podobně.

Jednotlivé způsoby můžete vzájemně kombinovat. Identifikovat a odstranit přebytečné soubory, spojit zbývající soubory do jednoho většího.

Snížit počet HTTP požadavků můžeme také pomocí CSS Spritů. Pokud máte na stránkách větší množství obrázků a grafických prvků, které se často nahrávají opakovaně (například různá loga, ikony nebo části grafického designu), můžeme spojit větší množství těchto malých obrázků do jednoho velkého. Celý tento soubor se nahraje najednou, a poté pomocí CSS určíme, která část tohoto velkého obrázku se má zobrazit na jednotlivých místech webu.

Díky této úpravě budete místo stovek HTTP požadavků potřebovat pouze jeden, což načítání stránky výrazně urychlí. Místo některých ikon můžete také použít vhodný font.

Samozřejmostí by mělo být, že všechny soubory, které jsou potřeba k zobrazení stránky, by měly být uloženy na stejném úložišti jako zbytek stránky. Pokud se budete snažit načítat například obrázky z externího úložiště, může to vést k dramatickému nárůstu času, potřebného pro načtení stránky, a to až o několik sekund.

Optimalizujte využití pluginů

Pluginy jsou jedním z hlavních důvodů, proč je CMS Wordpress tak oblíbený. Pluginy dělají z Wordpressu úžasně variabilní systém, ve kterém můžete nastavit prakticky cokoli a přizpůsobit si systém k obrazu svému.

Tato výhoda je však zároveň i nevýhodou. K dispozici jsou desetitisíce pluginů, které jsou ne vždy správně naprogramovány, a ne vždy jsou kompatibilní s nejnovější verzí Wordpressu. Mohou tak v některých případech způsobovat nestabilitu a zpomalení.

Navíc, pluginy často potřebují ke své činnosti další javascripty, JQuery a CSS soubory, které zvyšují počet HTTP požadavků. Čím více pluginů máte aktivních, tím více se to projeví na zpomalení webu. Často se můžete setkat se stránkami, které mají nainstalováno i několik desítek pluginů, z nichž obvykle většinu ani nevyužijí. Výkon takového webu samozřejmě klesá, stejně jako rychlost načtení. Jak se dostat ven z tohoto začarovaného kruhu?

Pravidelně kontrolujte pluginy, které máte v CMS nainstalovány. Často zjistíte, že máte nainstalovány dva pluginy kvůli jedné funkci, nebo pluginy, jejichž funkce vůbec nevyužíváte. Zkontrolujte také, jestli neexistuje novější plugin, který by zvládl nahradit funkce několika stávajících pluginů.

Všechny nepotřebné a nadbytečné pluginy vypněte, odinstalujte a posléze smažte.

Důkladně také sledujte, zdali jsou všechny pluginy updatovány na nejnovější verzi, kompatibilní s používanou verzí Wordpress. Často se stává, že se vývojáři přestanou starat o vyvíjení novějších verzí svého produktu, a ty se po instalaci novější verze CMS stanou zastaralými. Zastaralé a nekompatibilní pluginy mohou způsobovat problémy ve výkonu webu, od zpomalení načítání až po nefunkčnost některých částí, nebo i celého webu. Mohou být také otevřenými vrátky, skrze která dojde k hackerskému útoku.

Pokud nejde plugin updatovat, poohlédněte se po novém modernějším a starý z webu odstraňte.

Optimalizujte využití pluginů

Pořiďte si lepší hosting

Každý by chtěl ušetřit peníze, ale hosting není to pravé místo, na kterém by se vyplatilo šetřit. Pokud je váš hosting levný, má to většinou dobrý důvod. Levné hostingové balíčky totiž nejsou stavěny na výkonné stránky s větší návštěvností. Technologické řešení většinou nepočítá s přístupem příliš mnoha návštěvníků, a při větším zatížení se stránky načítají velice pomalu.

Hosting vybírejte s takovým umístěním, v jakém budete mít většinu zákazníků. Pokud cílíte na zákazníky z Česka, nepořizujte si hosting někde v USA, byť za levnější cenu. Zpoždění ze zámoří je u kvalitního hostingu sice minimální, ale každá setinka sekundy se počítá. Pokud má vaše stránka slušnou návštěvnost, můžete zvolit řešení v podobě vlastního virtuálního serveru (VPS). V dnešní době už jde o řešení cenově dostupné téměř pro každého. Virtuální server vám zajistí rychlost a výkon, o který se nebudete muset s nikým dělit.

Investujte do robustního a rychlého hostingového řešení a uvidíte, jak se rychlost načítání vaší stránky dramaticky zvýší a výkon naroste.

Cachování, minifikace a CDN

Čím více dat se při načítání stránky musí stahovat, tím je celý proces pomalejší. Zmenšením stahovaných souborů se tak načítání stránky výrazně urychlí. Tomuto procesu se říká minifikace.

Minifikace souborů

Jde o proces, během kterého se z javascriptových a CSS souborů odstraňují přebytečné znaky, aby byl výsledný soubor menší.

Kód v těchto souborech je často rozdělen mezerami pro větší přehlednost a komentáři programátorů pro snadnější orientaci v kódu. Tato data nejsou pro správný chod souborů nutná. Jejich odstraněním se zmenší velikost souborů a zrychlí načítání celého webu.

Manuální zásah do struktury souboru může ovšem někdy vyústit v jeho poškození, obzvláště u nezkušených webmasterů, kteří si nejsou jisti, kterou mezeru mohou odstranit a kterou ne. V případě, že se pustíte do minifikace, vždy si předem zálohujte původní verze souborů.

Rychlejším a bezpečnějším způsobem je použití pluginu, který vše provede za nás. Ve Wordpressu existuje mnoho pluginů, které to pro vás zvládnou.

plugin W3 Total Cache

Cachování stránek

Většina stránek se při načítání dynamicky generuje z databáze pomocí php. Ukládání stránky do cache dokáže zvýšit rychlost načítání stránky, jelikož se vygenerované html soubory uloží do cache a poté se zobrazí návštěvníkům, místo toho, aby se musely při každé návštěvě znovu a znovu generovat.

Jedním z nejlepších pluginů na cachování stránek pro Wordpress jsou W3 Total Cache, WP Super Cache nebo WP Rocket Me. Pokud používáte kvalitní hosting optimalizovaný pro Wordpress, je možné, že má cachování přímo jako jednu ze svých funkcí.

Cachování, stejně tak jako minifikace, může v některých případech působit problémy, takže je při použití těchto funkcí potřeba vše řádně vyzkoušet, než stránku pustíme do ostrého provozu.

CDN – Content Delivery Network

Pokud provozujete web, u kterého předpokládáte návštěvnost z celého světa, můžete použít pro zrychlení načítání Content Delivery Network. Jde o systém, který ukládá kopie stránek na mnoha různých serverech po světě, takže návštěvníkům se místo originálu zobrazí kopie webu z nejbližšího úložiště, což načítání stránek výrazně urychlí.

Rychlost je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu

Rychlost načítání stránek je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují jejich výkon. Rychlost ovlivňuje vše, od SEO, uživatelské přívětivosti až po konverzní poměr stránky. Investovat čas a naučit se, jak rychlost zvýšit, nebo si ke stejnému účelu najmout profesionála se rozhodně vyplatí.

"Rychlejší stránky vám zajistí nejen více návštěvníků, ale i lepší pozice ve vyhledávání a také vyšší zisky."

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp