"Designové myšlení" vám pomůže zlepšit váš marketing

"Designové myšlení" vám pomůže zlepšit váš marketing
Strefit se svým marketingovým sdělením do vkusu konkrétního publika nebývá lehké. S vyřešením této výzvy vám pomůže designové myšlení.

UX neboli česky zlepšování uživatelské zkušenosti je v současné době velmi často skloňovaným slovem. Jen málo lidí si však dokáže představit, co se vlastně pod touto disciplínou skrývá.

Jaká je vlastně náplň práce UX designéra?

UX designéři dělají všechno možné: uživatelský průzkum, testování použitelnosti, A / B testování, testování přístupnosti a mnoho dalších věcí.  Nejjednodušším způsobem, jak popsat práci UX designéra je: řešení složitých problémů s ohledem na koncového uživatele. Při tomto procesu je velmi často využíváno takzvané "designové myšlení".

Co je to designové myšlení

Designové myšlení je nejuznávanější metodou řešení problémů mezi návrháři UX. Jedná se o proces, který má obvykle šest kroků:

1. Vcítění se do pocitů uživatele

2. Definování problému

3. Vymyšlení řešení

4. Vytvoření prototypu

5. Test

6. Implementace/opakování

Tento způsob myšlení nemusíme používat jen při tvorbě designu webových stránek. Jeho využití je velmi široké a lze jej aplikovat na širokou škálu situací. Například v marketingu. Řekněme, že se pokoušíte uvést na trh nový produkt, ale nejste si jisti, jak oslovit vaši cílovou skupinu.

Nejlepší způsob, jak oslovit cílové uživatele, je dostat se do jejich mysli. Potřebujete se do nich vcítit, zjistit, kdo jsou, co dělají, co chtějí, a následně zjistit, jak je oslovit. To je začátek designového myšlení.

Poté, co definujete své cílové publikum, můžete začít tím, že prozkoumáte co nejvíce různých cest, abyste se k nim dostali. Jakmile vyberete nápady, které podle vás mají největší potenciál, budete je chtít otestovat. Vaše testování může přinést skvělé výsledky nebo výsledky, které budou zklamáním; ze všech se však budete moci poučit a stavět na nich při svých dalších testech.

Nakonec tímto způsobem najdete efektivní způsob, jak své cílové publikum oslovit. Vůbec nevadí, že budete muset po cestě překonat mnohé překážky a neustále se přizpůsobovat změnám ve vašem cílovém publiku, algoritmům vyhledávačů a sociálních sítí a dalším nepředvídatelným faktorům. Designové myšlení je založeno na pokusech, omylech, adaptaci a získávání zkušeností prostřednictvím neúspěchu.

Proces designového myšlení

Nyní, když víte, co je designové myšlení a proč pro vás může být užitečné, pojďme si promluvit o tom, jak aplikovat jednotlivé kroky tohoto procesu. Pokud opravdu chcete vyřešit skutečné problémy pro skutečné lidi, první krok v procesu designového myšlení je naprosto zásadní.

Krok 1: Vcítění se do pocitů uživatele

Jediným skutečným způsobem, jak porozumět tomu, co uživatelé při používání vašeho produktu zažívají, je pokusit se dostat do jejich mysli.

Nejdůležitější věcí, kterou si zde musíte pamatovat, je toto: Pokud nebudete komunikovat se svým cílovým publikem, nikdy se nedozvíte, v čem je problém. Možná si uvědomíte, že ti lidé nějaký druh problému mají a možná si jej i dokážete představit. Ale jediným způsobem, jak skutečně porozumět problému, který se snažíte vyřešit, je mluvit s lidmi, kteří se s tímto problémem setkávají, a které trápí.

Musíte zjistit, co si myslí, co cítí, a co pro vyřešení problému dělají. Jediným způsobem, jak to udělat, je komunikovat s nimi a zbavit se všech předsudků a předpojatých představ, které o těchto lidech máte.

Nechte lidi, ať vám kladou dotazy, odpovídejte jim a komunikujte.

Definujte problém

Krok 2: Definujte problém

Poté, co jste provedli výzkum, je dalším krokem analýza sesbíraných údajů. Jedním z nejlepších způsobů je sestavení myšlenkové mapy, která vám umožní podívat se na vaše zjištění z odstupu. Tímto způsobem budete moci začít identifikovat různé paralely a vztahy mezi jednotlivými potřebami, což vám pomůže definovat zákazníkův problém a začít ho řešit. Možná zjistíte, že existuje více než jeden problém, nebo že zákazníky trápí problém úplně jiný, než jste předpokládali. To je naprosto v pořádku!  

Definování problémů vám dává prostředky k jejich řešení - a k lepšímu porozumění vašemu publiku.

Krok 3: Představte si řešení

Jakmile definujete problém (nebo pravděpodobněji problémy) cílové skupiny, můžete přejít k další části procesu designového myšlení. V této fázi zkoumáte potenciální řešení.

Nyní je čas být kreativní. Udělejte si brainstorming a zkuste přijít s co největším počtem řešení vašeho problému. Myslete mimo zažité postupy. Nevadí, pokud vaše nápady budou bláznivé, ba právě naopak. V této fázi je nesmírně důležité mít otevřenou mysl. Neexistuje nic jako špatný nápad. Cílem je přijít s co největším počtem možných řešení a přemýšlet o problému co nejvíce různými způsoby. Nikdy nevíte, co může fungovat.

Zapisujte si své nápady na papír, abyste je mohli později analyzovat.

Krok 4:  Vytvořte prototyp

Jakmile jste si vymysleli co nejvíce nápadů a možných řešení, je na čase soustředit se na to, abyste z nich vybrali jedno nebo několik nejlepších a vytvořili prototyp. Cílem tvorby prototypu je vytvoření reálné verze vašeho nápadu, kterou bude možné otestovat.

Nemusí samozřejmě jít o funkční verzi, to by bylo asi příliš náročné. Prototyp může být klidně jen detailní nákres na papíře.

Krok 5: Realizace

Nyní, když jste vytvořili prototyp svého nápadu, můžete začít zjišťovat, zda se jedná o schůdné řešení. To znamená testování - a většinou také návrat k předchozím krokům.

Je nesmírně důležité uvědomit si, že vaše selhání jsou stejně důležitá jako vaše triumfy. Cílem tvorby prototypu a jeho testování je často "průzkum slepých uliček". Pokud řešení nebude fungovat, budete to moci rychle zjistit a slovy klasika říci: "Tudy ne, přátelé".  

Poučte se ze svých selhání a implementujte tyto poznatky do svého dalšího řešení.

Krok 6: Opakování

Pokud je váš první test úspěšný, je to skvělé. Ale vždy existuje lepší řešení a vždy nastanou nové problémy.

Designové myšlení je iterační proces. Během testování možná zjistíte další rozměr problému a budete muset provést další výzkum, abyste mu lépe porozuměli. Možná si uvědomíte, že jste definovali nesprávný problém a celý proces budete muset začít znovu, pouze lépe a informovaněji.

Použijte designové myšlení k řešení různých problémů

Proces designového myšlení není užitečný pouze pro UX designéry nebo marketéry. Může jej úspěšně využít kdokoli v prakticky jakékoli situaci. Ať už děláte cokoli, neúspěchy nevadí. Berte je jako lekci, která vás posune zase o kousek dopředu. Vyzkoušejte postup, poučte se ze svých chyb a příště to udělejte lépe.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp