Důležité vlastnosti vstupní stránky pro PPC kampaň

Důležité vlastnosti vstupní stránky pro PPC kampaň
PPC reklama obnáší spoustu práce. Nejen výběr klíčových slov, stanovení rozpočtu a vyhodnocování výsledků kampaní jsou důležité. Neméně důležitá je i kvalita vstupní stránky, tedy stránky, která je uživateli zobrazena po kliknutí na PPC reklamu.

Důležité vlastnosti vstupní stránky pro PPC kampaň

PPC reklama obnáší spoustu práce. Nejen výběr klíčových slov, stanovení rozpočtu a vyhodnocování výsledků kampaní jsou důležité. Neméně důležitá je i kvalita vstupní stránky, tedy stránky, která je uživateli zobrazena po kliknutí na PPC reklamu.

PPC reklama může značně pomoci v získávání nových zákazníků. Je ale třeba uvědomit si, že volbou vhodných klíčových slov, textu a rozpočtu kampaň nekončí. Abychom mohli očekávat konverzi, je třeba poskytnout uživatelům vstupní stránku, která je bude motivovat k nákupu. Vstupní stránka by měla potenciálním zákazníkům poskytnout informace, které očekávají.

První zásadní otázka zní: Co očekávám od PPC reklamy? Jaký má být cíl vstupní stránky? Nejčastější cíle vstupní stránky jsou:

Prodej produktů – v takovém případě by měl mít potenciální zákazník na vstupní stránce zobrazena důležitá data jako podrobnosti o produktu, výhody produktu i jeho cena, aby byl motivován produkt koupit

  • Registrace – těmto zákazníkům je možné zasílat akční nabídky či novinky za účelem prodeje produktů
  • Jaké další body byste měli při tvorbě vstupní stránky brát v úvahu?

Typ vstupní stránky

Existují dva typy vstupních stránek. První z nich je stránka integrovaná do hlavních webových stránek společnosti. Tyto stránky jsou méně zaměřeny na konverzní cíl a je těžší splnit stanovené cíle. Uživatelé zde ale mohou najít více informací o více produktech či službách. Dále je možné vytvořit vstupní stránku, která je určena přímo pro danou kampaň. Jsou více orientovány na výsledek, vyzývají uživatele ke konverzi, ale jedná se o nákladnější způsob jak finančního, tak časového.

Relevance vstupní stránky pro PPC reklamu

Lidé většinou klikají na PPC reklamu, protože mají nějaký záměr. Většinou je tímto záměrem nákup. Vstupní stránka proto musí splňovat jejich očekávání. Pokud například uživatel klikne na reklamu na iPhone, měly by mu být zobrazeny informace, které odpovídají dotazu, a mělo by být zřejmé, jak může produkt na stránce koupit. Pokud uživatel na vstupní stránce nebude schopen rychlého rozhodnutí, odejde a už se pravděpodobně nevrátí.

Grafika

Grafika a obrázky, které používáte, mohou mít významný vliv na vaše konverze, proto jim věnujte dostatečnou pozornost. Je například prokázáno, že zvýrazněná výzva k akci zvyšuje pravděpodobnost konverze.

Zvažte odstranění navigačního menu

Možnost odstranění navigačního menu může mít také podstatný vliv na vaše konverze. Sníží se tak totiž rozptýlení uživatelů, kteří se budou moci více soustředit na dokončení akce, jako je například registrace nebo nákup.

Vstupní stránka navazující na PPC reklamu

Vstupní stránka by měla navazovat na text PPC reklamy. Měl by se zde objevit stejný nebo podobný text tomu, který je použit v PPC kampani. Například objeví-li se v textu PPC reklamy kurýr Praha, navazující text by se pak měl objevit i v rámci vstupní stránky.

Poskytněte možnost i zákazníkům, kteří ihned nenakoupí

Poskytněte jiné možnosti i těm uživatelům, kteří nenakoupí. Mohou totiž mít k produktu další otázky, nebo zkrátka chtějí mluvit s někým z vaší společnosti. Na vstupní stránce se tedy vyplatí mít například možnost livechatu nebo telefonní číslo, na které mohou zákazníci zavolat.

Recenze

Na vstupní stránky můžete umístit i dobré recenze na vaše produkty či služby. Lidé se často rádi rozhodují právě na základě doporučení jiných uživatelů. Dobrým řešením je například možnost přečíst si recenze na webu booking.com.

Recenze

Experimentujte s délkou textu na vstupní stránce

Text na vstupní stránce by měl být tak dlouhý, aby zákazník získal informace, které potřebuje, a byl motivován k nákupu. Na druhou stranu by rozhodně neměl být tak dlouhý, aby odradil návštěvníky. Experimentujte proto s délkou textu na vstupní stránce a vyzkoušejte, která varianta přináší více konverzí.

Poskytněte zákazníkům dostatek informací

Na vstupní stránce byste zákazníkům měli poskytnout dostatek informací, abyste jim ulehčili rozhodnutí ohledně nákupu. Podrobnost informací je samozřejmě závislá na typu výrobku.

Výzvy k akci

Výzvy k akci by měly být pochopitelné a dobře viditelné. Pomoci by v tomto ohledu měla například barva písma nebo tlačítka, na která by uživatelé měli kliknout. Záleží i na umístění výzvy k akci na stránce. Umístěte ji tam, kde ji lidé velmi dobře uvidí. Nezapomeňte na velikost písma a nepodceňujte ani správnou formulaci.

Mobile friendly

Dnes již velmi vysoké procento uživatelů kliká na PPC reklamy na mobilních zařízeních. A to je důvod, proč by vstupní stránka měla být optimalizována pro mobily. Nebude-li stránka takto optimalizovaná, automaticky se zvýší míra odchodů z webu.

Měřte výsledky a optimalizujte

Vstupní stránku je také potřeba neustále sledovat. Měla by být průběžně testována a zdokonalována tak, aby PPC kampaň dosahovala co nejlepších výsledků.

Zdroj: searchenginewatch.com, unbounce.com, wordstream.com, ppchero.com

Autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp