Jak postupovat při sledování konverzí v AdWords?

Jak postupovat při sledování konverzí v AdWords
Jedním z hlavních způsobů, jak zjistit, zda vaše kampaně dosahují stanovených cílů, je použít údaje o konverzích, které získáte přímo v platformě AdWords. Google nám však až dosud tuto práci příliš nezjednodušoval.

Jak postupovat při sledování konverzí v AdWords?

Jedním z hlavních způsobů, jak zjistit, zda vaše kampaně dosahují stanovených cílů, je použít údaje o konverzích, které získáte přímo v platformě AdWords. Google nám však až dosud tuto práci příliš nezjednodušoval. Lidé často využívají při vyhledávání produktů a nákupech různá zařízení. Je proto potřeba měřit konverze, ke kterým došlo z různých zařízení. Google proto dlouho pracoval na možnosti sloupce „Všechny konverze“, ve kterém jsou nyní obsaženy veškeré konverze, které získáte v rámci kampaní AdWords.

Existuje několik způsobů, jak importovat konverze do služby AdWords. Měření konverzí je možné provádět z následujících zdrojů:

Akce na webových stránkách

Patří sem akce, které zákazníci provedou přímo na vašem webu (např. registrace, nákupy, přihlášení k odběru novinek atd.). Pro měření konverze je zpravidla vložen do stránky tag, který koresponduje s konverzí. Například, když se zákazníkovi zobrazí stránka se slovy „děkujeme za váš nákup“ po zakoupení produktu.

Telefonní hovory

Jedná se o telefonáty uskutečněné přímo z vašich reklam nebo o hovory, které byly uskutečněny kliknutím na telefonní číslo přímo na vašem webu.

Stahování aplikací a akce v aplikacích

Vzhledem k tomu, že dnes již více než 50 % celosvětových vyhledávání probíhá na mobilních zařízeních, objem konverzí uskutečněný jejich prostřednictvím rozhodně není zanedbatelný. K těmto konverzím patří stahování vašich mobilních aplikací pro Android nebo iOS a nákupy či jiné aktivity v rámci těchto aplikací.

Import

Do této kategorie patří zákaznické aktivity, které začínají na internetu, ale končí mimo internet (například když zákazník klikne na reklamu, vyplní formulář a později podepíše smlouvu přímo ve vaší kanceláři).

Jakým způsobem jsou měřeny konverze?

U každého zdroje konverzí funguje měření trochu odlišným způsobem. Většinou je nutné přidat značku pro měření nebo fragment kódu. Po kliknutí na reklamu se v tomto případě zákazníkovi dočasně uloží do jeho počítače nebo mobilního zařízení soubor cookie. Po dokončení akce, kterou jste předem definovali (například nákup), systém Google rozpozná soubor cookie (díky přidanému fragmentu kódu) a je zaznamenána konverze.

V případě některých konverzí je potřeba přidávat tzv. značku. Jedná se například o telefonické hovory v rámci rozšíření reklam v AdWords. V tomto případě použijete číslo pro přesměrování, na základě kterého získáte informace o tom, které telefonáty vygenerovala reklama, číslo volajícího i délku hovoru.

Google Analytics

Dalším způsobem sledování konverzí jsou samozřejmě statistiky Google Analytics. Tento typ sledování konverzí však vyžaduje, aby účty Google Analytics a Google AdWords byly propojeny.

Vlastní report konverzí

V případě, že sledujete konverze, kterých dosahujete pomocí vaší reklamy, pravděpodobně budete potřebovat vytvořit report, kde budete mít k dispozici všechna důležitá data. Možná budete překvapeni, že existuje několik sloupců týkajících se konverzí přímo v AdWords. Mnoho z nich jsou v podstatě poměry stejných hodnot, způsoby výpočtu konverzí se však liší (je například započítána cena za konverzi nebo cena za konvertovaný proklik).

Nejdůležitějším sloupcem zde však jsou „Konverze“. Tento sloupec vám poskytne informaci o tom, jak často vaše reklamy přiměly zákazníky k akcím, které jste definovali.

Co počítat jako konverzi?

Sloupec konverze je hodnotou, kterou Google využívá pro své automatizované strategie nabídek. Tento sloupec by vás měl také zajímat například při A/B testování, kdy potřebujete zjistit, která varianta získala více konverzí.

Nastavení konverzí je často velmi podceňováno. Nyní, když Google dává k dispozici informace, jak s jeho nástroji jednoduše pracovat, sledovat konverze a zvýšit jejich pravděpodobnost, byla by škoda tomuto tématu nevěnovat pozornost.

Sloupec Všechny konverze

Společnost Google si již dlouho uvědomovala, že uživatelé provádí konverze napříč různými zařízeními. Proto Google vytvořil sloupec Všechny konverze, ve kterém jsou obsaženy veškeré informace o konverzích uskutečněných prostřednictvím reklam v Google AdWords. V tomto sloupci jsou propojeny údaje z již zmíněného sloupce Konverze s údaji o hůře měřitelných konverzích, jako jsou například telefonáty, návštěvy obchodu nebo konverze uskutečněné až poté, co zákazník použije více zařízení nebo prohlížečů.

Pokud budete chtít pracovat i s tímto sloupcem, bude nutné využívat měření konverzí včetně konverzí na webech, konverzí z volání, návštěv prodejen, konverzí v aplikacích atd. dle toho, které konverze se vás konkrétně týkají.

  • Na kartě Kampaně nejprve kliknete na tlačítko Sloupce, poté vyberete možnost Upravit sloupce.
  • Kliknete na Konverze, vyberete sloupce, které chcete přidat a pak už jen kliknete na tlačítko Použít.

Zdroj: ppchero, google, searchengineland, wordstream

Autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp