Jak testovat nové taktiky digitálního marketingu

Marketingová strategie
Pokud jde o testování nových marketingových taktik, B2B marketéři často inklinují k jednomu ze dvou extrémů. Jedni nadšeně skočí po každé novince a snaží se neustále inovovat své marketingové strategie. Bohužel však neustálé změny nejsou vždy ku prospěchu věci. Druhý extrém je lpění na starých osvědčených postupech, pod heslem „nespravuj to, co není rozbité“.

Bez ohledu na to, k jakému směru se kloníte vy, každý z nich má své nesporné výhody. Marketéři prvního typu jsou nebojácní inovátoři, kteří touží otestovat jakoukoliv novou platformu, typ média nebo strategii – a ti druzí jsou zase metodičtí rozpočtoví manažeři, kteří mají osvědčenou taktiku a podrobně zpracované procesy k jejímu bezchybnému provádění. Vy však můžete použít střední cestu, která si vezme to nejlepší z obou extrémních směrů: Strategické testování.

Pokud budete bezhlavě zkoušet každou novinku, kterých je neustále plno, může se stát, že zavrhnete profitabilní strategii a nahradíte ji jinou, která nebude tak úspěšná. Při neustálém přebíhání od jedné strategie ke druhé také nebudete mít čas je vyzkoušet opravdu podrobně a odhalit jejich skryté výhody. Navíc to, co dnes vypadá jako funkční strategie, nemusí v neustále se měnícím prostředí internetu zítra vůbec fungovat.

Testujte své marketingové strategie

Své strategie byste měli pravidelně testovat, abyste udrželi krok s měnícími se potřebami a preferencemi vaší cílové skupiny. Strategické testování vám nejen pomůže přesně změřit efektivitu nové taktiky, ale také vám zajistí, že nebudete plýtvat svým rozpočtem na strategii, která nefunguje.

Bez ohledu na váš současný přístup k testování začněte s tímto šestistupňovým rámcem, který vám pomůže s testováním nových marketingových taktik.

Šest kroků pro strategické testování nových marketingových taktik

Krok 1: Postupujte podle pravidla 80/20

Věnujte 80 % svého marketingového rozpočtu a zdrojů taktice, kterou znáte na základě minulých výkonů a historických dat a máte ji vyzkoušenou, a zbylých 20 % využijte k investici do nové nevyzkoušené marketingové strategie.

Toto rozdělení vám poskytuje dostatek finančních prostředků, aby měla vaše nová strategie šanci na úspěch, ale zajišťuje, že většina rozpočtu bude věnována do vyzkoušené strategie, která se dlouhodobě vyplácí, což vám pomůže zajistit návratnost investic. Pokud zastáváte spíše strategii udržování současného stavu, mělo by vám toto rozdělení pomoci, abyste měli „dobrý pocit“ díky tomu, že budete mít většinu prostředků v „bezpečné“ reklamní strategii.

Zde je však důležité poznamenat: Nepředpokládejte, že vám 20 % rozpočtu přinese 20 % vašich zisků. Pamatujte si, že se jedná o test, takže nová strategie nemusí fungovat stejně dobře jako strategie původní. Buďte proto připraveni těchto 20 % obětovat na oltář výzkumu. Pokud je to pro vás příliš mnoho, zkuste zvolit pro testovací účely menší podíl rozpočtu.

Krok 2: Pečlivě dokumentujte průběh a výkon vaší testovací strategie

Stejně jako u všech ostatních marketingových taktik je klíčem k úspěchu pečlivé měření a vyhodnocování výsledků. Měli byste měřit nejen nárůst návštěvnosti a počtu konverzí, ale i všechny ostatní metriky, jako je okamžité opuštění stránky, celková hodnota konverzí, dosahování cílů, návratnost prostředků investovaných do reklamy (ROAS), počet kliknutí, počet zobrazení a podobně.

Pokud můžete, ověřte, jaké platformy, formáty či média vaše cílové publikum používá.

Strategie, které fungují dobře na některých médiích, mohou v jiných případech selhat, protože cílové publikum se zde chová odlišným způsobem a má jiné potřeby a očekávání.

"Pečlivé a metodické měření vám pomůže zjistit, nakolik byla vaše nová kampaň profitabilní a úspěšná v porovnání s původní kampaní."

Zvýšení ROAS

Krok 3: Výzkum a konzultace s odborníky

Pokud testujete novou marketingovou taktiku, je důležité ji nastavit co nejlépe, aby bylo skutečně možné změřit a pochopit její účinnost. V takovém případě vám mohou pomoci rady a případové studie odborníků, pomocí kterých budete moci řídit nastavení cílení a další parametry vaší kampaně.

Pokud máte v úmyslu investovat do reklamy větší množství peněz, zvažte partnerství se zkušenou agenturou nebo marketingovým konzultantem. Agentury a konzultanti jsou obvykle první, kdo testuje nové typy médií a reklamních taktik.

Například, podíl marketingu zaměřeného na influencery v segmentu B2B stále stoupá, ale jen málo firem má dostatečné množství znalostí nebo zkušenosti k vybudování úspěšné kampaně od nuly. Nicméně, zkušená marketingová agentura bude mít dostatek odborných znalostí a kontaktů, díky čemuž vám pomůže vaši strategii prosadit.

Tip: Pokud jste testovali taktiku již před jedním nebo dvěma lety a zjistili jste, že je neúčinná, proveďte výzkum a znovu zvažte testování. Možná je vaše cílové publikum konzervativnější, a přijímá nové formáty nebo zdokonalení pomalu. Pokud strategii po čase znovu nevyzkoušíte, může se stát, že propásnete skvělou příležitost.

Krok 4: Vytvořte bojový plán

Hned po průzkumu a zdokumentování strategie vytvořte plán obsahující všechny potřebné kroky, časovou osu, komunikační kanály, zdroje a cíle pro spuštění, optimalizaci a měření. Pokud testujete něco nového, můžete snadno na něco zapomenout nebo vynechat některé důležité kroky. Pokud je test složitý, pravděpodobně vám asi i přes veškerou snahu něco unikne.

Nechte si proto určitou časovou rezervu pro splnění jednotlivých kroků a připravte se na to, že budete muset čelit neočekávaným potížím.

Marketingový plán

Krok 5: Nechte si dostatek času na optimalizaci

Navzdory veškerému plánování budou téměř jistě existovat příležitosti k optimalizaci a zlepšení výkonnosti vaší testovací strategie. Pokud jste už někdy spouštěli PPC kampaň, nový blog nebo sociální kanál, víte, že může chvíli trvat, než se výkon stabilizuje. Proto byste neměli házet flintu do žita a nevzdávat testování po prvních neúspěších. Na testování nové strategie si nechte nejméně čtyři až šest měsíců.

Během tohoto časového období se zaměřte na identifikaci nejlepších variant. Během sledování výsledků určete, které varianty a kombinace fungují nejlépe, a poté jich vytvořte více.

Měření a optimalizace v průběhu delšího časového úseku vám poskytnou nejpřesnější hodnocení účinnosti testu a zajistí, že nebudete předčasně opouštět potenciálně účinnou marketingovou strategii.

Krok 6: Naplánujte konečné zhodnocení

Konečné hodnocení výsledků může být opravdu efektivním nástrojem, pokud jde o zjištění úspěšnosti testu a účinnosti marketingové strategie. Na začátku testu zařaďte zhodnocení do vašeho časového plánu. Pokud na marketingové strategii spolupracujete s jinými lidmi, pozvěte všechny zúčastněné strany, které na strategii pracovaly nebo byly výsledky testu ovlivněny.

Otázky, na které byste měli nalézt odpovědi:

  • Výsledky: Jakých výsledků bylo dosaženo v porovnání s cíli nebo běžnými standardy? Jaké varianty fungovaly nejlépe? Co nefungovalo?
  • Pracovní postup: Jaký byl pracovní postup pro plánování, provádění, měření, vyhodnocování, evidenci a optimalizaci? Jaká zlepšení lze v těchto konkrétních pracovních postupech dosáhnout?
  • Další kroky: Plánujete pokračovat v této taktice? Máte v úmyslu vyzkoušet další test s novými variantami?

Zhodnocení bývá často opomíjeno. Zejména pokud se již chystáte na další test, může být snadné ukončit předchozí test bez velké diskuse. Zhodnocení je však velmi důležité pro sdílení informací s marketingovým týmem a uplatnění poznatků při dalším testu.

Jste připraveni začít testovat nové marketingové taktiky?

Všichni víme, že je důležité neustále vyvíjet a optimalizovat náš marketingový mix, abychom mohli i nadále dosahovat skvělých obchodních výsledků a poskytovat zákazníkům ten nejlepší servis. Vytvoření jednotného postupu k provádění testů zajistí, že budete moci celý postup zjednodušit, a navíc dokážete přesněji měřit účinnost každého testu.

Nemáte dostatek času nebo zaměstnanců, abyste mohli otestovat nové marketingové strategie? Řešením může být spolupráce s marketingovou agenturou, která odvede všechnu práci za vás a která se dokáže přizpůsobit vašim měnícím se potřebám.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp